Kalkulačka daňového bonusu na dieťa

Daňový bonus na dieťa je daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti. Pomocou neho si daňovník môže zvýšiť mesačnú mzdu v prípade, že si ho uplatňuje mesačne v zamestnaní, alebo ktorým si môže daňovník znížiť daň v každoročnom daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní dane.

Výška daňového bonusu od 1. januára 2021 je 23,22 eur mesačne na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Výška ročného daňového bonusu  278,44 eur na jedno dieťa. U mladších detí sa suma zdvojnásobuje a k ďalšej zmene výšky daňového bonusu dôjde aj k 1. júlu 2021.

Dvojnásobný daňový bonus 2021 a daňový bonus pre školákov 2021

O dvojnásobný daňový bonus má nárok ten rodič, ak sa stará o dieťa vo veku do 6. rokov.  Dvojnásobný bonus si môže rodič naposledy uplatniť v mesiaci, v ktorom dieťa oslávi 6. narodeniny.  Suma dvojnásobného daňového bonusu pre rok 2021 je 46,44 eur za mesiac.

Od 1. júla 2021 sa zvýši daňový bonus pre školákov, teda deti od 6. rokov do 15 rokov veku. Rodičia si na tieto deti môžu od 1. 7. 2021 uplatniť sumu 39,47 eur mesačne.

Tabuľka: Výška daňového bonusu na dieťa

Dátum Mesačný daňový bonus 2021 na deti
do 6 rokov veku od 6 do 15 rokov nad 15 rokov
1.1.- 30.6.2021 46,44 € 23,22 € 23,22 €
1.7. - 31.12.2021 46,44 € 39,47 € 23,22 €
Rok Ročný daňový bonus 2021 na deti
2021 557,28 € 376,14 € 278,64 €

Kto má nárok na daňový bonus

Daňový bonus na dieťa si môže daňovník uplatniť na každé vyživované dieťa, ktoré žije s ním v domácnosti. Ak dieťa žije na prechodnom pobyte (internát a pod.) mimo domácnosti, nemá to vplyv na uplatnenie daňového bonusu.

Výška príjmu na uplatnenie daňového bonusu musí byť aspoň vo výške 6 – násobku minimálnej mzdy.


Celý rok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Prvé dieťa
Druhé dieťa
Tretie dieťa
Štvrté dieťa
Piate dieťa
Šieste dieťa
Siedme dieťa


Tabuľka: Výška daňového bonusu na dieťa v rokoch 2019 a 2020

Rok Daňový bonus
Mesačný Dvojnásobný mesačný Ročný Ročný dvojnásobný
2020 22,72 € 45,44 € 272,64 € 545,28 €
2019 22,17 € 44,34 € 266,04 € 465,54 €*

*Po prvýkrát si bolo možné uplatniť túto zvýšenú sumu od 1. apríla 2019, za rok tak suma bonusu predstavuje 465,57 €  (3x22,17 + 9 x 44,34) )Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 67 krát 5 0.5


Súvisiace články: