Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Príjmy zo zahraničia 2017 v daňovom priznaní

Ako postupovať pri zdanení príjmov zo zahraničia

Príjmy zo zahraničia musí na Slovensku zdaniť daňový rezident SR.

Daňový rezident je osoba, ktorá má na Slovensku trvalé bydlisko alebo sa na území SR zdržiava dlhšie než 183 dní.

Za obvyklé zdržiavanie sa nepovažuje, ak sa daňovník zdržiava len za účelom štúdia alebo liečenia. Za obvyklé zdržiavanie sa taktiež nepovažuje, ak daňovník denne prekračuje hranice na výkon závislej činnosti (zamestnanie) alebo v dohodnutých intervaloch.

Stiahnite si daňové priznanie k dani z príjmov:

Rezidenti dvoch štátov, rozhraničovacie kritéria

Pomerne často dochádza k situáciám, kedy občan Slovenska pracujúci v zahraničí spĺňa podmienky dvoch zmluvných štátov a je v oboch považovaný za rezidenta. Dochádza ku konfliktu dvojitej rezidencie. Rozriešiť danú situáciu pomôžu takzvané rozhraničovacie kritéria. 

Rozhraničovacie kritéria pri príjmoch zo zahraničia určia, kde bude daňovník považovaný za rezidenta.

Pri určovaní daňového rezidenta s použitím rozhraničovacích kritérií sa postupuje v nasledovnom poradí (t.j. stály byt má prednosť pred občianstvom) až dovtedy, kým nie je stanovený len jeden štát rezidencie.

Daňovník je teda rezidentom tej krajiny, kde má:

1. stály byt

Stály byt musí byť prístupný daňovníkovi nepretržite v každom čase. Môže sa jednať o byt, dom, ktorý môže byť vo vlastníctve daňovníka avšak nemusí. Môže ísť aj o prenajatú zariadenú miestnosť, byt v bytovom dome alebo dom. 

2. stredisko životných záujmov

To znamená, ku ktorému štátu má daňovník bližšie osobné a hospodárske vzťahy: rodinné vzťahy, zmluvy o pôžičkách, zamestnanie, politické aktivity a pod.

3.miesto, kde sa obvykle zdržiava

4.štátne občianstvo 

Do úvahy ešte pripadá vzájomná dohoda príslušných úradov zmluvných štátov.

Prepočet príjmov zo zahraničia: aké kurzy použiť

Ak ste mali príjmy zo zahraničia v inej mene ako euro, je nutné ich do daňového priznania prepočítať. Pokiaľ nie ste účtovná jednotka, môžete na prepočet použiť nasledovné kurzy:

  • priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol príjem poskytnutý
  • kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý v cudzej mene alebo pripísaný bankou 
  • ročný priemerný kurz (výberom tohto kurzu nič nepokazíte)
  • priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, v ktorých daňovník poberal príjmy
Kurzy nájdete na stránkach NBS. Tabuľku kurzov do daňového priznania vybraných mien si môžete stiahnuť:

Zamedzenie dvojitému zdaneniu

Mnohí Slováci pracujú v zahraničí, kde sú ich príjmy zdaňované. Aby sa zabránilo prípadom, že im budú ich príjmy najskôr zdanené v zahraničí a potom ešte raz na Slovensku, uzavrela Slovenská republika zmluvy, ktoré zabraňujú dvojitému zdaneniu.

Z podpísaných zmlúv vyplývajú dva spôsoby na zamedzenie dvojitému zdaneniu:

  • metóda zápočtu dane
  • metóda vyňatie príjmov

Metóda zápočtu dane

Princíp metódy zápočtu dane spočíva v tom, že sa daňová povinnosť zníži o daň z príjmu zaplatenú v zahraničí.

Znížiť sa však môže najviac do výšky dane vypočítanej podľa slovenského zákona o dani z príjmu.

Započítať daň si môžete napr. pri príjmoch z Českej republiky, Írska a podobne. Tabuľku so štátmi, kde je možné uplatniť túto  metódu nájdete nižšie na stránke.

Metóda vyňatia príjmov

Metóda vyňatia príjmov sa používa spôsobom, že sa príjmy, ktoré plynú zo zdrojov v zahraničí (podliehajúce zdaneniu v zahraničí v súlade s uzavretou medzinárodnou zmluvou) vyjmú zo zdanenia.

Táto metóda v konečnom dôsledku znamená, že príjmy, z ktorých ste už daň odviedli v zahraničí, budú vyňaté zo zdanenia. Síce ich uvediete v daňovom priznaní, ale žiadnu daň z nich platiť nebudete.

Zákon o dani z príjmov umožňuje použiť metódu vyňatia príjmu aj vtedy, keď je v príslušnej zmluve určená metóda zápočtu dane. Použiť metódu vyňatia príjmu však smie daňovník len vtedy, ak jeho príjmy boli preukázateľne zdanené a je to pre neho výhodnejšie.

Taktiež metódu vyňatia príjmov môže uplatniť daňovník aj v prípade, že má príjmy zo štátu, s ktorým Slovensko takúto zmluvu uzatvorenú nemá, avšak tento jeho príjem bol preukázateľne zdanený v danom štáte.

Máte otázku k danej téme? Pýtajte sa bezplatne v našej poradni:

Reklama
Reklama

Metóda vyňatia príjmov: zoznam krajín

V nasledujúcej tabuľke je zoznam krajín, kedy sa pri zamedzení dvojitého zdanenia uplatňuje metóda vyňania príjmov.

Tabuľka: Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia - uplatnenie metódy vyňatia príjmov.

Zmluvný štát Zbierka zákonov
Belgické kráľovstvo 354/2002
Bosna a Hercegovina 99/1983
Brazílska federatívna republika 200/1991
Cyperská republika 30/1981
Čínska ľudová republika 41/1988
Dánske kráľovstvo 53/1983
Francúzska republika 73/1975
Grécka republika 98/1989
Holandské kráľovstvo 138/1974;199/1997 (Protokol)
India 77/1987
Japonsko 46/1979
Luxemburské veľkovojvodstvo 227/1993
Macedónsko 99/1983
Mongolská ľudová republika 30/1979 bez možnosti vylúčenia
Nigérijska federatívna republika 339/1991
Nórske kráľovstvo 35/1980
Rakúska republika 48/1979
Republika Srí Lanka 132/1979
Veľká Británia 89/1992
Spolková republika Nemecka 18/1984
Španielsko 23/1982
Švédsko kráľovstvo 9/1981
Talianska republika 17/1985
Tuniská republika 419/1992
--

--

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
 
Posledná aktualizácia: február 2016
Zdroj: Daňová správa SR

Metóda zápočtu dane: zoznam krajín

V nasledujúcej tabuľke je zoznam krajín, kedy sa pri zamedzení dvojitého zdanenia uplatňuje metóda zápočtu dane.

Tabuľka: Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia - uplatnenie metódy zápočtu dane.

Zmluvný štát Zbierka zákonov
Austrália 157/2000
Belgické kráľovstvo 354/2002
Bieloruská republika 112/2001
Bulharská republika 287/2001
Česká republika 238/2003
Estónska republika 383/2003
Fínska republika 207/2001
Chorvátska republika 220/1997
Gruzínsko 201/2012
Indonézska republika 12/2002
Írsko 365/2000
Islandská republika 225/2003
Izrael 327/2000
Juhoafrická republika 39/2001
Kanada 369/2002
Kazašská republika 257/2008
Kórejská republika 244/2003
Litovská republika 756/2002
Lotyšská republika 317/2000
Maďarská republika 80/1996
Malta 318/2000
Moldavská republika 514/2006
Mongolská ľudová republika 30/1979 bez možnosti vylúčenia
Poľská republika 95/1996
Portugalská republika 11/2005
Rumunsko 105/1996
Ruská federácia 31/1998
Singapuská republika 381/2006
Slovinská republika 386/2004
Spojené štáty americké 74/1994
Spojené štáty mexické 429/2007
Srbsko a Čierna Hora 269/2002
Švajčiarska konfederácia 127/1998
Turecká republika 90/2000
Turkmenistan 100/1999
Ukrajina 173/1997
Uzbecká republika 444/2003
Vietnamská socialistická republika 296/2009
 
Posledná aktualizácia: február 2016
Zdroj: Daňová správa SR
Reklama

Aktuálna problematika

00101

Kalkulačka: Stravné na služobnej ceste

Vypočítajte si výšku stravného pri pracovnej ceste.
 
00159

Aký bude váš vianočný príspevok 2017

Vypočítajte si výšku vianočného príspevku na našej kalkulačke! Kedy máte nárok na príplatok.
 

Správa o nehode - európsky formulár

Stiahnite si formulár aj s návodom, ako ho vyplniť.
Toto tlačivo by malo byť súčasťou výbavy každého motorového vozidla.
 

Aktuálne články Finance.sk

Aj keď zopakovanie čierneho pondelka asi nehrozí, korekcia na trhoch nás neminie

20.10.2017

Pred 30-timi rokmi nastal na americkom akciovom trhu obrovský jednodenný predapd akcií - Čierny pondelok. Aj keď táto situácia nehrozí, mala by podľa analytikov už na akciové trhy prísť korekcia.

Ako pripraviť auto na zimu: výbava a doplnky

20.10.2017

Autá je nevyhnutné na zimné počasie adekvátne pripraviť, oškrabávanie námrazy a snehu zo skiel však nestačí. Prečítajte si, o čo všetko sa postarať nielen pred zimou, ale aj počas nej.

Práva poškodených pri nehode: odškodnenie pozostalých

19.10.2017

Šok, trauma, súd a komplikovaný kolotoč v boji o odškodné. To je krutá realita pozostalých obetí dopravných nehody, ktorým sa otočí život naruby v zlomku jediný sekundy.

Vianočný príspevok 2017: 100 eur nedostanú všetci dôchodcovia

19.10.2017

Rovnako ako v minulom roku, aj tento rok bude maximálny vianočný príspevok vo výške 100 eur. Získajú ho len tí dôchodci, ktorí splnia všetky podmienky.
Reklama