Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Sťahuj Zákonník práce

Súbor:17-311-2001-06.pdf
Veľkosť:1,03 MB
Stiahnuto:39387

Zákonník práce 2017

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce: verzia účinná od 1.6.2017

Zákonník práce upravuje predovšetkým pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Nájdete tu práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov, tak aby boli dodržané dobré mravy predovšetkým na pracovisku.

Zákonník práce bol v roku 2017 novelizovaný aj tzv. zákonom o sviatkoch, kedy nemôžu v počas sviatkov zamestnaci predávať v žiadnom obchode. Vďaka tomuto opatreniu zostáva väčšina nákupných centier a obchodov počas sviatkov a dní pracovného pokoja zatvorených.

Podporný zákon k Zákonníku práce je Občiansky zákonník (tu na stiahnutie). Stiahnuť aktuálne znenie vybraných zákonov si môžete  v našej sekcii Zákony.

Obsah Zákonníka práca

Základné zásady

Základné zásady definujú  právo na prácu a voľbu zamestnania bez akýchkoľvek obmedzení a diskriminácií, právo na odmenu za prácu a podobne.

 1. Všeobecné ustanovenia
  Všeobecné ustanovenia upravujú pôsobnosť Zákonníka práce. Tiež novo rozširuje úpravu práv a povinností súvisiacich s cezhraničnou spoluprácou pri vysielaní zamestnancov
 2. Pracovný pomer
  Aké informácie nesmie zamestnávateľ vyžadovať pri  pohovore, aké náležitosti sú nutné v pracovnej zmluve, skúšobná doba, pracovný pomer na určitú dobu, preradenie na inú prácu, domácka práca, pracovná cesta, skončenie pracovného pomeru a podobne.
 3. Pracovný čas a doba odpočinku
  Konto pracovného času, pružný pracovný čas, prestávky v práci, dovolenka, práca nadčas,...
 4. Mzda a priemerný zárobok
  Minimálne mzdové nároky, mzda za prácu nadčas, koeficient minimálnej mzdy, náhrady mzdy za sviatok a za nočnú prácu, výplata mzdy, zrážky zo mzdy a ďalšie.
 5. Prekážky pri práci
  Upravuje práva a povinnosti zúčastnených strán pri vzniku prekážky v práci.
 6. Ochrana práce
  Práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľa pri zabezpeční bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 7. Sociálna politika zamestnávateľa
  Pracovné a životné podmienky zamestnancov, stravovanie zamestnancov, vzdelávanie zamestnancov, zaradenie zamestnanca na pôvodnú prácu po skončení PN, rodičovskej dovolenke atď.
 8. Náhrada škody
  Ako postupovať pri predchádzaní vzniku škôd a strát a ako získať náhradu za škodu.
 9. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  Dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o pracovnej činnosti.
 10. Kolektívne pracovnoprávne vzťahy
  Odbory na pracovisku
 11. Prechodné a záverečné ustanovenia 

Prílohy

 • Maloobchodný predaj, pri ktorom možno zamestnancovi nariadiť alebo s ním dohodnúť prácu v dňoch ustanovených zákonom
 • Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie 

Zdroj: Prinášame vám aktuálne znenie zákona verejne dostupné na právnom a informačnom portále Slov-Lex

Reklama
Reklama
Reklama

Aktuálna problematika

00101

Kalkulačka: Stravné na služobnej ceste

Vypočítajte si výšku stravného pri pracovnej ceste.
 
00159

Aký bude váš vianočný príspevok 2017

Vypočítajte si výšku vianočného príspevku na našej kalkulačke! Kedy máte nárok na príplatok.
 

Správa o nehode - európsky formulár

Stiahnite si formulár aj s návodom, ako ho vyplniť.
Toto tlačivo by malo byť súčasťou výbavy každého motorového vozidla.
 

Aktuálne články Finance.sk

Zdarma Wi-Fi v MHD funguje už 5 rokov. Viete, ako sa k nej dostať?

22.09.2017

Bezplatné Wifi je v päťdesiatich bratislavských autobusoch už vyše 5 rokov, za ten čas ho využili už milióny cestujúcich. Podobne je to aj v iných slovenských mestách.

Aké chyby robia ľudia pri žiadostiach o zelené poukážky

21.09.2017

Poukážky na zelené zariadenia prepláca Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) po kontrole kompletnej dokumentácie alebo až po preverení inštalácie priamo v domácnosti. Mnohé domácnosti na to doplatili.

Koncesionárske poplatky v roku 2018. Na čo sa pripraviť!

20.09.2017

Neprešlo ich zrušenie, ani zvýšenie. Aj v roku 2018 nás teda čaká pravidelná mesačná povinnosť voči RTVS.

Platná technická kontrola chýba množstvu áut, štátny register je neprehľadný

20.09.2017

Štatistiky ministerstva dopravy dokladujú, že platnú technickú kontrolu v súčasnosti nemá 130 tisíc áut.
Reklama