Úvery zo stavebného sporenia

Po skončení sporiacej fázy a po splnení určených podmienok prechádza stavebné sporenie do druhej - úverovej fázy, kedy má účastník sporenia nárok na úver zo stavebného sporenia s nízkou úrokovou sadzbou.

Každý stavebný sporiteľ môže čerpať po splnení podmienok zo svojho stavebného sporenia stavebný úver.

Na to aby ste mohli získať stavebný úver je potrebné uzatvoriť zmluvu o stavebnom sporení a taktiež musíte určitý čas sporiť.

Ak plánujete čerpať úver zo stavebného sporenia, vyberte si taký typ sporenia, ktorý je na tieto účely výhodnejší. Podľa vašich budúcich zámerov, by ste mali zvoliť aj správnu cieľovú sumu.

Časť vašej cieľovej sumy si nasporíte a druhú časť získate ako stavebný úver. Na to aby ste mohli získať stavebný úver, musí vám byť pridelená cieľová suma.

Obvyklé podmienky pre získanie stavebného úveru:

 • zmluva trvá v dobe žiadosti o úver aspoň 24 mesiacov,
 • účastník nasporil sumu požadovanú stavebnou sporiteľňou (40%, 50% a 60% cieľovej sumy),
 • účastník získa tzv. hodnotiace číslo,
  • hodnotiace číslo sa odvíja od dĺžky sporenia a pripisovaných vkladov,
 • účastník preukázal zaistenie úveru, jeho návratnosť (t.j. svoje dostatočné príjmy) a účelovosť vynaloženia prostriedkov úveru na zaistenie svojich bytových potrieb.

Výšku stavebného úveru zistíte ako rozdiel medzi cieľovou a nasporenou sumou. Úroková sadzba sa odvíja od typu sporenia, aký ste si zvolili pri uzatváraní zmluvy.

Pridelenie cieľovej sumy

Pri uzatváraní zmluvy o stavebnom sporení si vždy volíte výšku cieľovej sumy.

Cieľová suma predstavuje celkovú sumu, ktorú by ste pri splnení podmienok sporiteľne mali mať k dispozícii na riešenie bytových potrieb.

Máte otázky k hypotékam, úverom na bývanie? Zaujíma vás, aké sú poplatky a ako vybaviť hypotéku? Pýtajte sa v našej bezplatnej on-line poradni.

Poradňa: Financovanie bývania

Výška cieľovej sumy teda nepredstavuje - ako sa často krát domnievame - výšku úspor účastníka na konci stavebného sporenia. Úspory, resp. úspory a štátna podpora, predstavujú obvykle iba 40 % až 50 % cieľové sumy .

Cieľová suma sa skladá:

 • z vkladov od stavebného sporiteľa alebo v prospech stavebného sporiteľa,
 • z úrokov,
 • zo štátnej prémie,
 • zo stavebného úveru,
 • z iných zdrojov.

Podmienky pre pridelenie cieľovej sumy:

 • dosiahnutie požadovanej výšky hodnotiaceho čísla podľa zvoleného typu sporenia – jeho nárast si môže stavebný sporiteľ ovplyvňovať výškou a pravidelnosťou svojich vkladov,
 • dosiahnutie minimálnej nasporenej sumy na účte sporenia podľa zvoleného typu sporenia,
 • uplynutie stanovenej minimálnej doby sporenia.

Ak nebudete mať o stavebný úver záujem, môžete ďalej pokračovať v sporení a o stavebný úver požiadať neskôr, prípadne môžete zmluvu o stavebnom sporení vypovedať a svoje nasporené prostriedky použiť.

Ako získať medziúver?

Pokiaľ účastník stavebného sporenia nenasporil dostatočne vysoký vklad požadovaný stavebnou sporiteľňou alebo dosiaľ nedosiahol požadovanú úroveň hodnotiaceho čísla, nemá nárok na úver zo stavebného sporenia. V takom prípade mu môže byť poskytnutý preklenovací úver, ktorým sa  "preklenie" doba, než účastník splní všetky podmienky pre získanie úveru zo stavebného sporenia. Hovoríme o tzv. medziúvere.

Medziúver môžete získať aj ako nový klient bez predchádzajúceho sporenia a bez potreby vložiť počiatočný vklad.

Na čo slúži medziúver

Medziúver predstavuje špecifickú formu úveru, ktorá slúži na preklenutie časového obdobia do pridelenia cieľovej sumy a umožní vám tak získať finančné prostriedky skôr, než vám vznikne nárok na stavebný úver.

Počas trvania medziúveru splácate pravidelnými mesačnými splátkami iba úroky z poskytnutého medziúveru. Istina zostáva nezmenená počas celej doby splácania medziúveru. Doba splácania vám skončí pridelením cieľovej sumy. Po pridelení cieľovej sumy sa medziúver pretransformuje na klasický stavebný úver. Medziúver beží paralelne s pôvodnou zmluvou o stavebnom sporení, na ktorú musí účastník ďalej sporiť, a trvá do okamihu, keď účastník spĺňa všetky podmienky pre pridelenie riadneho stavebného úveru zo stavebného sporenia úročeného nižším úrokom.

Medziúver poskytuje stavebná sporiteľňa účastníkovi vo výške celej cieľovej sumy - nielen z rozdielu cieľovej sumy a nasporených prostriedkov účastníka (nasporené prostriedky účastníka sú tiež súčasťou fondu stavebného sporenia, z ktorého medziúvery poskytovať nemožno). Následkom toho dlžník paradoxne platí i úroky z vkladov, ktoré sám nasporil.

Na medziúvery stavebná sporiteľňa nemôže použiť prostriedky z fondu stavebného sporenia. Preto sú tieto úvery oproti riadnym drahšie, tzn. úrokové sadzby u medziúverov sú vyššie než u stavebného úveru.

Splátky medziúveru zahrňujú iba platbu úrokov - splatením medziúveru tak neznižujete svoje zadlženie a zostatkovú sumu úveru. Po splnení všetkých podmienok pre získanie lacného úveru zo stavebného sporenia, sporiteľňa medziúver čiastočne „splatí“ vašimi nasporenými prostriedkami a zostatkovú časť "premení" na úver zo stavebného sporenia.

Dodajme, že preklenovací úver má medzi stavebnými sporiteľňami mnoho rozličných názvov (medziúver, rýchla pôžička) a taktiež variant - vždy sa však principiálne jedná o to isté.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Súvisiace články: