Kalkulačka 13.dôchodok 2020

Trinásty dôchodok je štátnou sociálnou dávkou, ktorá jednorázovo zvýši príjem nielen starobných dôchodcov ale aj vdov, vdovcov, sirôt a invalidných dôchodcov pred Vianocami.

13. dôchodok nahradil vianočný príspevok, ktorý sa poskytoval najmä dôchodcom s nízkou penziou. Tento príspevok bol zavedený v roku 2006 a bol poskytovaný jednorazovo v predvianočnom období, respektíve v decembri.

Rozdiel v 13. dôchodku spočíva v tom, že všetkým poberateľom dôchodkov je garantované, že dostanú najmenej 50 eur. Nie je teda stanovená maximálna výška dôchodku. 

Podmienky:

  • Trvalý pobyt na území SR.
  • Poberateľ starobného, invalidného, predčasného, sociálneho, výsluhového, vdovského, vdoveckého alebo sirotského dôchodku.

Maximálna výška vianočného príspevku bude 300 eur a minimálna 50 eur.

Upozornenie: Ak ste začali poberať dôchodok aj zo zahraničia, alebo sa jeho suma oproti minulému roku zmenila, musíte to oznámiť Sociálnej poisťovni do 30. septembra 2020.

Vypočítajte si výšku vášho 13. dôchodku na našej kalkulačke. Stačí zadať výšku vášho dôchodku. Ak poberáte viac dôchodkov, uvedte ten s najvyššou sumou.
Ako sa vypočíta 13. dôchodok

Suma 13. dôchodku nie je pre všetkých poberateľov dôchodku rovnaká. Platí, čím vyšší dôchodok, tým nižší 13. dôchodok.

Výška vianočného 13. dôchodku sa určí nasledovne:

300 - 0,36 x (výška dôchodku - životné minimum)

Najvyššiu 300 eurovú dávku dostanu tí, ktorých poberaný dôchodok je nižší než 214,82 eur. Potom sa suma znižuje a v prípade, že je poberaný dôchodok vyšší než 950 eur, poskytne sa 13. dôchodok v sume 50 eur.

Životné minimum platné od 1. 7. 2020 je 214,83 eur.

Tip: Čítajte viac o 13. dôchodku: vzorové príklady, súbeh dôchodkov a porovnanie s vianočným príspevkom

Ako sa počítal vianočný príspevok 2019

Pre výpočet vianočného príspevku je dôležitá výška dôchodku.

Pre výpočet sú stanovené vzorce:

  • Ak je súhrn všetkých poberaných dôchodkov vyšší ako suma životného minima a zároveň nižší ako dvojnásobok životného minima: 200 - 0,36 x (výška dôchodku - životné minimum)
  • Ak je súhrn všetkých poberaných dôchodkov vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima: 174,52 - 0,36 x (výška dôchodku - životné minimum)

Príklad č. 1:

Výška dôchodku je 345 eur.

Výpočet musí byť podľa prvého vzorca: 200 - 0,36 x (345 - 210,20) =  200 - 0,36 x 134,8 = 200 - 48,528 = 151,472 = 151,50 € (po  zaokrúhlení)

Výška vianočného príspevku bude 151,50 eur.

Príklad č. 2:

Výška dôchodku je 450 eur.

Výpočet musí byť podľa druhého vzorca: 174,52 - 0,36 x (450 - 210,20) = 174,52 - 0,36 x 239,8 = 174,52 - 86,328 = 88,192 = 88,20 € (po zaokrúhlení)

Výška vianočného príspevku bude 88,20 eur.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 711 krát 5 0.5


Súvisiace články: