Kalkulačka daňového bonusu na dieťa

Daňový bonus na dieťa je daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti. Pomocou neho si daňovník môže zvýšiť mesačnú mzdu v prípade, že si ho uplatňuje mesačne v zamestnaní, alebo ktorým si môže daňovník znížiť daň v každoročnom daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní dane.


Výška daňového bonusu od 1. januára 2020 je 22,72 eur mesačne na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Výška ročného daňového bonusu  272,64 eur na jedno dieťa, pričom sa neprihliada na to, či je dieťa v predškolskom veku alebo staršie.

Dvojnásobný daňový bonus

O dvojnásobný daňový bonus má nárok ten rodič, ak sa stará o dieťa vo veku do 6. rokov.  Dvojnásobný bonus si môže rodič naposledy uplatniť v mesiaci, v ktorom dieťa oslávi 6. narodeniny.  Suma dvojnásobného daňového bonusu pre rok 2020 je 45,44 eur za mesiac.

Tabuľka: Výška daňového bonusu na dieťa

Rok Daňový bonus
Mesačný Dvojnásobný mesačný Ročný Ročný dvojnásobný
2020 22,72 € 45,44 € 272,64 € 545,28 €
2019 22,17 € 44,34 € 266,04 € 465,54 €*

*Po prvýkrát si bolo možné uplatniť túto zvýšenú sumu od 1. apríla 2019, za rok tak suma bonusu predstavuje 465,57 €  (3x22,17 + 9 x 44,34) )

Od januára 2021 by sa mala posunúť veková hranica na uplatnenie dvojnásobného daňového bonusu zo súčastných 6 rokov veku na 15 rokov veku.

Kto má nárok na daňový bonus

Daňový bonus na dieťa si môže daňovník uplatniť na každé vyživované dieťa, ktoré žije s ním v domácnosti. Ak dieťa žije na prechodnom pobyte (internát a pod.) mimo domácnosti, nemá to vplyv na uplatnenie daňového bonusu.

Výška príjmu na uplatnenie daňového bonusu musí byť aspoň vo výške 6 – násobku minimálnej mzdy.


Celý rok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Prvé dieťa
Druhé dieťa
Tretie dieťa
Štvrté dieťa
Piate dieťa
Šieste dieťa
Siedme dieťa
Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 61 krát 5 0.5


Súvisiace články:h