Metóda na zamedzenie dvojitého zdanenia

Daňové priznanie na Slovensku podáva len daňový rezident Slovenskej republiky. To platí aj v prípade, že má daná osoba príjmy aj zo zahraničia. Daňový rezident Slovenska je teda osoba, ktorá sa na našom území zdržiava dlhšie ako 183 dní v roku alebo má na území SR trvalé bydlisko.

V niektorých prípadoch však dochádza k tomu, že na základe podmienok má občan daňové rezidenstvo v dvoch štátoch. V takýchto situáciách sa používajú takzvané rozhraničovacie kritériá. Na základe nich sa určuje, v ktorom štáte je občan daňovým rezidentom.

Pri určovaní daňového rezidenta s použitím rozhraničovacích kritérií sa postupuje v nasledovnom poradí (t.j. stály byt má prednosť pred občianstvom) až dovtedy, kým nie je stanovený len jeden štát rezidencie.

Daňovník je rezidentom tej krajiny, kde má:

 • stály byt, ktorý je daňovníkovi prístupný nepretržite v každom čase, pričom nemusí ísť o nehnuteľnosť v jeho vlastníctve,
 • stredisko životných záujmov, čo znamená, že tu má bližšie osobné a hospodárske vzťahy (rodina, úver, zamestnanie, a pod.),
 • miesto obvyklého zdržiavania,
 • štátne občianstvo.

V našej kalkulačke si vyberte zo zoznamu krajinu a kalkulačka vám vypočíta, akú metódu zamedzenia dvojitého zdanenia musíte použiť vo vašom daňovom priznaní.
Metóda zamedzenia dvojitého zdanenia

Metódu zamedzenia dvojitého zdanenia potrebujete vtedy, keď bol váš príjem (väčšinou zo zamestnania) už v jednej krajine zdanený. Aby sa pri podávaní daňového priznania zabránilo tomu, že bude príjem opäť zdanený, majú krajiny medzi sebou uzavreté zmluvy.

Existujú dva spôsoby na zamedzenie dvojitému zdaneniu:

 1. Metóda zápočtu dane
 2. Metóda vyňatie príjmov

Metóda zápočtu dane

 • Princíp metódy zápočtu dane spočíva v tom, že sa daňová povinnosť zníži o daň z príjmu zaplatenú v zahraničí. Znížiť sa môže najviac do výšky dane vypočítanej podľa Zákona o dani z príjmu, ktorý platí na Slovensku.

Metóda vyňatia príjmov

 • Metóda vyňatia príjmov sa používa tak, že sa príjmy, ktoré plynú zo zdrojov v zahraničí vyjmú zo zdanenia.
 • To znamená, že ich síce uvediete v daňovom priznaní, ale žiadnu daň z nich platiť nebudete.
 • Zákon o dani z príjmov umožňuje použiť metódu vyňatia príjmu aj vtedy, keď je v príslušnej zmluve určená metóda zápočtu dane.
 • Použiť metódu vyňatia príjmu však smie daňovník len vtedy, ak jeho príjmy boli preukázateľne zdanené a je to pre neho výhodnejšie.

Bez zmluvy

 • Metódu vyňatia príjmov môže uplatniť daňovník aj v prípade, že má príjmy zo štátu, s ktorým Slovensko takúto zmluvu uzatvorenú nemá, avšak tento jeho príjem bol preukázateľne zdanený v danom štáte.


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 4 krát 5 0.5


Súvisiace články: