Kalkulačka: Štátna prémia zo stavebného sporenia

Chcete vedieť, na akú výšku štátnej prémie k stavebnému sporeniu máte každý rok nárok? Po zadaní frekvencie sporenia v jednotlivých rokoch a výšky vkladu na účet stavebného sporenia sa dozviete, akú vysokú štátnu prémiu dostanete.

Štátna prémia

 • sa poskytuje stavebnému sporiteľovi každoročne počas trvania sporenia na jednu zmluvu o stavebnom sporení,
 • ak si uzavriete viacero zmlúv o stavebnom sporení, štátna prémia vám bude poskytnutá len na jednu zmluvu. Svoj výber, na ktorú zmluvu vám má byť prémia vyplácaná, prejavíte označením danej zmluvy,
 • vyhlásenie môže byť zmenené v zmluve o stavebnom sporení v priebehu kalendárneho roka len raz. Ak toto vyhlásenie obsahujú v jednom kalendárnom roku viaceré zmluvy o stavebnom sporení a na tieto zmluvy stavebný sporiteľ vložil v tomto kalendárnom roku vklady, stavebný sporiteľ stráca nárok na štátnu prémiu za tento kalendárny rok zo všetkých zmlúv o stavebnom sporení,
 • práva zo zmluvy o stavebnom sporení s nárokom na štátnu prémiu môžu byť prevedené v priebehu kalendárneho roka len jedenkrát medzi stavebnými sporiteľmi, ktorými môžu byť výhradne manžel, manželka, súrodenci alebo príbuzní v priamom rade.Účel stavebného sporenia

 • nadobudnutie vlastníctva bytu, rodinného domu vrátane súvisiacich drobných stavieb, bytového domu alebo ich častí,
 • výstavbu, prístavbu, nadstavbu, vstavbu, stavebné úpravy bytu, rodinného domu vrátane súvisiacich drobných stavieb, bytového domu alebo ich častí,
 • modernizáciu a obnovu bytu, rodinného domu vrátane súvisiacich drobných stavieb, bytového domu alebo na udržiavacie práce na nich,
 • nadobudnutie vlastníctva stavebného pozemku na účel výstavby rodinného domu alebo bytového domu,
 • nadobudnutie vlastníctva pozemku, na ktorom sa už nachádza rodinný dom alebo bytový dom,
 • nadobudnutie vlastníctva nebytových priestorov v bytovom dome na účel prestavby nebytových priestorov na byt,
 • prestavbu nebytových priestorov na byt,
 • úhradu podielu bytovému družstvu na účel nadobudnutia bytu,
 • výstavbu alebo nadobudnutie zariadení využívajúcich alternatívne zdroje energie, domových čističiek odpadových vôd vrátane ich modernizácie, obnovy a udržiavacích prác na nich,
 • prípravu stavebných pozemkov určených na výstavbu rodinných domov a bytových domov vrátane pripojenia na verejné rozvodové siete plynu, vody, elektriny, kanalizácie a iné verejné dopravné a technické vybavenia územia,
 • prípravu a vypracovanie územnej dokumentácie alebo projektovej dokumentácie na stavebné účely,
 • získanie energetického certifikátu rodinného domu alebo bytového domu,
 • úhradu záväzkov súvisiacich so stavebnými účelmi,
 • nadobudnutie, výstavbu, zmenu, údržbu, obnovu, modernizáciu tuzemských nehnuteľností s prevažujúcou funkciou bývania a ubytovania určených na využitie funkcie zariadení sociálnych služieb a študentských internátov vrátane vyvolaných investícií.


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Súvisiace články: