Hypotéka pre mladých

5 podmienok na získanie hypotéky pre mladých

Hypotéka pre mladých je hypotéka, ktorá sa poskytuje žiadateľom s vekom do 35 rokov formou štátneho príspevku pre mladých. Jej poskytnutie závisí na splnení viacerých podmienok.


1) Hranica príjmu žiadateľa o hypotéku pre mladých

Výška príjmu žiadateľa nesmie presiahnuť 1,3 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Ak o hypotéku pre mladých žiadajú dvaja žiadatelia, výška príjmu nesmie presiahnuť 2,6 násobok priemernej mzdy.

Mzdová hranica prechádza pravidelnou štvrťročnou úpravou, ktorá sa realizuje v závislosti od kvartálnej hodnoty priemernej mzdy na Slovensku. Vždy sa uvádza suma, ktorá predstavuje priemerný mesačný hrubý príjem.

V prípade dvoch žiadateľov ide o dvojnásobok. Vašu čistú mzdu si môžete vypočítať na našej mzdovej kalkulačke.

2) Vek žiadateľa o hypotéku pre mladých

Ku dňu podania žiadosti o hypotekárny úver musí mať fyzická osoba – dlžník dovŕšených 18 rokov a neprekročiť 35. rok veku.

V prípade, že sú mladými poberateľmi hypotekárneho úveru dvaja spoludlžníci, prípadne manželia, musia požiadavku na vek spĺňať obaja.

Ak teda jeden z manželov už dosiahol vek 36 rokov, automaticky strácajú manželia možnosť získať spoločne hypotéku pre mladých. O hypotéku ako dlžník môže žiadať už len jeden z manželov. Druhý nemôže byť uvádzaný ako spoludlžník.

Žiadateľ alebo žiadatelia, ktorí majú nízky príjem a hypotéku so želanou sumou by dosiahli len s ručiteľom, môžu ho prizvať. Ručiteľ nemusí spĺňať podmienky na získanie štátneho príspevku.

3) Maximálny limit úveru pre hypotéku pre mladých

Maximálny limit hypotekárneho úveru, u ktorého môže byť uplatnený daňový bonus na hypotéku pre mladých je 50 000 €, respektíve do 70 % hodnoty nehnuteľnosti.

To však neznamená, že výška úveru musí byť tiež 50 tisíc eur. 

Banka môže poskytnúť aj vyšší úver napr. vo výške 60 tisíc eur. Štátny príspevok sa však vypočíta iba zo sumy 50 000 eur.  Zvyšných 10 tisíc eur banka poskytne už bez príspevku a vzťahuje sa na to klasická úroková sadzba.

Máte otázky k hypotéke pre mladých? Pýtajte sa v našej on-line bezplatnej poradni - Poradňa: Financovanie bývania

4) Účel hypotéky pre mladých

Hypotéku pre mladých nie je možné poskytnúť bez účelu. Banke musíte dokladovať, kam a ako finančné prostriedky použijete.

Účel hypotéky pre mladých je kúpa, výstavba alebo rekonštrukcia tuzemských nehnuteľností. Táto nehnuteľnosť musí slúžiť na celoročné bývanie a je zabezpečená záložným právom.

Štátny príspevok pre mladých nie je možné uplatniť na nadobudnutie pozemku ani pri refinancovaní alebo konsolidácii úverov.

5) Štátny príspevok len na určitú dobu

Od roku 2018 sú nové pravidlá v uplatnení štátneho príspevku a síce, že zodpovednosť za uplatnenie prechádza na dlžníka, respektíve žiadateľa o hypotéku pre mladých. Podpora bude realizovaná pri podaní daňového priznania, resp. v rámci ročného zúčtovania príjmov za predošlý rok, kedy si klient uplatní daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky.

Zníži si tak základ dane, a teda aj samotnú daň z príjmu. Štátny príspevok pre mladých sa stále poskytuje len na prvých 5 rokov splácania hypotekárneho úveru.  Hypotéku pre mladých je možné uzatvoriť so splatnosťou až na 30 rokov.

Štátny príspevok sa poskytuje vo forme daňového bonusu.

Pri predčasnom splatení celého hypotekárneho úveru do 4 rokov od priznania príspevku musí klient vrátiť vyplatený štátny príspevok späť.

5 dôvodov, kedy zaniká nárok na štátny príspevok pre mladých

Nárok na príspevok zaniká, ak:

  • 1. nebude dodržaný účel hypotéky,
  • 2. sa prevedie hypotekárny úver na inú osobu,
    • prevod je možný na blízku osobu, ak spĺňa podmienky získania hypotekárneho úveru pre mladých,
  • 3. sa splatí hypotekárny úver pred uplynutím 4 rokov od poskytnutia hypotekárneho úveru,
  • 4. sa predložia nepravdivé údaje o príjme alebo veku,
  • 5. dôjde k úmrtiu alebo zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
    • nárok na štátny príspevok pre mladých prechádza na osobu, na ktorú prechádzajú záväzky z hypotekárneho úveru.


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Súvisiace články: