Polícia SR: Sadzobník pokút

Išli ste príliš rýchlo, vošli ste do zákazu, alebo ste parkovali nesprávne? Za takéto či iné porušovanie pravidiel cestnej premávky hrozia pokuty v niekoľkých desiatkách až stovkách eur.

Kedy vám uložia pokutu

Spáchaný dopravný priestupok musí príslušník polície zistiť ale i dokázať. Ak sa rieši na mieste, ide o tzv. blokové konanie.  Pokutu za priestupok v blokovom konaní je možné uložiť, ak je priestupok spoľahlivo zistený a obvinený z priestupku je ochotný ho zaplatiť.  Ak nie ste ochotní zaplatiť a nesúhlasíte s príslušníkom polície, postúpi sa celá vec na prejednanie na dopravný inšpektorát v správnom konaní.

Chcete zaplatiť pokutu no nemáte dosť peňazí

Ak nemôžete zaplatiť pokutu na mieste (hotovosťou alebo platobnou kartou), obdržíte blok na pokutu. Tu vám hneď na mieste vystaví príslušná policajná hliadka spolu s poučením ako, kde a dokedy pokutu zaplatiť. V poučení sú uvedené aj údaje o následkoch nezaplatenia pokuty.

Výška pokuty

Výška pokuty za jednotlivé priestupky je uvedená v sadzobníku pokút. Policajt však výšku blokovej pokuty môže znížiť (ale i zvýšiť), než ako je uvedená v sadzobníku. Záleží to od závažnosti priestupku. Policajt tiež prihliada na spôsob spáchania priestupku, aké sú následky  z jeho z páchania i k tomu, za akých okolností bol priestupok spáchaný. 


Ekonomika a EU - Sadzobník pokút

Prinášame vám sadzobník pokút na stiahnutie platný od 1.4.2020.

Názov súboru Súbor na stiahnutie
Sadzobník pokút
stiahnuť

Zdroj: Ministerstvo vnútra

Súbor obsahuje 22 strán, pričom sumy pokút k jednotlivých priestupkom nájdete od štvrtej strany.

 

Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Súvisiace články: