Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Užitočné kalkulačky

Na našich stánkach nájdete množstvo kalkulačiek, ktoré vám uľahčia výpočet dávok, dôchodkov, mzdy a ďalšie kalkulačky k dávkam a dôchodkom, k daniam a mzdám, k podnikaniu, ale aj k úverom, hypotékam a pôžičkám.

Názov kalkulačky

Mzdová kalkulačka

  • upravuje pracovnoprávne vzťahy predovšetkým medzi zamestnancom a zamestnávateľom
  • Kľúčové témy Zákonníka práce:
    • náležitosti pracovnej zmluvy, dovolenka a pracovný čas, mzda a priemerný zárobok, prekážky v práci, bezpečenosť a ochrana zdravia pri práci, stravovanie zamestnancov, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, odbory

Prevodník mien

  • upravuje občianskoprávne vzťahy, teda vzťahy medzi občanmi
  • Kľúčové témy Občianskeho zákonníka:
    • zákonné zastúpenie, osobné vlastníctvo, dedičské právo, spotrebiteľské zmluvy, premlčacia doba, vlastnícke právo, spoluvlastníctvo, zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie,  kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o dielo, zmluva o pôžičke, nájomná zmluva

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama