Rodičovský príspevok

1) Čo je rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorá sa poskytuje mamičke (alebo aj otcovi) počas trvania rodičovskej dovolenky. Táto dávka umožňuje starať sa o maloleté dieťa a nie je naviazaná na nemocenské poistenie, ako napríklad materské. Rodičovský príspevok obvykle plynule nadväzuje na materské. Prípadne ho mamička čerpá ihneď po narodení dieťaťa, ak nemá nárok na materské.

2) Výška rodičovského príspevku 2021

Rodičovský príspevok sa mení v závislosti od zmeny životného minima. Kým životné minimum rastie k 1.7.2020, zvýšený rodičovský príspevok sa poskytuje až od 1.1.2021.

Výška rodičovského príspevku od januára 2021 bude mesačne:

  • 378,10 eura ak sa vyplácalo materské
  • 275,90 eura všetkým ostatným rodičom.

Výška rodičovského príspevku bola až do roku 2020 rovnaká pre všetky mamičky (resp. oteckov).  V súčasnosti sa poskytuje v dvoch sumách:

  • 370 eur mesačne dostane rodič dieťaťa, ktorý splniť nárok na poberanie materského. (Predovšetkým sa jedná o podmienku byť najmenej 270 dní pred pôrodom nemocensky poistená)
  • 270 eur mesačne ostatním rodičom.

Pri súčasne narodených deťoch narastá príspevok o 25 % na každé ďalšie dieťa.  

Tabuľka: Rodičovský príspevok 2020,2021

Rok Jedno dieťa Dvojičky Trojičky
2021 s nárom na materské 378,10 € 472,60 € 567,10 €
2021 bez nároku na materské 275,90 € 344,90 € 413,90 €
2020 s nárom na materské 370 € 462,50 € 555,00 €
2020 bez nároku na materské 270 € 237,50 € 405,00 €

3) Kde žiadať o rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. 

4) Ako dlho sa rodičovský príspevok poskytuje

Rodičovský príspevok sa štandardne vypláca do 3 rokov veku dieťaťa. V prípade nepriaznivého zdravotného stavu až do 6 rokov veku dieťaťa.

Tabuľka: Rodičovský príspevok do roku 2019

Rok Jedno dieťa Dvojičky Trojičky
2019 220,70 € 275,88 € 321,05 €
2018 214,70 € 268,40 € 322,05 €
2017 213,20 € 266,50 € 319,80 €
2016 203,20 € 254,00 € 304,80 €
2015 203,20 € 254,00 € 304,80 €
2014 203,20 € 254,00 € 304,80 €
2013 199,60 € 249,50 € 299,40 €

Rodičovský príspevok

Názov súboru Súbor na stiahnutie
Rodičovský príspevok
stiahnuť
Prídavok na dieťa
stiahnuť
Príplatok k prídavku na dieťa
stiahnuť


5) Rodičovská dovolenka a poberanie príspevku

Rodičovská dovolenka predstavuje uvoľnenie zo zamestnania v čase starania sa o dieťa do veku troch rokov dieťaťa. Pokiaľ má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý vyžaduje osobitnú starostlivosť, môže sa rodičovská dovolenka predĺžiť až do obdobia šiestich rokov veku dieťaťa.

Od prvého septembra 2011 je možné podľa zákonníka práce čerpať rodičovskú dovolenku až do veku 5 rokov dieťaťa (v prípade nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa až do ôsmich rokov jeho veku). Avšak túto dovolenku môžete čerpať najviac v rozsahu, v ktorom sa táto dovolenka nevyčerpala do veku troch rokov dieťaťa.

To znamená, ak ste napr. čerpali rodičovskú dovolenku do obdobia, kedy dieťaťa dosiahlo dva roky veku a potom ste nastúpili do zamestnania, môžete si ešte rok rodičovskej dovolenky vyčerpať v priebehu nasledujúceho obdobia, najneskôr však do vtedy, kým dieťa nedosiahne päť rokov.

Sociálne poistenie počas rodičovskej dovolenky

V období, keď čerpáte rodičovskú dovolenku, nie ste povinní platiť poistné na:

  • nemocenské poistenie,
  • dôchodkové poistenie,
  • za zamestnancov a SZČO platí dôchodkové poistenie štát ako aj poistné do rezervného fondu solidarity,
  • nezabudnite, že na začiatku poberania rodičovského príspevku je potrebné odovzdať na Sociálnej poisťovne registračný list fyzickej osoby - teda prihlášku na dôchodkové poistenie,
  • štát bude platiť dôchodkové poistenie len v prípade, že SZČO nebude počas čerpania rodičovskej dovolenky podnikať a zamestnanec pracovať,
  • návrat do práce alebo začatie podnikania je potrebné poisťovni oznámiť opäť na registračnom liste fyzickej osoby.

Nástup na rodičovskú dovolenku

Po skončení materskej dovolenky je potrebné požiadať zamestnávateľa o poskytnutie rodičovskej dovolenky. Zo zákona je však zamestnávateľ povinný rodičovskú dovolenku na vašu žiadosť poskytnúť. Rodičovskú dovolenku vám zamestnávateľ poskytne na obdobie, o aké rodič žiada, obvykle však najmenej na jeden mesiac.

Nie je potrebné zamestnávateľa požiadať o nástup na rodičovskú dovolenku písomne, zákon umožňuje aj ústne požiadanie. Vhodnejšia a istejšia je však písomná forma. Na rodičovskú dovolenku nemusíte nastúpiť ihneď po uplynutí materskej dovolenky. Môžete najskôr nastúpiť do zamestnania a na rodičovskú nastúpiť kedykoľvek do stanoveného veku dieťaťa. Rovnako tak po dohode so zamestnávateľom môžete čerpanie rodičovskej dovolenky prerušiť.

6) Je možné pracovať popri rodičovskej dovolenke?

Áno, v súčasnosti môže mamička pracovať a zároveň poberať rodičovský príspevok. O dieťa však musí byť postarané: v materskej škole, s babičkou, prípadne so súkromnou pestúnkou.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 34 krát 5 0.5


Súvisiace články: