Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

HDP v bežných a stálych cenách

Hrubý domáci produkt (HDP) predstavuje tržnú hodnotu celkovej produkcie finálych výrobkov vytvorených  výrobnými faktormi na území štátu, bez ohľadu na národnú príslušnosť užívaných výrobných faktorov.

Jednoducho povedané, HDP predstavuje súčet všetkých tovarov a služieb, ktoré boli vyrobené na území Slovenska.

To znamená, že aj produkcia napríklad americkej alebo ázijskej firmy pôsobiacej na Slovensku sa započítava do slovenského HDP. Takto vyjadrené HDP je obvykle uvádzané v bežných cenách meraného roku. 

Aby bolo možné zistiť rast HDP je nutné ho očistiť o vplyv rastu cien a prepočítať na hladinu stálych cien. Vtedy hovoríme o reálnom HDP.

HDP na obyvateľa

Hrubý domáci produkt na hlavu resp. na obyvateľa sa určí ako prepočet HDP na jedného obvyvateľa.

Sumu celkového domáceho produktu vydelíme počtom obyvateľov danej krajiny a získame tzv HDP na hlavu.

Výpočet HDP na hlavu

Výpočet HDP na hlavu je dôležitejší skôr pre vzájomné porovnávanie krajín. Vďaka tomuto ukazovateľovi  sa tak dajú porovnať  krajiny s rôzne veľkým hospodárskym priestorom navzájom. HDP na obyvateľa určuje mieru pre materiálne bohatstvo krajiny prípadne regiónu.

Na výpočet HDP na hlavu sa použije vzorec:

HDP na hlavu = HDP / Počet obyvateľov

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama