Kalkulačka: Nemocenská a PN 2021

Skolila vás chrípka alebo ste utrpeli úraz? Koľko peňazí dostanete na PN-ke sa dozviete z našej kalkulačky!

Jednou z podmienok na nemocenské je dočasná pracovná neschopnosť, ktorá však musí byť potvrdená lekárom.  Ďalšou podmienkou je platiť poistné na nemocenské poistenie.V prípade zamestnancov platí, že prvých 10 kalendárnych dní pracovnej neschopnosti platí zamestnávateľ v rámci náhrady príjmu.

Od 11. dňa pracovnej neschopnosti začne plynúť nárok na nemocenské. Maximálna doba, počas ktorej sa poskytuje nemocenské je 52 týždňov. V prípade, že sa zamestnanec stane dočasne PN v dôsledku užitia alkoholu alebo omamných látok, bude náhrada príjmu a nemocenskej krátená o polovicu.

SZČO majú nárok na nemocenské od 1. dňa pracovnej neschopnosti.

Ako sa počíta výška PN-ky

Peniaze, ktoré dostane za dobu vašej pracovnej neschopnosti závisia od výšky vášho príjmu. Z príjmu sa vypočíta denný vymeriavací základ a z neho sa následne vypočíta suma, ktorú dostanete.

Suma náhrady príjmu a nemocenského je nasledovná:

Náhrada príjmu: 

  • prvé 3 kalendárne dni / 25 % denného vymeriavacieho základu
  • od 4. do 10. kalendárneho dňa / 55 % denného vymeriavacieho základu

Nemocenské:

  • od 11. kalendárneho dňa / 55 % denného vymeriavacieho základuAko sa určí vymeriavací základ pre nemocenské

Rozhodujúcim parametrom na výpočet výšky nemocenského je denný vymeriavací základ. Denný vymeriavací základ sa vypočítava ako podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia. Ten si môžete vypočítať podľa nasledujúcich vzorcov:

(Jednoduchý vzorec) DVZ = (hrubá mzda x 12 mesiacov) : 365

(Presný výpočet) DVZ = (VZ1 + VZ2 + VZ3......) : počet dní rozhodujúceho obdobia

Na našej kalkulačke si môžete vypočítať približnú výšku náhrady mzdy počas PN-ky. Výpočet je hlavne orientačný. Stačí vyplniť počet dní pracovnej neschopnosti a výšku vymeriavacieho základu.

Vyskúšajte si aj iné užitočné kalkulačky ako napríklad mzdovú kalkulačku či prevodník zahraničných mien na eurá.

Upozornenie: Zamestnanci si môžu v kolektívnej zmluve dohodnúť aj vyššiu percentuálnu sadzbu denného vymeriavacieho základu než 55%, ale nesmie byť vyššia ako 80 %.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 116 krát 5 0.5


Súvisiace články: