Daň z príjmu

Daň z príjmov platí každý daňovník, ktorý získal na Slovensku príjmy podľa zákona o dani z príjmov:

  • príjmy zo závislej činnosti (§ 5),
  • príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu (§ 6),
  • príjmy z kapitálového majetku (§ 7),
  • ostatné príjmy (§ 8).

Sadzba dane z príjmov za rok 2018

Ak ste v roku 2018 dosiahli  príjmy vyššie ako 1 915,01 eur, musíte podávať daňové priznanie.

Daňové priznanie podávate tiež, ak ste vykázali stratu. Do daňového priznania uvádzate svoje príjmy, ktoré si môžete upraviť o výdavky. Takto získate základ dane. 

Zo základu dane sa vypočíta daňová povinnosť uplatnením sadzby dane:

  • 19 % z príjmov nižších alebo rovných 35 268,06 €,
  • 25 % z príjmov, ktoré presiahnu 35 268,06 €.Nezdaniteľné časti základu dane

Základ dane si môžete znížiť o tzv. nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka a na manželku (manžela).  Kým NČZD na daňovníka si môžete uplatniť aj mesačne, úľavu na manželku až na konci roka.

Nezdaniteľné časti vám umožnia znížiť si o určitú sumu základ dane a tým zaplatíte nižšiu daň. O koľko sa vám môže znížiť vaša daňová povinnosť si môžete vypočítať v našich kalkulačkách, kde sa aj dočítate o podmienkach na uplatnenie nezdaniteľných častí ZD.

Daňový bonus a príjmy

Ak si chce rodič uplatniť daňový bonus na dieťa, musí dosiahnuť výšku príjmu aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy.

Za rok 2018 predstavuje daňový bonus sumu 258,72 eur, pričom mesačne sa jedná o 21,56 eura.  V roku 2019 sa daňový bonus mierne zvýši na úroveň 22,17 eur mesačne.

Aby ste si však mohli uplatniť daňový bonus, musíte splniť aj ďalšie dôležité podmienky, o ktorých sa dočítate v Kalkulačke daňového bonusu.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 4 krát 5 0.5


Súvisiace články: