Kalkulačka: Nárok na dovolenku

Koľko dní na oddych má zamestnávateľ poskytnúť svojmu zamestnancovi?

Podľa zákonníka práce má zamestnanec právo na dovolenku za kalendárny rok alebo za odpracované dni.

Ak zamestnanec neodpracuje u toho istého zamestnávateľa viac ako 60 dní, má nárok iba na dovolenku za odpracované dni, čo predstavuje  jednu dvanástinu za každých odpracovaných 21 dní.

Ak má zamestnanec nárok na 20 dní dovolenky, po prvých odpracovaných 21 dňoch si môže nárokovať na jednu dvanástinu, teda jeden a pol dovolenkového dňa.
Keď vo firme pracujú dvaja zamestnanci, jeden na plný úväzok a druhý na polovičný úväzok, môže si každý uplatniť 20 dní dovolenky. Rozdiel je v tom, že kým dovolenkový deň zamestnanca pracujúceho na plný úväzok má osem hodín, dovolenkový deň zamestnanca na polovičný úväzok má štyri hodiny.

Niektorí zamestnanci, ktorí pracujú pod zemou pri ťažbe nerastov, razení tunelov alebo pri iných zvlášť ťažkých alebo zdraviu škodlivých prácach, majú nárok na dodatkovú dovolenku.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 17 krát 5 0.5


Súvisiace články: