Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Užitočné formuláre a tlačivá

Keď potrebujete vyplniť daňové priznanie, podať žiadosť o štátnu sociálnu podporu alebo si stiahnuť v elektronickej podobe výkaz ziskov a strát, potom ste na správnom mieste. Pripravili sme pre vás veľké množstvo daňový priznaní a ďalších formulárov.

Žiadosť o príspevky na deti

Názov formulára Tlačivo
Žiadosť o prídavok na dieťa Žiadosť o prídavok na dieťa
Žiadosť o príplatok k prídavku na dieťa Žiadosť o príplatok k prídavku na dieťa
Žiadosť o rodičovský príspevok Žiadosť o rodičovský príspevok
Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa
Žiadosť o príspevok na viac súčasne narodených detí Žiadosť o príspevok na viac súčasne narodených detí
Žiadosť o opatrovateľský príspevok žiadateľa, ktorý nepoberá dôchodok alebo výsluhové zabezpečenie Žiadosť o opatrovateľský príspevok žiadateľa, ktorý nepoberá dôchodok alebo výsluhové zabezpečenie
Žiadosť o opatrovateľský príspevok žiadateľa, ktorý poberá dôchodok alebo výsluhové zabezpečenie Žiadosť o opatrovateľský príspevok žiadateľa, ktorý poberá dôchodok alebo výsluhové zabezpečenie

Daňové priznanie, formuláre a tlačivá k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2017

Názov formulára Tlačivo
Daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb typ A Daňové priznanie k dani z príjmov typ A
Potvrdenie k daňovému priznaniu k dani z príjmu fyzických osôb typ A Potvrdenie k daňovému priznaniu k dani z príjmu fyzických osôb typ A
Pokyny na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb typ A Pokyny na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmu FO - typ A
Daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb typ B Daňové priznanie k dani z príjmov typ B
Potvrdenie k daňovému priznaniu k dani z príjmu fyzických osôb typ B Potvrdenie k daňovému priznaniu k dani z príjmu fyzických osôb typ B
Pokyny na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb typ B Pokyny na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmu FO - typ B
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov
Pokyny k vyplneniu vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov - poučenie
Vzor oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania Vzor oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania

Daňové priznanie, formuláre a tlačivá k dani z príjmov právnických osôb a dani zo závislej činnosti

Názov formulára Tlačivo
Daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb                                                             pdf_1
Potvrdenie k daňovému priznaniu k dani z príjmu právnických osôb pdf_1
Pokyny na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmu právnických osôb pdf_1
Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti  pdf_1
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti  pdf_1
Potvrdenie k prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti pdf_1
Pokyny k prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti pdf_1

Daňové priznanie, formuláre a tlačivá k dani z motorových vozidiel

Názov formulára Tlačivo
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel                                                                  pdf_1
Potvrdenie k daňovému priznaniu k dani z motorových vozidiel pdf_1
Pokyny k daňovém priznaniu k dani z motorových vozidiel pdf_1

Daňové priznanie, formuláre a tlačivá k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje 2017

Názov formulára Tlačivo
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti za rok 2018
Potvrdenie k daňovému priznaniu k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje Potvrdenie k daňovému priznaniu k miestnym daniam za rok 2018
Pokyny k daňovém priznaniu k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje Poučenie na vyplnenie daňového priznania k miestnym daniam za rok 2018

Zmluvy, potvrdenia a žiadosti

Názov formulára Tlačivo
Žiadosť absolventa školy o absolventskú prax Žiadosť absolventa školy o absolventskú prax
Potvrdenie o prenechaní peňazí na základe zmluvy o pôžičke Vzor potvrdenia o prenechaní peňazí
Záznam o dopravnej nehode Záznam o dopravnej nehode
Žiadosť o zápis s.r.o. do obchodného registra Žiadosť o zápis s.r.o. do obchodného registra
Nájomná zmluva Nájomná zmluva
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama