Úrok ECB

Od 1. januára odvodzujú banky na Slovensku svoje úrokové miery od úrokových mier, ktoré vyhlasuje Európska centrálna banka. Za základnú úrokovú sadzbu sa považuje sadzba: hlavné refinančné operácie.

Platné úrokové miery od 16. marca 2016 a sú nasledovné:

Jednodňové refinančné operácie: 0,25 %

Hlavné refinančné operácie: 0,00 %

Jednodňové sterilizačné operácie: 0,40 %

Vývoj úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky zobrazuje nasledujúca tabuľka:

Vývoj úrokových sadzieb ECB (v %)

Dátum platnosti sadzieb (od) Jednodňové refinančné operácie Hlavné refinančné operácie Jednodňové sterilizačné operácie
16.03. 2016
0,25
0,00
-0,40
09.12. 2015
0,30
0,05
-0,30
10.09. 2014
0,30
0,05
-0,20
11.06. 2014
0,40
0,15
-0,10
13.11. 2013
0,75
0,25
0,00
08.05. 2013
1,00
0,50
0,00
11.07. 2012
1,50
0,75
0,00
14.12. 2011
1,75
1,00
0,25
09.11. 2011
2,00
1,25
0,50
13.07. 2011
2,25
1,50
0,75
13.04. 2011
2,00
1,25
0,50
13.05. 2009
1,75
1,00
0,25
08. 04. 2009
2,25
1,25
0,25
11. 3. 2009
2,50
1,50
0,50
21. 1. 2009
3,00
2,00
1,00
1. 1. 2009
3,00
2,50
2,00
12. 11. 2008
2,75
3,25
3,75
15. 10. 2008
3,25
3,75
4,25
9. 10. 2008
3,25
4,25
4,25
8. 10. 2008
2,75
4,25
4,75
9. 7. 2008
3,25
4,25
5,25
13. 6. 2007
3,00
4,00
5,00

Zdroj: NBS

Úrokové sadzby NBS

Do 31. decembra 2008 vyhlasovala Národná banka Slovenska úrokové sadzby, podľa ktorých boli ďalej odvodzované úrokové sadzby komerčných bánk Slovenska. Týmto krokom regulovala centrálna banka množstvo peňazí v obehu ekonomiky. Od 1. januára 2009 v súvislosti so zavedením eura v Slovenskej republike prešla táto úloha národnej banky na Európsku centrálnu banku.

Komerčné banky sa tak riadia úrokovými sadzbami vyhlasovanými ECB.

Vývoj úrokových sadzieb Národnej banky Slovenska zobrazuje nasledujúca tabuľka:

Vývoj úrokových sadzieb NBS (v %)

Dátum vyhlásenia sadzieb Dvojtýždňová REPO sadzba Jednodňové sterilizačné operácie Jednodňové refinančné operácie
10. 12. 2008*
2,50
1,50
3,50
12. 11. 2008
3,25
4,25
2,25
29. 10. 2008
3,75
4,75
2,75
25. 4. 2007
4,25
5,75
2,25
28. 3. 2007
4,50
6,00
2,50
27. 9. 2006
4,75
6,25
3,25
26. 7. 2006
4,50
6,00
3,00
31. 5. 2006
4,00
5,00
3,00

Zdroj: NBS; *úroková sadzba bola platná do 31.12.2008

Čo znamenajú úrokové sadzby ECB/NBS?

Úrokové sadzby vyhlasované Európskou centrálnou bankou:

Hlavné refinančné operácie:

Najzákladnejšia sadzba Európskej centrálnej banky (ECB) a patrí medzi najdôležitejšie obchody, ktoré uskutočňuje Eurosystém. Sú používané na zásobovanie bankového systému dostatočným množstvom likvidity. Okrem toho ECB nimi signalizuje základný smer, ktorým sa uberá menová politika. Uskutočňujú sa týždenne a pritom majú dvojtýždňovú splatnosť.

Jednodňové refinančné operácie:

Predstavujú pre zmluvné strany možnosť získať jednodňovú likviditu (cez noc) od Eurosystému. Likvidita je poskytnutá proti založeniu akceptovateľných aktív. Tento nástroj je určený na dočasné uspokojenie potrieb likvidity zmluvných strán. Táto sadzba predstavuje hornú hranicu jednodňovej trhovej úrokovej sadzby.

Jednodňové sterilizačné opatrenia:

Používajú ju zmluvné strany na uloženie svojej nadbytočnej likvidity na jeden deň (cez noc) v Eurosystéme. Táto sadzba predstavuje dolnú hranicu jednodňovej trhovej úrokovej sadzby.

Základná úroková sadzba pre dvojtýždňové REPO - tendre:

Ide o najzákladnejšiu sadzbu. Je to úrok, ktorý platí centrálna banka peňažným ústavom, za to že si v nej ukladajú prebytočné peniaze. Ovplyvňuje rozhodujúcim spôsobom správanie bánk: ovplyvňuje úrokové sadzby peňazí na medzinárodnom trhu a menovú politiku, ovplyvňuje banky pri stanovovaní úrokových sadzieb. Odvíjajú sa od nej všetky úrokové miery na Slovensku.

Jednodňové operácie:

  • refinančné
    • Zmluvné strany ju získavanú na získanie jednodňovej likvidity od Národnej centrálnej banky – teda pri úveroch. Prístup jednotlivých strán zvyčajne nie je limitovaný, až na predloženie akceptovateľných aktív. Úroková sadzba pre jednodňové refinančné operácie obvykle tvorí hornú hranicu jednodňovej sadzby peňažného trhu.
  • sterilizačné
    • Zmluvné strany ju používajú na uloženie nadbytočnej likvidity – teda pri vkladoch. Prístup jednotlivých strán zvyčajne nie je limitovaný k týmto operáciám. Úroková sadzba pre jednodňové sterilizačné operácie obvykle tvorí dolnú hranicu jednodňovej sadzby peňažného trhu.

Refinančné a sterilizačné jednodňové operácie sú takzvané automatické operácie a používa ich centrálna banka na dodávanie a sťahovanie jednodňovej likvidity, signalizovanie zámerov menovej politiky a vytváranie pásma pre jednodňové sadzby peňažného trhu.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Súvisiace články: