Islandská koruna, ISK

Islandská koruna je zákonným platidlom na Islande. Medzinárodnou značkou je ISK, v národnom jazyku sa koruna volá króna a používa sa skratka kr. Koruna sa ďalej delí na menšie jednotky, tzv. eyrir (v množnom čísle aurar), jedna koruna je 100 aurar. Eyrir nie je používaný v hotovosti od roku 2003. Island je najmenší štát sveta, ktorý má svoju vlastnú menu a vlastnú monetárnu politiku.


1 ISK = 162.20 Eur

Kurz ECB 14:30, 30.09.
Kurzy pre Vami zvolený dátum nemáme v databáze. Zobrazujú sa kurzy pre 30.09.2020
Banka Devízy Valuty
Nákup Predaj Nákup Predaj
Európska centrálna banka --- --- --- ---

Ako a kedy vznikla islandská koruna

Koruna bola na Islande zavedená v roku 1873 spolu s Škandinávskou úniou, pretože Island bol v tej dobe nedeliteľnou súčasťou Dánska. Prakticky začala únia pracovať až v roku 1874. V rámci tejto únie vznikla tzv. škandinávska koruna, ktorá bola naviazaná na zlato v režime zlatého štandardu (1 gram zlata = 2,48 koruny). Každá zo zúčastnených krajín (Dánsko, Nórsko a Švédsko a ich závislé územia) vydávala svoje vlastné koruny, ktoré boli prijateľné ako platidlo na celom území Škandinávskej menovej únie.

Tak bola na Islande zavedená koruna, ktorá nahradila dánsku menu rigsdaler. V rámci tejto únie Island vydával od roku 1885 svoje vlastné bankovky. Škandinávska únia zanikla v roku 1914, kedy Švédsko odmietlo ďalej dodržiavať záväzok koruny ku zlatu. V tej chvíli tak vznikli jednotlivé národné meny škandinávskych štátov.

V roku 1918 získal Island nezávislosť a od roku 1922 vydáva svoje vlastné koruny. V roku 1981 bola zavedená menová reforma a 100 korún bolo nahradených 1 súčasnou islandskou korunou. V súvislosti s finančnou krízou v roku 2008 sa dosť diskutovalo o zavedení spoločnej meny euro a o súvisiacom vstupe Islandu do Európskej únie. Tieto plány boli v roku 2015 úplne zabudnuté.

Kde sa platí islandskou korunou

Islandskou korunou sa platí iba na Islande. Island je malý ostrovný štát a je to najmenší štát, ktorý má stále svoju vlastnú menu a vlastnú menovú politiku. Od roku 2008 bolo dokonca uvažované o opustení vlastnej meny, prijatie eura a tiež vstup do Európskej únie. To  by prinieslo stabilitu na menových trhoch a mohlo podporiť ekonomický rozvoj Islandu vďaka rastu medzinárodného obchodu. Ďalšou alternatívou bolo prijať euro iba jednostranne ako zákonné platidlo namiesto islandskej koruny. Tieto plány boli definitívne zahodené v roku 2015.

Ako vyzerá islandská koruna: mince a bankovky

Islandská koruna a mince sa razia v hodnote 1 kr., 5 kr., 10 kr., 50 kr., 100 kr. Na minciach sú motívy rýb a kraba, čo odkazuje na jednu z najvýznamnejších častí islandského priemyslu, rybolov. Na druhej strane majú mince vyrazené motívy z mytológie landvættir, čo sú duchovia prírody. Islandské bankovky sa vydávajú v hodnotách 500 kr., 1000 kr., 2000 kr., 5000 kr., 10000 kr. Na bankovkách sú zobrazené dôležité osoby islandskej histórie. Bankovky sú vo veľkosti 130x70 mm až 162x70 mm u desaťtisícovej bankovky. Islandská ekonomika je z veľkej časti v dnešnej dobe postavená na bezhotovostných transakciách a hotovosť je pri platení vyžadovaná len občas. Vďaka tomu postupne klesá objem islandských korún v hotovostnom stave.

Kurz islandskej koruny

Islandská koruna bola hneď po svojom vzniku devalvovaná zhruba o 23 % oproti dánskej korune. V ďalších obdobiach bola koruna naviazaná najprv k britskej libre (až do začiatku druhej svetovej vojny), v rokoch 1939 – 49 potom bola naviazaná na americký dolár. Od tej doby bola islandská koruna riadená v režime floatingu. V roku 2008 bol islandský menový a bankový systém veľmi zásadne ovplyvnený ekonomickou krízou, kedy došlo vplyvom pohybu špekulatívneho kapitálu k zásadnému runu na islandské banky. To malo za následok výraznú devalváciu koruny, z kurzu 90 korún za euro sa behom veľmi krátkeho obdobia koruna dostala ku kurzu 340 korún za euro. Na krátku dobu bolo dokonca obmedzené obchodovanie s islandskou menou.


h