Daňové priznanie

Z príjmov získaných v roku 2018 sa podáva daňové priznanie až do konca marca 2019, konkrétne až do 1. apríla 2019 vrátane. Vyplnenie vám iste uľahčí prehľadná tabuľka:


Sadzba dane podľa § 15 19 %; Z časti základu dane, ktorá presiahne sumu 35 268,06 eur sa uplatňuje 25 %
Minimálna mzda za rok 2018 480 €, 6-násobok = 2 880 €, 12-násobok = 5 760 €
Daňový bonus v roku 2018 mesačne 21,56 €, ročne 258,72 €
Nezdaniteľné časti ZD

najviac 3 830,02 € na daňovníka - Kalkulačka NČZD na daňovníka

najviac 3 830,02 € na manželku - Kalkulačka NČZD na manželku

Povinnosť podávať daňové priznanie ak výška príjmov za rok 2018 presiahne 1915,01 €, alebo je vykázaná daňová strata

Chystáte sa podať daňové priznanie? Náš portál Finance.sk vám ponúka možnosť stiahnuť si schválené daňové tlačivá priamo do vášho počítača. Po vyplnení môžete tieto daňové tlačivá odovzdať na daňovom úrade podľa miesta vášho trvalého bydliska.

Hľadáte kontakt na daňový úrad vo vašom okrese? Nájdete ho v našom zozname daňových úradov.

Po zrolovaní nižšie si z prehľadnej tabuľky vyberte, o aký typ daňových priznaní máte záujem. 

Nenašli ste, čo ste hľadali? Všetky ďalšie tlačivá ako pokyny k vyplneniu priznania a tiež rôzne potvrdenia, či iné súvisiace formuláre nájdete v našej sekcii Formuláre:

Daňové priznanie a ďalšie formuláre na stiahnutie

Daň z príjmov fyzických osôb - formuláre platné pre zdaňovacie obdobie 2018

Neviete si rady s tým, ako vyplniť daňové priznanie? Využite našu daňovú poradňu a bezplatne sa opýtajte.


Daňové priznanie

Názov súboru Súbor na stiahnutie
Daňové priznanie FO - typ A
stiahnuť
Daňové priznanie FO - typ B
stiahnuť
Odklad daňového priznania
stiahnuť
Poukázanie 2 % z dane
stiahnuť
Potvrdenie o podaní daňového priznania FO - typ A
stiahnuť
Potvrdenie o podaní daňového priznania FO - typ B
stiahnuť
Pokyny k daňovému priznaniu FO - typ A
stiahnuť
Pokyny k daňovému priznaniu FO - typ B
stiahnuť
Daň z príjmu právnických osôb
stiahnuť
Potvrdenie o podaní daňového priznania PO
stiahnuť
Pokyny na daňové priznanie právnickej osoby
stiahnuť


Kedy sa podáva daňové priznanie

Daňové priznanie sa podáva do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Napríklad daňové priznanie za rok 2018 sa podáva v období od 1.1.2019 do 31.3.2019 vrátane (resp. do 1.4., keďže 31.3. pripadne na nedeľu).

Ak nestíhate podať daňové priznanie včas, môžete si predĺžiť lehotu na podanie o 3 mesiace, pri príjmoch zo zahraničia až o 6 mesiacov. Postačí podať oznámenie o predĺžení lehoty najneskôr do 1.4.. Oznámenie si môžete stiahnuť, upraviť, vyplniť a poslať na daňový úrad.

Sťahuj Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania

Daňové priznanie podávate na daňovom úrade, ktorý je príslušný podľa miesta vášho trvalého pobytu, prípadne podľa miesta, kde sa obvykle zdržujete.

Riadne, opravné alebo dodatočné daňové priznanie

V prípade, že zistíte chyby v podanom daňovom priznaní, môžete podať opravné daňové priznanie. Musíte to však stihnúť pred uplynutím stanovenej lehoty na podanie priznania, čiže pred 1. aprílom. V tomto prípade sa na predchádzajúce daňové priznanie neprihliada. 

Po lehote na podanie daňového priznania (po 1. apríli) môžete podať už len dodatočné daňové priznanie.

Do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (do 31.3.) má povinnosť podať daňové priznanie aj daňovník, ak:

  • ukončí podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť a prenájom,
  • dôjde k zrušeniu oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti,
  • je vyhlásený konkurz,
    • za daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, daňové priznanie podáva správca konkurznej podstaty.

Kto podáva daňové priznanie, ak daňovník zomrie?

Ak daňovník zomrie, daňové priznanie za príslušnú časť roka je povinný podať dedič.

Ak je dedičov viac, podáva daňové priznanie ten, ktorému to vyplynie z dohody dedičov. Ak sa nedohodnú, ktorí z dedičov podá daňové priznanie, určí ho daňový úrad. 

Ak je dedičom Slovenská republika, daňové priznanie sa nepodáva.

Daňové priznanie sa podáva do 3 mesiacov po smrti daňovníka, pričom daňový úrad môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť, ak žiadosť dedič podá najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

U daňovníka, ktorý mal pred svojím úmrtím povinnosť podať daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a daň nebola vyrubená, je dedič povinný podať daňové priznanie namiesto zosnulého daňovníka do 3 mesiacov po úmrtí daňovníka.

Daňový úrad môže túto lehotu zo závažných dôvodov na žiadosť dediča predĺžiť.  Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 56 krát 5 0.5


Súvisiace články:Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.