Zmluvy a žiadosti

Prinášame Vám rôzne zmluvy, žiadosti a ďalšie formuláre, ktoré si môžete stiahnuť do svojho počítača. Aktuálne sú k dispozícii tieto formuláre:


Zmluvy, žiadosti a tlačivá na stiahnutie

Názov súboru Súbor na stiahnutie
Záznam o dopravnej nehode
stiahnuť
Termíny prázdnin na školský rok 2020/2021
stiahnuť
Potvrdenie o prenechaní peňazí
stiahnuť
Nájomná zmluva
stiahnuť
Kúpno-predajná zmluva na auto
stiahnuť
Pracovná zmluva
stiahnuť
Žiadosť o obecný byt
stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa SK
stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa EN
stiahnuť
Tlačivo o prekročení štátnej hranice
stiahnuť


Tlačivo na prekročenie štátnej hranice

Toto tlačivo by ste mali mať pri sebe spolu s ďalšími cestovnými dokladmi, keď sa chystáte vycestovať do okolitých krajín na 48 hodín. Pri návrate nebudete musieť absolvovať povinnú štátnu ani domácu karanténu, ani si nahrať aplikáciu smart karanténu a ani sa nepotrebujete preukázať platným testom na covid-19 s negatívnym výsledkom. Bližšie sa o téme dočítate v článku: Ako cestovať do zahraničia bez testu a karantény.

Termíny prázdnin na školský rok 2020/2021

Termíny prázdnin vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na tri po sebe idúce školské roky dopredu.  Počas školského roka, čakajú deti prázdniny, na jeseň, na vianoce, polročné prázdniny, jarné prázdniny (tie sú premenlivé podľa krajov), veľkonočné prázdniny a nakoniec letné prázdniny.  Pozrite si, v ktoré dni deti nestrávia v škole a musíte im pripraviť náhradný program.

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa 

Prinášame vám vzor, ako by mohlo byť napísané splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa v slovenčine a v angličtine. Takéto splnomocnenie je dobré, ak vaše dieťa posielate do zahraničia s nejakou blízkou osobou, napríklad ak idú deti na dovolenku so svojími starými rodičmi, prípadne tetou a pod. Pred vycestovaním však určite odporúčame preveriť si podmienky u príslušných úradov toho cudzieho štátu. Či azda nepožadujú doplnenie aj ďalších údajov.

Záznam o dopravnej nehode

Správa o nehode alebo tzv. záznam o nehode sa uplatňuje pri všetkých dopravných nehodách a je platný vo všetkých členských štátoch európskej únie. Pri vypĺňaní správy o nehode je nutné venovať pozornosť všetkým bodom. Formulár vyplňujete hneď na mieste, kde sa stala škoda.  Ak sú účastníci nehody dvaja, vyplní sa len jedna správa, pričom si účastníci ponechajú kópiu. Originál patrí poisťovni.

Pri troch účastníkoch sa vypĺňajú dve tlačivá, pri štyroch tri tlačivá a podobne. Nie je dôležité, kto formulár vyplní. V prípade, že odhadovaná škoda nie je vyššia ako 4 000 eur dokonca ani nie je nutné, aby bola prítomná polícia. Ak je však poškodené aj verejnoprospešné zariadenie alebo majetok tretej osoby, políciu by ste zavolať mali. Tiež by mala doraziť, ak došlo k zraneniu či úmrtiu alebo je u niektorého z vodičov podozrenie na prítomnosť alkoholu.

Taktiež nie je dôležité v akom jazyku znie tlačivo. Pre všetky krajiny EU je totiž formulár jednotný. Je však vhodné pri ceste do zahraničia mať so sebou nejaký v angličtine, prípadne nemčine či francúzštine. Dôležité však pre poisťovňu je, aby bol vyplnený správne a obsahoval čo najviac údajov o účastníkoch nehody

Vzor nájomnej zmluvy na byt

Nájomná zmluva je dokument, ktorý potvrdzuje a definuje vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom. Prenajímateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec na prenájom. Nájomca je právnická alebo fyzická osoba, ktorá žiada o prenájom danej hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci.

Nájomná zmluva má písomnú podobu, môže byť dodatočne overená aj notárom. Na základe tejto zmluvy prenajímateľ odovzdáva hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec nájomcovi do užívania, zároveň obsahuje aj vopred dohodnutú sumu nájmu, dobu užívania, zálohu a iné vopred dohodnuté podmienky. Prenájom sa môže uzatvoriť na dobu určitú alebo neurčitú, s položením kaucia alebo bez nej a spravidla mesačnou platbou. Účel tejto zmluvy je zníženie rizika porušenia občianskeho zákonníka alebo daňového podvodu.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 4 krát 5 0.5


Súvisiace články: