Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Hypotéka pre mladých 2017: porovnanie a podmienky

Kto môže získať hypotéku pre mladých 2017: 5 podmienok

5 podmienok ako získať hypotéku pre mladých

Hypotéka pre mladých je hypotéka, ktorá sa poskytuje žiadateľom s vekom do 36 rokov formou štátneho príspevku pre mladých. Jej poskytnutie závisí na splnení viacerých podmienok.

1) Hranica príjmu žiadateľa o hypotéku pre mladých 2017

Podľa zákona sa maximálny príjem žiadateľa o hypotéku pre mladých stanovuje takto:

„má mladý poberateľ hypotekárneho úveru ku dňu podania žiadosti o hypotekárny úver priemerný mesačný príjem vypočítaný z príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť o hypotekárny úver, najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny štvrťrok predchádzajúci kalendárnemu štvrťroku, ktorý predchádza kalendárnemu štvrťroku, v ktorom bola podaná žiadosť o hypotekárny úver“ (Zákon o bankách)

Od 1.4. do 30.6. 2017 môže váš hrubý mesačný príjem za rok 2016 dosiahnuť výšku maximálne 1 287 €.

Uvedená suma je stanovená ako 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za štvrtý štvrťrok 2016, ktorá bola vo výške 990  €.

V prípade spoludlžníkov alebo manželov sa posudzujú  ich spoločné príjmy. Čiže príjmy oboch manželov sa sčítajú. Súčet musí dosahovať hranicu 2,6 násobku minimálnej mzdy.

Hranica maximálneho možného príjmu dvoch spolužiadateľov je  od 1.7.2016 do  30.9.2016  suma 2 574 €.

2) 18 – 35 rokov vek žiadateľa o hypotéku pre mladých

Ku dňu podania žiadosti o hypotekárny úver musí mať fyzická osoba – dlžník dovŕšených 18 rokov a neprekročiť 35 rokov veku.

V prípade, že sú mladými poberateľmi hypotekárneho úveru dvaja spoludlžníci prípadne manželia, musia požiadavku na vek spĺňať obaja.

Ak teda jeden z manželov už dosiahol vek 36 rokov, automaticky strácajú manželia možnosť získať  spoločne hypotéku pre mladých. O hypotéku ako dlžník môže žiadať už len jeden z manželov. Druhý nemôže byť uvádzaný ako spoludlžník. 

Žiadateľ alebo žiadatelia, ktorí majú nízky príjem a hypotéku so želanou sumou by dosiahli len s ručiteľom, môžu ho prizvať. Ručiteľ nemusí spĺňať podmienky na získanie štátneho príspevku

3) Maximálny limit úveru pre hypotéku pre mladých

Maximálny limit hypotekárneho úveru, u ktorého môže byť uplatnená znížená úroková sadzba je 50 000 €.

To však neznamená, že výška úveru musí byť tiež 50 tisíc eur. 

Banka môže poskytnúť aj vyšší úver napr. vo výške 60 tisíc eur. Štátny príspevok sa však vypočíta iba zo sumy 50 000 eur.  Zvyšných 10 tisíc eur banka poskytne už bez príspevku.

Máte otázky k hypotéke pre mladých? Pýtajte sa v našej online bezplatnej poradni! poradňa Financovanie bývania

4) Účel hypotéky pre mladých

Hypotéku pre mladých nie je možné poskytnúť bez účelne. Banke musíte dokladovať, kam a ako finančné prostriedky použijete.

Účel hypotéky pre mladých je nadobudnutie, výstavba a dostavba, zmena, rekonštrukcia a údržba tuzemských nehnuteľností. Táto nehnuteľnosť musí slúžiť na celoročné bývanie a je zabezpečená záložným právom.

Štátny príspevok pre mladých nie je možné uplatniť na nadobudnutie pozemku ani pri refinancovaní alebo konsolidácii úverov.

5) Štátny príspevok len na určitú dobu, obmedzená splatnosť hypotéky pre mladých

Štátny príspevok pre mladých sa poskytuje len na prvých  5 rokov splácania hypotekárneho úveru.  Hypotéku pre mladých je možné uzatvoriť  so splatnosťou až na 30 rokov. 

Štátny príspevok sa poskytuje vo forme zvýhodnenej úrokovej sadzby. 

Pri predčasnom splatení celého hypotekárneho úveru do 4 rokov od priznania príspevku musí klient vrátiť vyplatený štátny príspevok späť.

 

5 dôvodov kedy zaniká nárok na štátny príspevok na bývanie pre mladých

Nárok na príspevok zaniká ak:

  • 1. nebude dodržaný účel hypotéky
  • 2. sa prevedie hypotekárny úver na inú osobu
    • prevod je možný na blízku osobu, ak spĺňa podmienky získania hypotekárneho úveru pre mladých
  • 3. sa splatí hypotekárny úver pred uplynutím 4 rokov od poskytnutia hypotekárneho úveru
  • 4. sa predložia nepravdivé údaje o príjme, veku
  • 5. dôjde k úmrtiu alebo zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
    • nárok na štátny príspevok pre mladých prechádza na osobu, na ktorú prechádzajú záväzky z hypotekárneho úveru
Reklama
Reklama
Reklama

Aktuálne články Finance.sk

Súd vám môže odpustiť až 70 % dlhov

30.05.2017

Ak spĺňate podmienky pre oddlženie formou splátkového kalendára, môžete byť oslobodení od prevažnej väčšiny vašich dlhov. Čítajte, ako táto forma osobného bankrotu funguje. 

Banky ku koncu marca schválili viac ako 207 tisíc hypoték

30.05.2017

Hranicu dvestotisíc hypoték prekročili slovenské banky už v septembri 2016, trend každomesačne rastie.

2 dôvody kedy sa príspevok na starostlivosť o dieťa oplatí viac ako rodičovský príspevok?

29.05.2017

Po materskom si môžete vybrať alebo rodičovský príspevok alebo príspevok na starostlivosť o dieťa. Ktorý je lepší? Zisťovali sme, kedy sa oplatí uprednostniť príspevok na starostlivosť o dieťa pred rodičovským príspevkom. 

Orange predstavil nové paušály. Predbehol reguláciu na roaming

29.05.2017

15. júna 2017 začne platiť európska regulácia roamingu a Orange predstavil nové programy Go, ktorými chce zjednodušiť volanie či dátovanie najmä v EÚ.

Aktuálna problematika

00101

Kalkulačka: Stravné na služobnej ceste

Vypočítajte si výšku stravného pri pracovnej ceste.
 
00101

Životné minimum 2017

Aké sú sumy životného minima?
 

Správa o nehode - európsky formulár

Stiahnite si formulár aj s návodom, ako ho vyplniť.
Toto tlačivo by malo byť súčasťou výbavy každého motorového vozidla.
 
Reklama