Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Prehľad základných informácií - daň z piva, vína a liehu

Spotrebná daň z piva, vína a liehu
Druh dane Predmet dane Zaklad dane Sadzba dane
Spotrebná daň z piva pivo vyrobené na daňovom území (SR), dodané na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezené na daňové územie z územia tretieho štátu množstvo piva vyjadrené v hektolitroch základná sadzba 1,65 €/stupeň Plato/hl znížená sadzba 1,22 €/stupeň Plato/hl l
Spotrebná daň z vína víno vyrobené na daňovom území (SR), dodané na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezené na daňové územie z územia tretieho štátu množstvo vína vyjadrené v hektolitroch tiché víno 0 €/hl šumivé víno 79,66 /hl šumivé víno s obsahom alkoholu nie viac ako 8,5 % objemu 56,42 €/hl medziprodukty 82,98 €/hl
Spotrebná daň z liehu lieh vyrobený na daňovom území (SR), dodané na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezené na daňové územie z územia tretieho štátu množstvo liehu vyjadrené v hektolitroch 100 % alkoholu pri teplote 20 stupňov Celsia základná sadzba 939,38 €/hl znížená sadzba 469,69 €/hl

Prehľad základných informácií - daň z elektriny, uhlia a zemného plynu

Spotrebná daň z elektriny, uhlia, zemného plynu
Druh dane Predmet dane Zaklad dane Sadzba dane
Spotrebná daň z elektriny elektrina kódu kombinovanej nomenklatúry 2716 množstvo elektriny v MWh

Od 1.7.2008 do 31.12.2009 0,66 /MWh.

od 1.1.2010 1,32 €/MWh

Spotrebná daň z uhlia čierne uhlie, hnedé uhlie, koks a polokoks, ostatné pevné uhľovodíky podľa kódu kombinovanej nomenklatúry množstvo uhlia v tonách 10,62 €/t
Spotrebná daň zo zemného plynu zemný plyn podľa kódu kombinovanej nomenklatúry množstvo zemného plynu v kWh

od 1.7.2008 do 31.12.2009 pohonná látka 6,63 €/MWh palivo na výrobu tepla 0,66 €/MWh

Od 1.1.2010: pohonná látka 13,27 €/MWh palivo na výrobu tepla 1,32 €/MWh

Prehľad základných informácií - daň z tabaku a minerálnych olejov

Spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov a daň z minerálnych olejov
Druh dane Predmet dane Zaklad dane Sadzba dane
Spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov tabakové výrobky vyrobené na daňovom území (SR), dodané na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezené na daňové územie z územia tretieho štátu množstvo tabakových výrobkov vyjadrené v kusoch alebo v kg s výnimkou cigariet počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení a cena cigariet na kontrolnej známke cigary, cigarky: 69,70 €/1 000 kusov tabak: 64,06 €/kg cigarety: 52,44 €/ 1 000 kusov, 24 % z ceny cigariet (kombinovaná sadzba dane), minimálna sadzba dane z cigariet 81,32 €/ 1 000 kusov
Spotrebná daň z minerálnych olejov minerálne oleje vyrobené na daňovom území (SR), dodané na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezené na daňové územie z územia tretieho štátu množstvo minerálneho oleja vyjadrené v litroch pri teplote 15 stupňov Celsia alebo v kg, alebo množstvo v ňom obsiahnutej energie vyjadrenej v gigajouloch v závislosti od kódu kombinovanej nomenklatúry je na 1 000 litrov motorového benzínu: 481,31 €; 514,50 € alebo 597,49 €. U vykurovacieho oleja: 26,55 €/t a u skvapalnených plynných uhľovodíkov je 258,91 €/t
Reklama
Reklama
Reklama