Termínované vklady

Medzi prednosti termínovaného vkladu patrí hlavne možnosť zhodnotenia voľných peňažných prostriedkov, ktoré je výhodnejšie než pri bežných účtoch.

Termínované vklady sú ľahko dostupné. V ponuke ich majú až na výnimky všetky banky na našom trhu. Vklad si u väčšiny z nich zriadite zdarma. Bezplatné je aj vedenie termínovaného účtu.

Minimálny vklad

Prie niektorých vkladoch banka umožňuje sporiť na termínovanom vklade až od určitej minimálnej úrovne – požaduje minimálny vklad.

Ako vybrať banku a ten správny termínovaný vklad

Pri voľbe banky, do ktorej vložíte svoje úspory, musíte hneď na začiatku zvážiť niekoľko faktorov:

 • Úrokové sadzby

Výška úrokovej sadzby by nemala byť jediným dôvodom pre voľbu termínovaného vkladu. Vždy je podozrivé, keď ponúka nejaká banka oveľa vyšší úrok oproti ostatným.

 • Porovnávajte banky

Skúste porovnávať banky aj na základe iných charakteristík. Mnohé z nich vám ponúkajú výročné správy bánk alebo pravidelné štvrťročné „reporty“ o výsledkoch hospodárenia. Skúste nahliadnuť, či banka dosahuje zisk, či navršuje objem svojej bilancie (bilančnú sumu), informujte sa o akcionárskej štruktúre banky.

 • Poplatky súvisiace s termínovaným vkladom

Obvykle banky poskytujú termínované vklady bezplatne. S poplatkom za predčasný výber sa však stretnete u každej banky. Nahliadnuť do platného cenníka môžete kedykoľvek. Každý banka ho uverejňuje on-line na svojich stránkach.

Čo je termínovaný vklad

Zjednodušene povedané, jedná sa o vklad na bankový účet, na ktorom sa vám po určitý čas (termín) vaše peniaze úročia vyššou zvýhodnenou sadzbou.

Termínované vklady nie sú určené pre bežný platobný styk. Nedá sa na ne posielať výplatu, ani z nich platiť.

Sporiť si môžete krátkodobo (7 dní až 1 rok), na strednodobých vkladoch (2 až 4 roky) alebo na dlhodobých vkladoch splatných až po piatich rokoch.

Úrokové sadzby termínovaných vkladov

Termínovaný vklad môže byť úročený pevnou (fixnou) alebo pohyblivou (variabilnou) sadzbou. 

Pevná sadzba je rovnaká počas celej doby trvania vkladu. Pohyblivá sadzba sa mení v závislosti na vývoji úrokových sadzieb na medzibankovom trhu (Pribor, NBS, ECB). 

Sadzby termínovaných vkladov si určujú banky samé.

Pripisovanie úrokov na termínovaný vklad

Pripisovanie úrokových sadzieb môže byť:

 • v deň splatnosti,
 • pravidelnými prípismi  v intervaloch (napr. každé 3 mesiace, raz ročne, a iné).

Aké sú výhody termínovaného vkladu

 • zhodnotenie voľných peňažných prostriedkov na termínovanom vklade je vyššie než u bežných účtov,
 • pri väčšine bánk sa stretnete s bezplatným zriadením a vedením termínovaného účtu,
 • termínovaný vklad je poistený podľa Zákona o bankách,
 • termínovaný vklad je ľahko dostupný,
 • správa termínovaného vkladu je časovo nenáročná.

Aké sú nevýhody termínovaného vkladu

 • za predčasný výber peňazí z účtu (pred uplynutím dohodnutej doby splatnosti) si banky účtujú sankčné poplatky a niekde sa peniaze nedajú predčasne vybrať vôbec,
 • pri rastúcej infláciu dochádza k znehodnoteniu vkladov,
 • z úrokov z vkladu platíte daň,
 • banky podmieňujú pri uzatvorení vkladov minimálne vklady,
 • pri vkladoch v cudzích menách musíte počítať s rizikom vyplývajúcim z pohybu devízových kurzov voči domácej mene.

Poistenie termínovaných vkladov

Termínované vklady patria medzi poistené vklady podľa zákona o ochrane vkladov.  V prípade úpadku banky sú vklady nahradené z fondu ochrany vkladov.

Splatnosť termínovaných vkladov

Všetky termínované vklady môžu tiež byť:

 • s jednorazovou splatnosťou - vklad je úročený do dňa splatnosti a úrok sa zúčtuje v deň splatnosti vkladu. Po jeho skončení je celá čiastka aj s úrokmi prevedená na účet, ktorý si klient zvolí alebo si ju môže vybrať v hotovosti. Vklad nie je obnoviteľný. Táto prax sa využíva obvykle pri strednodobých a dlhodobých účtoch,
 • revolvingové (s automatickým obnovením) - vklad sa po dni splatnosti automaticky obnoví na dobu pôvodného termínu s úrokovou sadzbou platnou v deň obnovenia vkladu. Úrok je možné v deň splatností previesť na klientom určený účet alebo pripísať ku vkladu. Pozor na jednu vec, niekedy banky obnovujú termínovaný vklad len po určitú dobu (napr. 5 rokov), obnovovanie sa využíva predovšetkým u krátkodobých vkladoch.

Termínované vklady v cudzej mene

Banky ponúkajú uzatvorenie termínovaných vkladov aj v zahraničných menách. Väčšinou vedú účty v amerických dolároch, českých korunách či britských librách. Termínovaný vklad v cudzej mene je spojený s kurzovým rizikom.

 • Pokiaľ dochádza k oslabeniu domácej meny - eura (alebo posilnenie zahraničnej meny),
  • získavate nielen vďaka úroku z vkladu, ale i pri premene cudzej meny späť na eurá.


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Súvisiace články: