SZČO a DPH

Príloha č. 1 Živnostenského zákonníka

Odborná spôsobilosť u remeselných živností sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného alebo študijného odboru.

Príloha č. 2 Živnostenského zákonníka

Odborná spôsobilosť pre viazané živnosti je upravená osobitnými predpismi jednotlivo pre každú živnosť. Podrobné informácie nájdete v prílohe č. 2 v tabuľke vedľa danej živnosti.

Voľné živnosti

  • sú živnosti, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 1 a 2 a ich označenie nezodpovedá obsahu živností uvedených v týchto prílohách.
  • Ministerstvo vnútra zverejňuje zoznam odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie.

 


Formuláre na stiahnutie

Názov súboru Súbor na stiahnutie
Remeselná živnosť
stiahnuť
Viazaná živnosť
stiahnuť
Voľné živnosti
stiahnuť
Registrácia na DPH
stiahnuť
Pokyny k registrácii na DPH
stiahnuť
SZČO - odpisové skupiny
stiahnuť
Zápis do OR pre s.r.o.
stiahnuť
Registrácia na daň pre s.r.o.
stiahnuť


Zaradenie majetku do odpisovej skupiny

Majetok môžete odpisovať dvomi metódami rovnomernou alebo zrýchlenou. Daňovník si sám rozhodne, akou metódou majetok odpíše, avšak v priebehu odpisovania nemôže metódu zmeniť.

 Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 4 krát 5 0.5


Súvisiace články: