Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Sťahuj Zákonník práce

Súbor:17-311-2001.pdf
Veľkosť:1,07 MB
Stiahnuto:38496

Zákonník práce 2017

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce: verzia účinná od 18.6.2016

Zákonník práce upravuje predovšetkým pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Nájdete tu práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov, tak aby boli dodržané dobré mravy predovšetkým na pracovisku.

Podporný zákon k Zákonníku práce je Občiansky zákonník (tu na stiahnutie). Stiahnuť aktuálne znenie vybraných zákonov si môžete  v našej sekcii Zákony.

Obsah Zákonníka práca

Základné zásady

Základné zásady definujú  právo na prácu a voľbu zamestnania bez akýchkoľvek obmedzení a diskriminácií, právo na odmenu za prácu a podobne.

 1. Všeobecné ustanovenia
  Všeobecné ustanovenia upravujú pôsobnosť Zákonníka práce. Tiež novo rozširuje úpravu práv a povinností súvisiacich s cezhraničnou spoluprácou pri vysielaní zamestnancov
 2. Pracovný pomer
  Aké informácie nesmie zamestnávateľ vyžadovať pri  pohovore, aké náležitosti sú nutné v pracovnej zmluve, skúšobná doba, pracovný pomer na určitú dobu, preradenie na inú prácu, domácka práca, pracovná cesta, skončenie pracovného pomeru a podobne.
 3. Pracovný čas a doba odpočinku
  Konto pracovného času, pružný pracovný čas, prestávky v práci, dovolenka, práca nadčas,...
 4. Mzda a priemerný zárobok
  Minimálne mzdové nároky, mzda za prácu nadčas, koeficient minimálnej mzdy, náhrady mzdy za sviatok a za nočnú prácu, výplata mzdy, zrážky zo mzdy a ďalšie.
 5. Prekážky pri práci
  Upravuje práva a povinnosti zúčastnených strán pri vzniku prekážky v práci.
 6. Ochrana práce
  Práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľa pri zabezpeční bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 7. Sociálna politika zamestnávateľa
  Pracovné a životné podmienky zamestnancov, stravovanie zamestnancov, vzdelávanie zamestnancov, zaradenie zamestnanca na pôvodnú prácu po skončení PN, rodičovskej dovolenke atď.
 8. Náhrada škody
  Ako postupovať pri predchádzaní vzniku škôd a strát a ako získať náhradu za škodu.
 9. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  Dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o pracovnej činnosti.
 10. Kolektívne pracovnoprávne vzťahy
  Odbory na pracovisku
 11. Prechodné a záverečné ustanovenia 

Prílohy

 • Maloobchodný predaj, pri ktorom možno zamestnancovi nariadiť alebo s ním dohodnúť prácu v dňoch ustanovených zákonom
 • Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie 

Zdroj: Prinášame vám aktuálne znenie zákona verejne dostupné na právnom a informačnom portále Slov-Lex

Reklama
Reklama
Reklama

Aktuálna problematika

00101

Kalkulačka: Stravné na služobnej ceste

Vypočítajte si výšku stravného pri pracovnej ceste.
 
00101

Životné minimum 2017

Aké sú sumy životného minima?
 

Správa o nehode - európsky formulár

Stiahnite si formulár aj s návodom, ako ho vyplniť.
Toto tlačivo by malo byť súčasťou výbavy každého motorového vozidla.
 

Aktuálne články Finance.sk

Na čo všetko majú rodičia nárok pri narodení dieťaťa

25.05.2017

Narodenie dieťaťa je jednou z najdôležitejších udalostí v živote človeka. Poďme sa pozrieť na to, aké príspevy môžu rodičia očakávať od štátu či zamestnávateľa.

Idete za ručiteľa? Pozor na riziká!

24.05.2017

Ručenie prináša riziká aj v prípade, ak dlžník spláca poctivo!

Ako získať rybárske povolenie a kde možno chytať ryby bez povolenia

24.05.2017

Chystáte sa tento rok na rybačku? Prinášame stručný prehľad toho, kde možno chytať aj bez povolenia a zároveň postup na získanie rybárskeho povolenia.

11 faktov, ktoré by ste mali vedieť, keď nastane poistná udalosť

23.05.2017

Ako správne uzatvoriť poistenie, aby ste v prípade poistnej udalosti dostali skutočne zaplatené, to čo očakávate? Prečítajte si rady a tipy Viery Mamojkovej, finančnej analytičky OVB Allfinanz Slovensko. 
Reklama