Dávky a podpora

Sociálne zabezpečenie na Slovensku má tri úrovne:

  • sociálne poistenie,
  • sociálna pomoc,
  • sociálna podpora (tzv. rodinné dávky).

Sociálna podpora

Sociálna podpora predstavuje rodinné dávky financované zo štátneho rozpočtu. Štát takto priamo podporuje svojich občanov v niektorých konkrétnych životných situáciách.

V súčasnosti sa jedná o tieto dávky štátnej sociálnej podpory:

Sociálne poistenie

Jeho úlohou je ochrana obyvateľov v rôznych situáciách. V tomto prípade ide však o princíp zásluhovosti, čo znamená, že výška dávky závisí od výšky a doby odvodov do poistných fondov, ktoré občan odvedie zo svojho príjmu. Ide predovšetkým o tieto dávky sociálneho poistenia:

Sociálna pomoc

Sociálna pomoc predstavuje formu náhradného zdroja. Najčastejšie sa poskytuje v situáciách hmotnej núdze. Občan Slovenska, ktorý nemá príjem má nárok na niektorú z foriem dávok hmotnej núdzi, avšak tie nemôžu byť poskytované trvale. Takáto pomoc slúži len na dočasné nahradenie príjmu.

Jedná sa predovšetkým o tieto formy pomoci:

  • dávka v hmotnej núdzi,
  • príspevky k dávke pomoci v hmotnej núdzi,
  • dotácie na stravu a školské potreby.


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 2.5
Hlasované: 6 krát 5 0.5


Súvisiace články: