Absolventská prax - formuláre

Žiadosť zamestnávateľa o zabezpečenie absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie, na účely vykonávania absolventskej praxe

Povinnosti zamestnávateľa:

  • Neprepustiť žiadneho zamestnanca, z dôvodu prijatia absolventa školy
  • Oznamovať úradom absencie absolventa školy na absolventskej praxi, rovnako aj predčasné ukončenie tejto praxe a to najneskôr do dvoch pracovných dní
  • Musí si viesť evidenciu dochádzky absolventa školy a odovzdávať ju každý mesiac, najneskôr do 10 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca
  • Vytvoriť podmienky, ktoré budú vyhovovať vykonávaniu absolventskej praxe
  • Preukázať danému absolventovi vnútorné, všeobecné a iné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
  • Umožniť vykonanie kontroly daným úradom, ktorý vykoná kontrolu dodržiavania dohody o absolventskej praxi

Absolventská prax

Názov súboru Súbor na stiahnutie
Absolventská prax - žiadosť študenta
stiahnuť
Absolventská prax - žiadosť zamestnávateľa
stiahnuť
Absolventská prax - vyhlásenie o neprevádzkovaní SZČO
stiahnuť
Absolventská prax - vyhlásenie o prevádzkovaní SZČO
stiahnuť
Absolventská prax - vyhlásenie, že neštuduje ani nepracuje
stiahnuť
Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 6 krát 5 0.5


Súvisiace články: