Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Užitočné formuláre a tlačivá

Keď potrebujete vyplniť daňové priznanie, podať žiadosť o štátnu sociálnu podporu alebo si stiahnuť v elektronickej podobe výkaz ziskov a strát, potom ste na správnom mieste. Pripravili sme pre vás veľké množstvo daňový priznaní a ďalších formulárov.

Žiadosť o príspevky na deti

Názov formulára Tlačivo
Žiadosť o prídavok na dieťa Žiadosť o prídavok na dieťa
Žiadosť o príplatok k prídavku na dieťa Žiadosť o príplatok k prídavku na dieťa
Žiadosť o rodičovský príspevok Žiadosť o rodičovský príspevok
Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa
Žiadosť o príspevok na viac súčasne narodených detí Žiadosť o príspevok na viac súčasne narodených detí
Žiadosť o opatrovateľský príspevok žiadateľa, ktorý nepoberá dôchodok alebo výsluhové zabezpečenie Žiadosť o opatrovateľský príspevok žiadateľa, ktorý nepoberá dôchodok alebo výsluhové zabezpečenie
Žiadosť o opatrovateľský príspevok žiadateľa, ktorý poberá dôchodok alebo výsluhové zabezpečenie Žiadosť o opatrovateľský príspevok žiadateľa, ktorý poberá dôchodok alebo výsluhové zabezpečenie

Daňové priznanie, formuláre a tlačivá k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2017

Názov formulára Tlačivo
Daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb typ A Daňové priznanie k dani z príjmov typ A
Potvrdenie k daňovému priznaniu k dani z príjmu fyzických osôb typ A Potvrdenie k daňovému priznaniu k dani z príjmu fyzických osôb typ A
Pokyny na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb typ A Pokyny na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmu FO - typ A
Daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb typ B Daňové priznanie k dani z príjmov typ B
Potvrdenie k daňovému priznaniu k dani z príjmu fyzických osôb typ B Potvrdenie k daňovému priznaniu k dani z príjmu fyzických osôb typ B
Pokyny na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb typ B Pokyny na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmu FO - typ B
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov
Pokyny k vyplneniu vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov - poučenie
Vzor oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania Vzor oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania

Daňové priznanie, formuláre a tlačivá k dani z príjmov právnických osôb a dani zo závislej činnosti

Názov formulára Tlačivo
Daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb                                                             pdf_1
Potvrdenie k daňovému priznaniu k dani z príjmu právnických osôb pdf_1
Pokyny na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmu právnických osôb pdf_1
Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti  pdf_1
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti  pdf_1
Potvrdenie k prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti pdf_1
Pokyny k prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti pdf_1

Daňové priznanie, formuláre a tlačivá k dani z motorových vozidiel

Názov formulára Tlačivo
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel                                                                  pdf_1
Potvrdenie k daňovému priznaniu k dani z motorových vozidiel pdf_1
Pokyny k daňovém priznaniu k dani z motorových vozidiel pdf_1

Daňové priznanie, formuláre a tlačivá k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje 2017

Názov formulára Tlačivo
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti za rok 2018
Potvrdenie k daňovému priznaniu k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje Potvrdenie k daňovému priznaniu k miestnym daniam za rok 2018
Pokyny k daňovém priznaniu k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje Poučenie na vyplnenie daňového priznania k miestnym daniam za rok 2018

Zmluvy, potvrdenia a žiadosti

Názov formulára Tlačivo
Žiadosť absolventa školy o absolventskú prax Žiadosť absolventa školy o absolventskú prax
Žiadosť zamestnávateľa o zabezpečenie absolventa školy Žiadosť zamestnávateľa o zabezpečenie absolventa školy
Vyhlásenie absolventa školy, že neprevádzkoval SZČO Vyhlásenie absolventa školy, že neprevádzkoval SZČO
Vyhlásenie absolventa školy, že prevádzkoval SZČO Vyhlásenie absolventa školy, že prevádzkoval SZČO
Vyhlásenie absolventa školy, že nevykonáva žiadnu zárobkovú činnosť a neštuduje Vyhlásenie absolventa školy, že nevykonáva žiadnu zárobkovú činnosť a neštuduje
Potvrdenie o prenechaní peňazí na základe zmluvy o pôžičke Vzor potvrdenia o prenechaní peňazí
Záznam o dopravnej nehode Záznam o dopravnej nehode
Žiadosť o zápis s.r.o. do obchodného registra Žiadosť o zápis s.r.o. do obchodného registra
Nájomná zmluva Nájomná zmluva
Kúpno-predajná zmluva na auto Kúpno-predajná zmluva na auto
Pracovná zmluva Vzor pracovnej zmluvy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama