Životné minimum

Životné minimum je minimálna hranica príjmov na zaistenie výživy a ostatných potrieb.


Pre osoby, ktoré sa pohybujú pod touto hranicou príjmov, nastáva stav hmotnej núdze.

Výška životného minima je od 1.7.2021 - 214,83 eura. Od tejto sumy sa odvíjajú aj rôzne sociálne dávky a príspevky na rodinu.

Pokiaľ žijú v domácnosti viaceré osoby, vypočítava sa životné minimum aj na tieto osoby. 

Sumy životného minima na jednu a aj ďalšiu fyzickú osobu ako aj na dieťa sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Životné minimum sa stanovuje vždy k 1. júlu.

Sumy životného minima

Platné od: Jedna plnoletá fyzická osoba Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá FO* Dieťa
      Nezaopatrené Zaopatrené neplnoleté
1.7.2020 214,83 € 149,87 € 98,07 € 98,07 €
1.7.2019 210,20 € 146,64 € 95,96 € 95,96 €

(*fyzická osoba)

Životné minimum za rok 2007 až 2019 - sumy na dieťa aj dospelé osoby

Platné od: Jedna plnoletá fyzická osoba Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá FO* Dieťa
1.7.2019 210,20 € 146,64 € 95,96 €
1.7.2018 205,07 € 143,06 € 93,61 €
1.7.2017 199,09 € 139,16 € 91,06 €
1.7.2016 198,08 € 138,19 € 90,42 €
1.7.2015 198,08 € 138,19 € 90,42 €
1.7.2014 198,08 € 138,19 € 90,42 €
1.7.2013 198,08 € 138,19 € 90,42 €
1.7.2012 194,58 € 135,74 € 88,82 €
1.7.2011 189,83 € 132,42 € 86,65 €
1.7.2010 185,38 € 129,31 € 84,61 €
1.7.2009 185,19 € 129,18 € 84,52 €
1.7.2008* 5 390 Sk (178,92 €) 3 760 Sk (124,81 €) 2 460 Sk (81,66 €)
1.7.2007* 5 130 Sk (170,28 €) 3 580 Sk (118,83 €) 2 340 Sk (77,67 €)

*FO = fyzická osoba; na výpočet súm za rok 2008 a 2007 bol použitý konvergenčný kurz 1 eur=30,126 SKPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 21 krát 5 0.5


Súvisiace články: