Sporiace účty

Sporiaci účet je krátkodobý vkladový produkt, ktorý je kombináciou bežného a termínovaného účtu.

Zvyčajne je sporiaci účet súčasťou bežného účtu alebo ho banky poskytujú ako samostatný produkt.

Niektoré banky ponúkajú možnosť určenia si výšky zostatku na bežnom účte a suma, ktorá tento zostatok presiahne, sa presunie na sporiaci účet.

Sporiť si môžete pravidelne, napríklad formou trvalého príkazu, alebo nepravidelne podľa finančných možností. Sporiace účty ponúkajú vyššiu mieru zhodnotenia oproti bežným účtom, pretože ponúkajú vyššie úrokové sadzby a zároveň si ponechávajú výhody bežných účtov.

Finančné prostriedky vložené na sporiacom účte si môžete kedykoľvek vybrať bez akýchkoľvek sankcií, ale treba dávať pozor na to, že to platí iba v prípade sporiacich účtov uzavretých bez výpovednej lehoty. Ak si uzavriete sporiaci účet s výpovednou lehotou, akékoľvek siahnutie na vložené prostriedky pred výpovednou lehotou sa nezaobíde bez sankčných poplatkov.

Inteligentné sporenie

Sporiaci účet ako doplnok k bežnému je síce bankou preferovaný, ale vlastniť bežný účet nie je vždy nutnou podmienkou vo všetkých bankách pre otvorenie sporiaceho účtu. 

Banky spravidla ponúkajú založenie automatických prevodov medzi sporiacim a bežným účtom. Ako tieto automatické prevody fungujú?

Na bežnom účte si nastavíte horný limit (čiastku, ktorá zodpovedá vašim mesačným výdajom), napríklad 1 000 €. Pokiaľ je váš zostatok vyšší, tak banka čiastku, ktorá tento limit presahuje, automatický prevedie na sporiaci účet. Podobne je možné nastaviť si aj dolný limit.

Pokiaľ zostatok na vašom bežnom účte klesne pod túto hranicu, automaticky sa na ňu prevedú peniaze zo sporiaceho účtu. Založenie automatických prevodov medzi sporiacim a bežným účtom ponúkajú banky väčšinou zdarma a mnohé z nich nespoplatňujú ani samotné automatické prevody medzi sporiacim a bežným účtom.

Typy úročenia na sporiacom účte

Sporiace účty bez záväzkov

Najjednoduchším a zároveň najobľúbenejším typom sporiaceho účtu je sporiaci účet bez výpovednej lehoty a bez obmedzenia výšky vkladov. Svoje úspory na tento typ sporiaceho účtu v ľubovoľnej výške vkladáte a opäť zas vyberáte. Úročenie tohto sporiaceho účtu značne závisí na vývoji úrokových sadzieb v celej ekonomike a preto, ak sú príliš nízke, musí banka tento produkt viac – menej dotovať zo svojich prostriedkov.

Pásmové sporiace účty

Takéto sporiace účty sú často spojené s bežným účtom. Oplatí sa predovšetkým tým sporiteľom, ktorí sa trafia do pásma, ktoré banka najviac zvýhodňuje.

Sporiace účty s výpovednou dobou

Čím dlhšie necháte vaše prostriedky banke k dispozícií, tým lepším úrokom vás odmení. Banka tak má možnosť realizovať sa čo najdlhšiu dobu na finančných trhoch s minimálnym rizikom, že by ste od nej prostriedky požadovali pred ukončením výpovednej lehoty.

Sporiaci účet s aktiváciou úroku od určitej výšky vkladu

Banka vám poskytne vyšší úrok, no požaduje od vás, aby ste si na sporiaci účet vložili viac prostriedkov a na dlhšiu dobu. Úroková sadzba tohto typu sporiaceho účtu sa aktivuje až po dosiahnutí určitej výšky vkladu.

Založenie sporiaceho účtu:

Spôsobov, ktorými sa dá založiť sporiaci účet je hneď niekoľko.

 • Osobne na pobočke,
 • telefonicky,
 • prostredníctvom internetu.

V prípade uzatvorenia sporiaceho účtu priamo na priehradke v banke obdržíte potrebné doklady a s okamžitou platnosťou môžete začať sporiaci účet využívať. V niektorých sporiacich účtoch je stanovený minimálny počiatočný vklad, nejde však o pravidlo. Niektoré banky taktiež požadujú, aby ste u nej mali vedený bežný účet.

K uzavretiu budete potrebovať doklad totožnosti a nezabudnite si so sebou vziať číslo účtu, na ktorý budete v budúcnosti chcieť zo sporiaceho účtu prostriedky previesť. Ak sa rozhodnete sporiaci účet založiť niektorou z vyššie spomínaných možností (telefonicky alebo internetom), musíte počítať s tým, že dokumenty k sporiacemu účtu odbržíte poštou. Vy zmluvu podpíšete a pošlete naspäť do banky, spoločne s požadovanými dokladmi (napr. kópia občianskeho preukazu).

V okamihu, keď banka od vás dostane podpísanú zmluvu s ostatnými požadovanými dokumentmi, zašle vám písomné potvrdenie o ich prevzatí. Účet si aktivujete tým, že naň vložíte počiatočný vklad.

Výhody sporiaceho účtu:

 • atraktívne úročenie prostriedkov,
 • založenie, vedenie i výpisy z účtu zdarma,
 • inteligentné sporenie - možnosť stanoviť si zostatok bežného účtu, nad ktorý sa všetky peňažné prostriedky tohto účtu automaticky pravidelne prevádzajú na sporiaci účet,
 • nízka rizikovosť - vklad na sporiacom účte je zo zákona poistený,
 • vyššie úročenie ako poskytuje bežný účet,
 • možnosť prístupu k sporiacemu účtu pomocou elektronického bankovníctva,
 • prístup k účtu prostredníctvom internetu, telefónu alebo platobnej karty,
 • peňažné prostriedky vrátane úrokov sú chránené Fondom ochrany vkladov v súlade s platnými právnymi predpismi.

Nevýhody sporiaceho účtu:

 • niektoré banky vyžadujú vedenie bežného účtu,
 • nižšie zhodnotenie ako pri termínovanom vklade alebo iných investičných produktoch.


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 4 krát 5 0.5


Súvisiace články: