Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Užitočné formuláre a tlačivá

Keď potrebujete vyplniť daňové priznanie, podať žiadosť o štátnu sociálnu podporu alebo si stiahnuť v elektronickej podobe výkaz ziskov a strát, potom ste na správnom mieste. Pripravili sme pre vás veľké množstvo daňový priznaní a ďalších formulárov.

Žiadosť o príspevky na deti

Názov formulára Tlačivo
Žiadosť o prídavok na dieťa word
Žiadosť o príplatok k prídavku na dieťa pdf_1
Žiadosť o rodičovský príspevok ikonka_word
Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa ikonka_word
Žiadosť o príspevok na viac súčasne narodených detí ikonka_word

Daňové priznanie, formuláre a tlačivá k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2016

Názov formulára Tlačivo
Daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb typ A pdf_1
Potvrdenie k daňovému priznaniu k dani z príjmu fyzických osôb typ A pdf_1
Pokyny na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb typ A pdf_1
Daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb typ B pdf_1
Potvrdenie k daňovému priznaniu k dani z príjmu fyzických osôb typ B pdf_1
Pokyny na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb typ B pdf_1
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby pdf_1
Pokyny k vyplneniu vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby pdf_1
Vzor oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania pdf_1

Daňové priznanie, formuláre a tlačivá k dani z príjmov právnických osôb a dani zo závislej činnosti

Názov formulára Tlačivo
Daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb                                                             pdf_1
Potvrdenie k daňovému priznaniu k dani z príjmu právnických osôb pdf_1
Pokyny na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmu právnických osôb pdf_1
Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti  pdf_1
Pokyny na vyplnenie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti  pdf_1
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti  pdf_1
Potvrdenie k prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti pdf_1
Pokyny k prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti pdf_1

Daňové priznanie, formuláre a tlačivá k dani z motorových vozidiel

Názov formulára Tlačivo
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel                                                                  pdf_1
Potvrdenie k daňovému priznaniu k dani z motorových vozidiel pdf_1
Pokyny k daňovém priznaniu k dani z motorových vozidiel pdf_1

Daňové priznanie, formuláre a tlačivá k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje 2017

Názov formulára Tlačivo
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti za rok 2017
Potvrdenie k daňovému priznaniu k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje Potvrdenie k daňovému priznaniu k miestnym daniam za rok 2017
Pokyny k daňovém priznaniu k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje Poučenie na vyplnenie daňového priznania k miestnym daniam za rok 2017
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama