Kalkulačka: Výpočet doby sporenia

Vypočítajte si, ako dlho musíte sporiť na účet, aby ste získali požadovanú výšku úspor. Uveďte výšku vkladanej sumy, pravidelnosť vkladu a ročný úrok. Po stlačení tlačidla sa dozviete celkovú dobu, ktorá je potrebná na dosiahnutie požadovaného objemu prostriedkov.

Typy úročenia na sporiacom účte

1. Sporiace účty bez záväzkov

Najjednoduchším a zároveň najobľúbenejším typom sporiaceho účtu je sporiaci účet bez výpovednej lehoty a bez obmedzenia výšky vkladov. Svoje úspory na tento typ sporiaceho účtu v ľubovoľnej výške vkladáte a opäť zas vyberáte.

Úročenie tohto sporiaceho účtu značne závisí na vývoji úrokových sadzieb v celej ekonomike, a preto, ak sú príliš nízke, musí banka tento produkt viac – menej dotovať zo svojich prostriedkov.

2. Pásmové sporiace účty

Takéto sporiace účty sú často spojené s bežným účtom. Oplatí sa predovšetkým tým sporiteľom, ktorí sa trafia do pásma, ktoré banka najviac zvýhodňuje.


% p.a.


3. Sporiace účty s výpovednou dobou

Čím dlhšie necháte vaše prostriedky banke k dispozícií, tým lepším úrokom vás odmení. Banka tak má možnosť realizovať sa čo najdlhšiu dobu na finančných trhoch s minimálnym rizikom, že by ste od nej prostriedky požadovali pred ukončením výpovednej lehoty.

4. Sporiaci účet s aktiváciou úroku od určitej výšky vkladu

Banka vám poskytne vyšší úrok, no požaduje od vás, aby ste si na sporiaci účet vložili viac prostriedkov a na dlhšiu dobu. Úroková sadzba tohto typu sporiaceho účtu sa aktivuje až po dosiahnutí určitej výšky vkladu.

Výhody sporiaceho účtu:
  • atraktívne úročenie prostriedkov,
  • založenie, vedenie i výpisy z účtu zdarma,
  • inteligentné sporenie - možnosť stanoviť si zostatok bežného účtu, nad ktorý sa všetky peňažné prostriedky tohto účtu automaticky pravidelne prevádzajú na sporiaci účet,
  • nízka rizikovosť - vklad na sporiacom účte je zo zákona poistený,
  • vyššie úročenie ako poskytuje bežný účet,
  • možnosť prístupu k sporiacemu účtu pomocou elektronického bankovníctva,
  • prístup k účtu prostredníctvom internetu, telefónu alebo platobnej karty,
  • peňažné prostriedky vrátane úrokov sú chránené Fondom ochrany vkladov v súlade s platnými právnymi predpismi.
Nevýhody sporiaceho účtu:
  • niektoré banky vyžadujú vedenie bežného účtu,
  • nižšie zhodnotenie ako pri termínovanom vklade alebo iných investičných produktoch.


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Súvisiace články: