Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Ako si vypočítať výšku PN-ky

Stanovenie denného vymeriavacieho základu

Na to, aby vznikol nárok na nemocenské, je jednou z podmienok práve dočasná pracovná neschopnosť (PN). V praxi to znamená, že zamestnanec musí navštíviť lekára, ktorý mu vydá potvrdenie o dočasnej PN, ktoré potom predloží zamestnávateľovi.

V prípade, že zamestnanec spĺňa nárok na náhradu príjmu, poskytne mu ju zamestnávateľ za kalendárne dni, ktoré bol zamestnanec práce neschopný, maximálne však za 10. kalendárnych dní.

Naša kalkulačka vám vypočíta presnú výšku náhrad počas PN-ky, nakoľko náš výpočet berie do úvahy denný vymeriavací základ.

Denný vymeriavací základ sa vypočítava ako podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia, alebo podľa vzorca:

(presný výpočet) DVZ  =              VZ1 + VZ2 + ....+ VZn
                                               ----------------------------------------
                                         počet dní rozhodujúceho obdobia

(z hrubej mzdy) DVZ = (hrubá mzda x 12 mesiacov) : 365

DVZ = denný vymeriavací základ
VZ = vymeriavací základ

Čo to vlastne znamená?

Vyššie uvedená definícia výpočtu vymeriavacieho základu znie pomerne neprehľadne. Pre lepšie pochopenie určite poslúži nasledujúci príklad:

Príklad: Pán Fazuľka je zamestnaný a tým pádom aj nemocensky poistený od 1.7.2015. V októbri 2017 ochorel a bol dočasne práce neschopný od 10.10. do 16.10.  Rozhodujúce obdobie pre pána Fazuľku je v tomto prípade rok 2016. Za vymeriavacie základy bude braný jeho hrubý príjem z jednotlivých mesiacov.  Počet dní rozhodujúceho obdobia je potom rovný 365 dňom.

DVZFazuľka =   HMjanuár16 + HMfebruár16 + .....+ HMdecember16
                      -------------------------------------------------------------------
                                                         365
 

Kalkulačka: Nemocenská a náhrada príjmu 2018

ano ne
Náhrada príjmu v 1.,2. a 3 deň:
Náhrada príjmu od 4. do 10. dňa:
Náhrada príjmu celkom:
Nemocenské od 11. dňa:
Nemocenské celkom:
Celkom náhrada mzdy a nemocenské:

Kalkulačka nemocenskej a náhrada mzdy

Výška náhrady príjmu a nemocenského

Náhrada príjmu sa poskytuje podľa nasledujúcej tabuľky:

Náhrada príjmu
za prvé 3 kalendárne dni 25 % denného vymeriavacieho základu
od 4. do 10. kalendárneho dňa 55 % denného vymeriavacieho základu
Nemocenské
od 11. kalendárneho dňa 55 % denného vymeriavacieho základu

Ak je zamestnanec dlhšie dočasne pracovne neschopný ako 10 dní, od 11. dňa poskytuje nemocenské príslušná pobočka Sociálnej poisťovne. Nemocenské sa poskytuje najdlhšie do uplynutia 52. týždňa.

Ak sa zamestnanec stane dočasne PN kvôli užitiu alkoholu alebo omamných látok. Bude mu náhrada príjmu skrátená o polovicu.

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi mzdu za všetky kalendárne dni, aj keď na niektorý z nich pripadne víkend, či sviatok.

pozor.jpgVýnimka
V kolektívnej zmluve je možné dohodnúť aj vyššiu percentuálnu sadzbu denného vymeriavacieho základu. Táto sadzba však nesmie byť vyššia ako 80 %.

Rozhodujúce obdobie pre nemocenské poistenie

Správne určenie rozhodujúceho dňa je dôležité hlavne kvôli výpočtu vymeriavacieho základu, z ktorého sa vám potom priamo vypočítava výška náhrady mzdy.

Pre určenie denného vymeriavacieho základu je podstatné, z akých príjmov vám bolo odvádzané nemocenské poistenie v kalendárnom roku, ktorý predchádzal roku, v ktorom ste sa stali dočasne pracovne neschopní.

V prípade však, že sa nemocensky poistení stanete  v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku kedy ste sa stali dočasne pracovne neschopní, za rozhodujúce obdobie sa považuje obdobie od vzniku nemocenského poistenia až do konca roka.

Ak však vaša dočasná pracovná neschopnosť vznikne v tom istom roku ako vzniklo vaše nemocenské poistenie, za rozhodujúce obdobie sa vníma obdobie od vzniku poistenia až do konca mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom ste sa stali dočasne pracovne neschopní.

Zákon však pamätá aj na prípady, že sa stanete dočasne práce neschopní v ten istý mesiac, ako ste sa stali nemocensky poistení. Vtedy sa za rozhodujúce obdobie považuje obdobie od vzniku nemocenského poistenia po deň, ktorý predchádza dňu, kedy ste sa stali dočasne PN.

Z rozhodujúceho obdobia sa pri výpočte denného vymeriavacieho základu nezapočítavajú obdobia, za ktoré zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie alebo  a taktiež obdobia, kedy bolo prerušené povinné nemocenské poistenie.

 

Reklama
Reklama
Reklama

Aktuálne články Finance.sk

Dokedy musí dieťa sedieť v autosedačke? Definícia zákona je pomerne prekvapujúca

22.06.2018

Každý rodič pozná problémy s prepravou svojich malých ratolestí. Dokedy musia mať deti autosedačku? Stačí im podsedák? Dokedy musia byť prepravované vo vajíčku alebo odkedy už môžu sedieť na prednom sedadle? Na tieto otázky ste už určite počuli mnoho rôznych odpovedí. Zákon to však definuje jasne.

Komentár: Eurozóna prejde reformami, zhodli sa lídri Nemecka a Francúzska

22.06.2018

Dlhoočakávané stretnutie lídrov Francúzska a Nemecka prinieslo dôležitý progres v otázke reformy eurozóny. Obe krajiny sa zhodli na jednotnom rozpočte a chcú reformovať euroval a ručenie za vklady. Všetko pritom smeruje k centralizácii, čo sa asi nebude pozdávať politikom menších členov EÚ.

GDPR je strašiakom firiem. Boja sa ho, zasahuje každú druhú v Európe

22.06.2018

Nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe, je GDPR veľkou témou. Ukazuje to špeciálny prieskum, ktorý vypracovala spoločnosť EOS KSI.

Spôsobili ste v práci škodu? Niekedy neplatíte nič, v iných prípadoch všetko

21.06.2018

Chyby nerobí len ten, kto nerobí nič; náhrada škody spôsobenej v práci sa preto skôr či neskôr dostane na pretras u každého zamestnávateľa. Nie vždy je však zamestnanec povinný celú škodu aj uhradiť. Ako to teda je?
Reklama