Forex

O tom, že Forex je najväčším trhom na svete, svedčia aj štatistiky, kde denný obrat je až 3 bilióny dolárov! 

Najväčší objem obchodov pripadá na hlavu menovej hodnoty, tzv. Majors, ktorými sú EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF a USD/JPY. 

Dôležitou charakteristikou Forexu je to, že okolo 95 % obchodov tvorí špekulácia na posilnenie či oslabenie jednotlivých mien. 

Zvyšných 5 % patrí efektívnym obchodom, kedy napríklad vývozcovia menia devízy na svoju domácu menu.

Ako obchodovať cez priehradku

Forex umožňuje nakupovať a predávať zahraničné meny v bezhotovostnej forme nielen jednotlivcom, ale aj podnikateľom a bankám a zahŕňa všetky miesta, kde sa s príslušnými menami obchoduje.

Na rozdiel napríklad od akciového trhu, ktorý sa koncentruje na konkrétnej burze, napr. New York Stock Exchange (NYSE), London Stock Exchange (LSE) či Burza cenných papierov Praha (BCPP), neexistuje pre obchodovanie na Forexe jedné konkrétne miesto. Na Forexe sa obchoduje prostredníctvom počítačov, telefonovania a internetovej terminálnej siete.

Forex, teda má v súčasnej dobe prevažne charakter mimo burzového OTC (over-the-counter) trhu. 

Funguje na základe telefónneho, telefaxového a počítačového spojenia medzi jednotlivými dealermi. 

Uzatváranie devízových obchodov prebieha nielen telefonicky na základe ústnej komunikácie s následnými písomnými potvrdeniami, ale stále viac sa dnes presadzuje automatizovaný obchodný systém. 

Ten je založený na využití termínovanej počítačovej siete. 

Dealeri bánk, ktorí sa zúčastnia obchodovania na Forexe, uskutočňujú svoje obchody na špecializovaných pracoviskách, tzv. Dealingovaných oddieloch, ktoré sú vybavené telefónmi a spravidla terminálmi, ktorých obrazovky neustále ukazujú aktuálne trhové informácie a kotácie kurzov.

Za najvýznamnejšie devízové centrá sú všeobecne považované Londýn, New York, Tokio, Frankfurt, Amsterdam, Paríž, Curych, Hongkong, Singapur či Bahrajn.

Forex nikdy nespí

Na tradičných forexových trhoch v Londýne, New Yorku a Tokiu prebieha takmer 60 % všetkých devízových obchodov. 

Na svetovom devízovom trhu sa obchoduje 24 hodín denné mimo víkendov, resp. Obchodovanie prebieha nepretržite od nedele 23:00 do piatku 22:00. 

Vďaka časovým pásmam sa obchodovanie v jednotlivých svetových centrách prekrývajú. 

Zatiaľ čo v Tokiu obchodovanie na Forexe končí, v Hongkongu sa schyľuje k záveru, vo Frankfurte a Curychu je obed, v Londýne ešte o hodinu menej a v New Yorku sa len za niekoľko hodín začne obchodovať.

Ako prebiehajú obchody na Forexe?

Na Forexe sa obchoduje s jednotlivými národnými menami, napr. Americký dolár, európska mena euro, japonsky jen, britská libra, austrálsky dolár, česká a slovenská koruna. 

Obchody prebiehajú vždy tak, že určitú menu nakupujeme za inú menu. Môžeme napríklad nakúpiť americký dolár za euro. 

Pokiaľ sa uskutoční tento obchod, vravíme, že sme tento tzv. Menový pár predali.

Keď obchodujeme americký dolár s eurom, čiže tento menový pár, vyzerá to nasledovné: EUR/USD.

Nakoľko je euro uvedené ako prvé, vravíme, že euro je v tomto menovom páre menovou základňou alebo menou bázickou

Americký dolár je označovaný ako mena denominačná. Čiže EUR/USD nám pri udaní menového kurzu vraví, koľko jednotiek amerického doláru musíme zaplatiť za jednotku meny euro alebo koľko jednotiek druhu meny  v páre musíme vydať za jednotku meny základnej.

Kótovanie v rukách dealerov

Cena obchodu sa vyjadruje v menovom kurze, ktorý je vyjadrený formou tzv. Kotácie. Kotácia môžeme vypadať napríklad nasledovne: „EURUSD 1,4482 – 1,4484“.

Prečo sú v kotácii uvedené dva kurzy?

Bankoví dealeri, ktorí menové kurzy kontrolujú, realizujú z každého obchodu určitý zisk, ktorý je daný rozdielom medzi dvoma uvedenými kurzami. Tento rozdiel sa označuje ako kurzové rozpätie alebo spread a všetky ich poznáme z klasických zmenární.  

Investor danú základnú menu nakupuje za druhý vyšší kurz, tzv. Ask či offer (slovensky ponuka či predaj), a má možnosť základnú menu predať za prvý nižší kurz, tzv. Bid (slovensky dopyt či nákup).

Práve dealeri hrajú na devízovom trhu kľúčovú hru, kedy nakupujú a predávajú devízy na svoj vlastný účet, lepšie povedané na účet svojej banky, vystupujú v pozícií, tzv. Tvorcov trhu (market – marketov ). Pri obchodovaní dosahujú tvorcovia trhu zisk z rozdielu kurzu nákupu a predaja (bid/ask) – tomuto zápisu sa hovorí dvojcestná kotácia.

Menové rozpätie alebo spread

Rozpätie nebolo spread predstavujúci zisk tvorcov trhu. Bankoví dealeri nepretržite nakupujú a súčasne tiež predávajú devízy, ktoré majú v medzinárodných transakciách rozhodujúci význam. Tým, že na princípe dvojcestnej kotácie stanoví kurz nákupu a predaja, ovplyvňuje v rozhodujúcej miere utváranie devízových kurzov.

Spread je často jediným nákladom investora na daný obchod. Veľkosť alebo šírka spreadu závisí na likvidite daného menového páru alebo na objeme obchodu.

Najmenší spread je pri najobchodovateľnejších menách, tzv. Majors, medzi, ktoré patrí nielen americký dolár (USD) a euro (EUR), ale tiež japonský jen (JPY) a britská libra (GBP). Hlavným svetovým centrom Forexu, kde sa uskutočňuje najviac obchodov, je dlhodobo Londýn.

Aké výhody prináša drobnému investorovi investovanie na trhu Forex

 • Úspora nákladov za uskutočnenie obchodov

  • investor môže investovať do mien pomocou internetových on-line investičných platforiem, ktoré sú úplne zadarmo a za sprostredkovanie obchodu sa žiadne poplatky neplatia. Investičné platformy umožňujú obchodovať za aktuálne neoneskorené kurzy a investor má možnosť využívať najrôznejšie metódy tzv. Technické analýzy, ktoré mu uľahčujú situáciu pri vytváraní investičných rozhodnutí. Investorom, tiež chodí do platformy aktuálne spravodajstvo a komentáre z finančných trhov. Takúto platformu ponúka napr. Spoločnosť X-Trade Brokers. Investičné platformy väčšinou umožňujú investovať mimo Forexu tiež do komodít ako je ropa či zlato, investor si tiež často môže vsadiť na vývoj burzových indexov ako Dow Jones, S&P 500, DAX či slovenský PX.

 • Otvorené takmer nonstop

  • investor môže na trhu Forex investovať nepretržite od nedele 23:00 do piatku 22:00, na rozdiel od akciových trhov, kedy burzy majú stanovené obchodné hodiny, ktoré sú väčšinou cez pracovnú dobu, čo väčšine drobných investorov, ktorý majú svojich stálych zamestnancov, nemusí vyhovovať.
 • Rýchlosť a likvidita

  • investičné platformy garantujú vysokú likviditu, tj. Vyradenie obchodu trvá niekoľko málo sekúnd. Stačí niekoľko málo kliknutí myškou.
 • Možnosť využitia páky 

  • pri obchodovaní na Forexu je pomoc on-line platforiem prítomný tzv. pákový efekt, čo znamená, že zisky a aj straty násobený daným pákovým efektom. Pokiaľ bude investor dodržiavať základné investičné zásady a pravidlá, nemusí sa vysokých strát obávať. Pákový efekt dosahuje hodnoty až 1:100, tzv. že pokiaľ sa menový kurz pohne o pol percenta v investorov prospech, vydáva investor 50 % z investovanej čiastky.
 • Drobný investor môže začať na trhu Forex reálne obchodovať už od čiastok okolo 100 €.

Skúška nanečisto

Pri obchodovaní na Forexe nemusíte zložito telefonovať svojím maklérom, ale stačí iba niekoľko kliknutí myškou a obchod sa uskutoční.

Maklérske spoločnosti poskytujú kompletný servis v slovenčine vrátane výuky seminárov a prezentácií.

Kým začne investor investovať skutočne s ozajstnými peniazmi, má možnosť vyskúšať si tzv. Demo účty, na ktorých sa môže zdarma s Forexom zoznámiť a vyskúšať si obchody s virtuálnymi peniazmi.

Klientský a medzibankový trh

Devízový trh sa spravidla delí na dve časti: trh klientsky a medzibankový. Klientsky trh je tvorený menovými transakciami medzi bankami a ich klientmi, ktorí na Forexe vstúpili za účelom finančného zaistenia vývozných a dovozných operácií, získanie lepších zdrojov na medzinárodných finančných trhoch, investovaním do zahraničných aktív a pod.

Operácie na medzibankovom trhu sú väčšinou výrazne väčšieho rozsahu. Obvykle ide o násobky miliónov amerických dolárov, britských libier, japonských jenov, eur a pod. Napríklad na pražskom medzibankovom trhu je minimálnou obchodnou jednotkou pre menový pár česká koruna – euro 1 milión eur, štandardom sú potom obchody vo výške 3 miliónov eur.

V rámci klientskeho a medzibankového trhu na Forexe sa operuje 5 hlavných kategórií subjektu:

 • 1. bankoví a nebankoví dealeri
 • 2. jednotlivci a firmy
 • 3. menový brokeri
 • 4. centrálne menové autority
 • 5. špekulanti a arbitražéri

Devízové vzťahy sú rôzne

Z hľadiska výška uvedených subjektov, ktoré sa na devízovom trhu pohybujú, môžeme Forex rozdeliť na veľkoobchodný či medzibankový a maloobchodní či klientsky. Veľkoobchodný a maloobchodný devízový trh prepája dealingové oddelenie obchodných bánk, kde sú dealeri špecializovaný na jednom alebo druhom okruhu.

 • Pre veľkoobchodný devízový trh je charakteristický vzťah „banka – banka“. Jeho základnú štruktúru tvoria dealeri obchodných a centrálnych bánk.
 • Pre maloobchodný devízový trh je typický vzťah „obchodná banka – klient“ (malé banky, poisťovne, investičné fondy, najrôznejšie podniky, fyzické osoby, a pod.)

Prvá kategória subjektov, ktoré môžeme na Forexe nájsť, sú bankári a dealeri, ktorí pôsobia ako na medzibankovom, tak aj na klientskom trhu. Bankoví dealeri nepretržite nakupujú na svoj vlastný účet, lepšie povedané na účet svojej banky a súčasne tiež predávajú devízy, čím ovplyvňujú v rozhodujúcej miere utváranie devízových kurzov.

Bankoví pracovníci zarábajú predovšetkým na kurzovom rozpätí alebo spreadu, tj. rozdielu medzi nákupným menovým kurzom (bid), za ktorý sú ochotní devízy nakúpiť a predajným menovým kurzom (ask, offer), za ktorý sú dealeri ochotní devízu predať. Spread je spoločne s poplatkami za uskutočnenie menovej konverzie obvykle hlavným výnosom banky z menovej transakcie. Príjmy z menových operácií sú spravidla pre obchodné banky významným zdrojom príjmu.

Veľkosť spreadu záleží na mnohých faktoroch. Významnú úlohu zohrávajú predovšetkým veľkosť transakcie. Pre relatívne malé operácie sú kurzové spready obvykle 3 – 7%, pre veľké transakcie rozpätie klesá na 0,01 až 0,03 %. Ďalším faktorom je tiež riziko meny – pre menej obvyklé a rizikové meny sú typickejšie vyššie spready. Dôležitá je tiež konkurencia na príslušnom trhu. Veľká konkurencia stlačuje spready aj administratívne náklady na prevádzanie príkazov. 

Bankoví dealeri v úlohe tvorcov trhu

Dealeri všetkých bánk často plnia na medzibankovom trhu funkcie tzv. tvorcov trhu alebo market makers, čo znamená, že v každom okamihu obchodovania musí zaisťovať likviditu trhu.

Pokiaľ dostanú otázku od niektorého z účastníkov trhu, ich povinnosťou je kótovať oba kurzy nákup (bid) aj predaj (ask). V otázke pritom nie je špecifikované, či chce druhá strana príslušnú menu nakupovať či predávať. Tým sa predchádza nadmernému rozťahovaniu kurzových spreadov.

Pri kotácii kurzov na medzibankovom trhu sa obvykle neuvádzajú „celé“ kurzy, ale kótujú sa iba dve posledné desatine miesta. Jednotliví dealeri presne poznajú aktuálnu situáciu na trhu a tým pádom vedia, v akých hodnotách sa práve aktuálny menový kurz pohybuje. Niekedy je nákupný kurz (bid) kótovaný celý a pri predajnom kurze (ask) sa kótujú iba posledné dva desatine miesta. Kotácia menového páru euro – dolár by teda v tomto prípade mohla vypadať takto: 1,4570 – 72.

Banky pôsobia na medzibankovom menovom trhu predovšetkým preto, aby zaistili menové potreby svojich klientov. Pokiaľ urobí dealer chybu, banka môže utrpieť významnú stratu. Z toho dôvodu bývajú na menovej operácií dealerov bánk stanovené pomerne prísne vnútorne limity. Po dojednaní menového obchodu sú príslušné inštrukcie a podklady posunuté k ďalšiemu spracovaniu vnútri v banke. Celá procedúra zaberie nejaký čas, a tak k fyzickému vyrovnaniu spotových menových obchodov (obchodov k okamžitému dodaniu) dochádza spravidla druhý obchodný deň po uzavretí obchodu.

Rola centrálnych bánk a menových brokerov

Forex pomáha centrálnym bankám stabilizovať menu

Centrálne banky zohrávajú na veľkoobchodnom (medzibankovom) devízovom trhu veľmi dôležitú úlohu. Na Forex vstupujú spravidla v súvislosti s prevádzaním tzv. devízových intervencií, kedy pomocou svojich dealerov nakupujú alebo predávajú určitú zahraničnú menu s cieľom buď stabilizovať kurz domácej meny, alebo zabezpečiť taký vývoj kurzu svojej meny, ktorý bude v súlade so zámermi jej momentálnej politiky. Z toho vyplýva, že primárnym cieľom centrálnych bánk pri obchodovaní na Forexe nie je dosiahnutie zisku, ale splnenie predom stanovený cieľ v rámci menovej politiky.

Úloha menových brokerov

Menový brokeri sú agenti, ktorí uľahčujú obchodovanie s cudzími menami. Spravidla obchodujú iba na účet klienta. Sami tak nezaujímajú žiadnu otvorenú pozíciu, tzv. sami nenesú menové riziko. Za svoje služby si účtujú poplatky. Služby brokerov využívajú predovšetkým bankoví dealeri, ktorí chcú zostať v anonymite, pretože znalosť ich identity by mohla ovplyvniť trh nežiaducim smerom.

Príklad: Banka niektorej z významných tuzemských korporácii, ktorá práve inkasovala so zahraničných operácií značnú čiastku (napr. 100 miliónov dolárov), vstúpi na Forex s úmyslom zmeniť tieto doláre za koruny. Pokiaľ bude identita banky známa, bude známi aj jej úmysel, rovnako ako rozsah tohto zámeru. Trh na to bude logicky reagovať tak, že zníži nákupný (bid) kurz slovenskej koruny voči dolárom. A budú sa preto snažiť tieto situácie využiť tak, že príslušné doláre nákúpili lacnejšie. Broker preto nezobrazuje protistrany, zobrazuje iba kurzy, ktoré dostáva od bánk, na ktoré je napojený.

Ďalšia výhoda služieb brokera spočíva v relatívne úzkom kurzovom spreade. Broker totiž zobrazuje iba najvyšší nákupný (bid) kurz a najnižší predaj (ask, offer) kurzy, ktoré dostáva od jednotlivých dealerov. Pokiaľ chce niektorý dealer za brokerom kótovaný kurz cudziu menu (základnú menu v menovom páre) kúpiť, napíše alebo povie (cez telefonickú linku) jednoducho anglický výraz „mine“. Pokiaľ chce cudziu menu (základnú menu v menovom páre)predať, použije anglický termín „yours“. Broker na to musí rýchlo zareagovať rovnakým príkazom vo vzťahu k banke, ak ich kurz kótoval, aby mu nevznikla žiadna otvorená menová pozícia.

Funkcia brokera dnes často plní elektronické termíny alebo tzv. elektronickí  brokeri. Ide v podstate o počítačový informačný systém, ktorý spracováva jednotlivé príkazy celkom automaticky.

Špekulanti

Špekulanti operujú vo vlastnom záujme s cieľom dosiahnutia zisku a bez väzby na klientov. Snažia sa zarobiť na pohyboch menového kurzu. Princíp menovej špekulácie teda špekulovania na vývoj menového kurzu je veľmi jednoduchý. Špekulant určitú menu nakupuje, pokiaľ sa domnieva, že ju bude schopný v budúcnosti schopný predať drahšie. Môže samozrejme tiež vsadiť na oslabenie určitej meny, tým že ju bude predávať a za ňu nakupovať inú menu (napr. slovenskú korunu).

Špekulácia ponúka možnosť značných ziskov, ale aj strát

Veľmi dôležité sú teda očakávania špekulanta ohľadom budúceho vývoja menového kurzu, ktorá však nemusí byť vždy správna. Menová špekulácia je teda spojená nielen s možnosťou značných ziskov, ktoré sú často násobené tzv. pákovým efektom, ale aj potenciálnymi stratami, pokiaľ špekulanti nebudú dodržiavať základné pravidla Money management-u. Dôležité si je uvedomiť, že pokiaľ s určitou menou obchodujeme, tj. na nej špekulujeme, zároveň očakávame, že sa bude druhá mena v menovom páre vyvíjať opačne.

Príklad klasickej špekulácie – menový pár euro – dolár (EUR/USD)

Pokiaľ budeme špekulovať na posilňovaní amerického doláru, budeme dolár nakupovať. Čo je však podstatné, budeme ho nakupovať za eura. Pretože v rovnakom okamihu, kedy sa rozhodneme špekulovať na posilnení dolára, budeme zároveň špekulovať na oslabovaní eura. Pokiaľ nám naša špekulácia vyjde, za nejaký čas doláre draho predáme, čo znamená, že za dolár získame viac eur, ako sme museli na začiatku špekulácie za doláre zaplatiť.

Menovým špekulantom bez cudzej meny

Spomínaný typ špekulácie je dnes možné prevádzať na elektronických on-line investičných platformách. Čo je pre tieto platformy podstatné, že pre špekulácie na vývoj menového páru napr. euro – dolár nie sú vôbec žiadne eurá ani doláre potrebné.

Pokiaľ by ste špekulovali pomocou niektorej z investičných platforiem (ide o tzv. kontrakty CFD), stačí vložiť na obchodný účet slovenské koruny a čoskoro sa môže každý stáť menovým špekulantom.

Menové arbitráže na devízových trhoch

Arbitražéři, rovnako ako špekulanti, tiež operujú vo vlastnom záujme s cieľom dosiahnutia zisku a bez väzby na klientov. Podstata ich činnosti je však od špekulantov celkom odlišná. Arbitrážeri nešpekulujú na pohyb menového kurzu, ale snažia sa využiť existencie rozdielnych cien na rôznych trhoch, ktoré môžu byť oddelené priestorovo, ale aj časovo.

Rozdielne príležitostné ceny pre arbitražérov

Na rozdiel od špekulácie je arbitráž v podstate bezrizikovou operáciu, abstrahujeme sa od úverového rizika. Najjednoduchšiu formu arbitráže predstavuje tzv. priestorová arbitráž, ktorá spočíva v nákupe určitej meny na lacnejšom trhu a ich okamžitým predajom na drahšom trhu. K priestorovej arbitráži môže dôjsť teda, pokiaľ je Kotácia kurzu bid či ask pri jednom dealerovi menšia alebo väčšia ako u iného dealera.

Príklad menovej arbitráže:

Dealer jednej banky kótuje kurz EUR/CZK nasledovne: 26,040 – 26,060. Dealer druhej banky bude mať nasledujúcu kotáciu: 26,065 – 26,085. Pri tejto konštelácií kotácií by priestorová menová arbitráž vypadala nasledovne: pri prvom dealerovi nakúpime jeden milión eur za 26.060.000 korún (kurz ask/predaj) a okamžite u druhého dealera jeden milión eur za 26.065.000 korún (bid/nákup). Výsledkom je bezrizikový zisk 5 000 korún. Niekomu by sa mohol zdať tento výsledok príliš malý. Pravda je však taká, že sa pri menových obchodoch často využíva silný pákový efekt. Zisky z arbitrážnych obchodov sa tak násobia.

Zaujímavé zisky bez rizika

Arbitráže sú lákavé operácie, lebo pre investora predstavujú bezrizikový výnos Niet divu, že arbitrážne príležitosti sú vyhľadávané mnohými obchodníkmi s menami. Ako náhle sa objaví možnosť arbitráže, je väčšinou ihneď využitá a tým aj odstránená. Vyplýva to, že skutočnosti, že na relatívne lacnejšom trhu rastie predajný (ask) kurz, pretože rastie dopyt tým, ako menu nakupujeme a na relatívne drahšom trhu klesá nákupný (bid) kurz, pretože rastie ponuka tým, ako menu predávame. Jednotlivé kotacie sa tak približujú, až arbitrážne príležitosti úplne miznú. Na rovnakom princípe funguje tzv. trojuholníková arbitráž, kedy pracujeme s troma cudzími menami a tzv. krížovými kurzami.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Súvisiace články: