Bežné účty

Bežný účet je základným bankovým nástrojom pre správu vašich financií. Jeho primárnym účelom je umožniť vám hospodáriť s peňažnými prostriedkami prostredníctvom niektorého z bankových domov,  teda bezhotovostne. Nemali by len slúžiť k prostému skladovaniu peňazí, ale prispieť k ľahšej manipulácii.

Bez bežného účtu sa zaobídete len ťažko, pretože snáď už všetci zamestnávatelia preferujú bezhotovostnú formu k posielaniu výplat. 

Skrytá funkcia bežného účtu

Bežný účet je v dnešnej dobe vnímaný predovšetkým ako odrazový most pre mnoho ďalších služieb. Začínajúc elektronickým bankovníctvom cez lepší prístup k ďalším produktom a končiac trebárs platobnými kartami, ktoré k účtu dostanete.

Praktické využitie bežného účtu

Peniaze môžete na účet vkladať buď v hotovosti pri priehradke v banke alebo prevodom z iného účtu. Prostriedky sa dajú z účtu získať späť, existujú v podstate tri základné spôsoby využitia:

 • Výber hotovosti z bankomatu či pri priehradke v banke,
 • platba kartou pri nákupe,
 • bezhotovostný prevod na iný účet (sporiaci účet, účet penzijného pripoistenia, účet podielového fondu, alebo napríklad účet firmy, v ktorej nakupujete cez internet).

Z praktického hľadiska sú pri bežných účtoch využívané predovšetkým platby kartami a zadávanie príkazov k úhrade, inkasu, povolenie k inkasu či SIPO (združené inkaso platieb obyvateľstva) v rámci bezhotovostného platobného styku. Rovnako obľúbené je taktiež používanie trvalých príkazov alebo v prípade potreby zahraničného platobného styku.

Samostatné bežné účty sú dnes na ústupe. Väčšina bánk vám ponúka balíčky služieb, nazývané často konto. V rámci týchto kont získate v závislosti na ich cene rôzne nadštandardné služby bez ďalších poplatkov alebo minimálne s cenovým zvýhodnením. Jedná sa napríklad o kreditnú kartu, zvýhodnené úrokovanie, výber z bankomatu zdarma a pod. V prípade mesačného paušálu je dobre si spočítať, či sa vám balíček vôbec oplatí.

Štandardom všetkých účtov je niektorý produkt z oblasti priameho bankovníctva (telebanking, GSM banking, internet banking a homebanking). Práve vďaka priamemu bankovníctvu môžete svoj účet používať 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Delenie bežných účtov

Ponuka bežných účtov je odlišná pre:

 • občanov:
  • Pod pojmom občan sa ukrýva fyzická osoba, ktorá nepodniká. Nezriedka si však BÚ z tejto kategórie zaobstarávajú aj drobní podnikatelia.
 • firmy:
  • Pod kategóriu firmy patria podnikatelia, samotné firmy (často odlišné podľa veľkosti), municipality, neziskové organizácie, bytové družstvá, spoločenstvo vlastníkov jednotiek a taktiež ďalšie inštitúcie či korporácia.

Ako si vybrať bežný účet?

Výber bežného účtu je celkom dôležitý. Stalo sa určitou samozrejmosťou mať otvorený aspoň jeden BÚ. Číslo bežného účtu tak patrí k základným informáciám, ktoré po vás pri rôznych príležitostiach môžu byť požadované. Jeho prípadná zmena so sebou nesie pomerne rozsiahlu administratívu a taktiež aj poplatky, napríklad za zrušenie trvalých príkazov či storno platobnej karty. Administratívna náročnosť a finančné náklady sa líšia v každej banke, a preto je vhodné zvážiť nielen výber banky, ale i výber typu BÚ.

Pri hľadaní vhodného účtu sa oplatí postupovať nasledovne:

1. Vyberte si banku

Bežný účet nie je vhodným nástrojom pre uchovávanie veľkého objemu peňažných prostriedkov. Pre obzvlášť dôsledných záujemcov o BÚ odporúčame nahliadnuť do prístupových správ bánk, či pozrieť sa na:

 • výsledky hospodárenia,
  • môžete zistiť, či banka dosahuje zisk, prípadne či je na tom lepšie alebo horšie než v uplynulých rokoch,
 • výška klasifikovaných úverov,
  • čím nižšie číslo, tým lepšie,
  • sú to úvery, ktoré v sebe ukrývajú určitý stupeň rizika, pokiaľ ide o ich nesplatenie. Takéto úvery boli v minulosti poskytované mnohým podnikom a neboli splatené.
 • dosah pobočiek bánk v mieste vášho bydliska,
 • kvalifikovanosť, odbornosť a ochota pracovníkov banky,
 • možnosť využívania elektronického bankovníctva.

2. Vyberte si bežný účet

Jednotlivé banky ponúkajú často niekoľko bežných účtov. Líšia sa v úrovni služieb a cien za ne. Mali by ste si uvedomiť, ako často budete BÚ využívať a aké služby sú pre vás kľúčové.

 • Vyberáte často z bankomatu? Potom zrejme dáte prednosť banke s vysokým pokrytím bankomatov na území ČR.
 • Chcete zariaďovať čo najviac operácií z pohodlia domova? Vyberte si banku s kvalitným elektronickým bankovníctvom a budete môcť z účtu platiť napríklad SIPO, stavebné sporenie, poistenie, hypotékové splátky, leasing a iné pravidelné platby.

V takom smere by sa mali uberať vaše úvahy. Druhou stranou mince predstavujú poplatky.

 • Stačí vám účet na zasielanie výplat jedenkrát za mesiac a následný výber hotovosti? Potom rozhodne neuzatvárajte sofistikované balíčky služieb a neplaťte viac. Jediným poplatkom, ktorému sa nevyhnete (pokiaľ nie ste študent) je poplatok za vedenie účtu.
 • Uskutočníte v rámci mesiaca mnoho bezhotovostných transakcií a oplatí sa vám za ne platiť tarifom? Poobzerajte sa po banke, ktorá poskytuje tieto služby výhodnejšie v rámci jedného poplatku.

Základnou službou k BÚ je vydanie platobnej karty. Vyberanie hotovosti v bankových priehradkách je už zaostalosťou a väčšina bánk ho aj finančne znevýhodňuje. Jedným z kritérií môže preto byť i platobná karta, ktorá bude zodpovedať čo najviac vaším požiadavkám.

Založenie bežného účtu

Trendom je čo najjednoduchší a najrýchlejší priebeh. I skrz to, že kľúčovým miestom zostávajú jednotlivé bankové pobočky, časť administratívy sa pomaly presúva na internet.

Základnou podmienkou je dosahovať vek 18 rokov, pokiaľ sa nejedná o špecifické produkty (napr. študentské účty sa uzatvárajú už od 15 rokov, avšak s podmienkou prítomnosti zákonného zástupcu).

Čo je potrebné pripraviť si na návštevou banky?

Fyzické osoby:

 • Občiansky preukaz + ďalší doklad ako napr. kartičku poistenca, rodný list, cestovný pas alebo vodičský preukaz (v prípade občanov SR),
 • v prípade cudzincov: cestovný pas + ďalší doklad.

Právnické osoby:

 • Výpis z Obchodného registra + občiansky preukaz (v prípade firmy),
 • živnostenský list, koncesnú listinu alebo žiadosť o pridelenie IČO + občiansky preukaz (v prípade FO podnikateľa),
 • obvykle je potrebné taktiež zložiť minimálny vklad.

Študenti:

 • Občiansky preukaz + druhý doklad,
 • v prípade veku nad 19 rokov aj potvrdenie o štúdiu.

Elektronické bankovníctvo

S rozvojom nových technológií súvisí aj rozvoj nových produktov v oblasti bankovníctva. Banky ponúkajú širokú paletu produktov tzv. elektronického bankovníctva. Sú to služby, ktoré umožňujú komunikáciu banky a klienta bez toho, aby klient musel banku navštíviť. Táto forma umožňuje prístup k svojmu účtu 24 hodín denne.

Patrí sem predovšetkým internetbanking.

Internet banking

 • Komunikácia banky pomocou internetu a to z akéhokoľvek miesta na svete a počítača. 
  • na internete zadáte www adresu vašej banky, kde zadáte užívateľské meno a certifikačný kód a dostanete sa na špeciálne stránky banky,
  • cez internetbanking môžete vykonávať rôzne operácie ako napr. zadávanie príkazov k úhrade aj do zahraničia, zadávanie a rušenie trvalých príkazov, založenie a rušenie termínovaných vkladov či pozrieť si pohyby na účte,
  • všetky operácie sa vykonávajú s autorizačným kľúčom, ktorý zaisťuje bezpečnosť proti prípadnému zneužitiu.

Zákaznícka linka

Môže sa taktiež nazývať ako phonebanking.

 • Klient zavolá na linku telefónneho bankovníctva,
  •  vo väčšine bánk je toto číslo bezplatné a dá sa na ne volať aj z mobilného telefónu,
 • preukáže sa svojím identifikačným číslom a číslom PIN.

Telebanking sa prevádzkuje dvomi spôsobmi:

 • Komunikácia s automatickým hlasovým systémom:
  • informácie o produktoch, o aktuálnych zostatkoch,
  • zadávanie príkazov k úhrade či inkasu, trvalé príkazy, vykonávať konverziu mien,
 • komunikácia s telefónnym bankárom,
  • poskytuje rovnaké služby ako pracovník na priehradke od zadávania príkazov po zakladaní termínovaných vkladov.

SMS banking

 • výhodou je použiteľnosť vo všetkých mobilných telefónoch, bez ohľadu na operátora,
 • komunikácia prebieha iba prostredníctvom SMS správy. Na prvý pohľad to nevyzerá príliš bezpečne, ale banka aj k tejto aplikácii môže vydávať tzv. autentizačný kalkulátor, s jeho pomocou si regenerujete špeciálny kód, ktorý vložíte do štruktúry SMS správy,
 • nevýhodou je zložitá manipulácia, pretože SMS správy musíte posielať presne vo formáte daným bankou. Napr. čiastka_debet účet_kredit splatnosť [Vvar_symbol] [Kkonst_symbol] [Sspec_szmbol] [MAC]. Zadávanie teda vyžaduje veľkú pozornosť, aby ste sa nepomýlili.

Ďalšie možnosti bežných účtov

Inteligentný účet

Máte pravidelne na bežnom účte väčšie množstvo peňazí? Môžete využiť inteligentný účet.

Peniaze automaticky prevádzajú na viac úročené účty alebo takisto do niektorých podielových fondov. Je samozrejmé, že k automatickému prevodu dôjde až po presiahnutí limitu, ktorý si stanovíte na svojom bežnom účte.

Úspory na bežných a termínovaných účtoch v bankách sú poistené, pričom investície do podielových fondov nie sú. Na druhej strane sú investície do podielových fondov výnosnejšie. To platí hlavne pri zmiešaných fondoch a akciových. Naopak fondy peňažného trhu sú relatívne bezpečné.

Pri niektorých inteligentných účtoch je možné previesť tieto čiastky späť automaticky, keď čiastka na bežnom účte klesne pod stanovený limit.

Pokiaľ chcete mať všetky peniaze k dispozícii stále, môžete zvoliť banku, ktorá prevedie nadlimitné čiastky na sporiace netermínované účty. Potom nemusíte čakať na dobehnutie termínu a môžete z toho účtu vyberať kedykoľvek. Aj tento účet je tiež úročený vyššou úrokovou sadzbou ako ponúka bežný účet.

Devízový účet

Devízové účty zriaďujú banky spravidla zadarmo. Keď máte v niektorej banke bežný účet, tak sa dá niekedy založiť devízový účet v rámci jedného štandardného mesačného poplatku za bežný účet.

Pozor dávajte na minimálny vklad, ktorý si každá banka stanovuje sama. Ten sa pohybuje od 6,64 € až do 3 319,39 €. Najprv sa preto dobre informujte, koľko musíte na účet vložiť pri jeho založení.

Horšie je to s platobnými kartami. Tie sa k devízovým účtom štandardne nevydávajú. Môže sa stať, že v niektorých bankách sa k devízovým účtom nedajú získať. Niekedy pre vydanie karty je potrebné splniť určité podmienky, ktoré si banka stanoví, napríklad istenie termínovaným vkladom alebo minimálne vyšší zostatok za určitý čas.

 • Kurzové riziko

Riziko z pohybu kurzu by vás pri bežnom účte nemalo výrazne trápiť. Na účte by ste nemali mať príliš vysoké čiastky peňazí, účty totiž nie sú na rozdiel od termínovaných vkladov v cudzej mene príliš úročené. Špekulovať na pokles alebo zostup kurzu cudzej meny môžete pomocou derivátu.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 6 krát 5 0.5


Súvisiace články: