Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (kalkulačka 2021,2020)

Základ dane si môže znížiť každý daňovník, ale len z takzvaných aktívnych príjmov. To znamená, že musí mať príjmy zo zamestnania, živnosti alebo inej samostatne zárobkovej činnosti. Tieto príjmy definuje Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Ak máte príjem z prenájmu, kapitálového majetku, prípadne z iných pasívnych príjmov, nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si na tieto príjmy uplatniť nemôžete. To isté platí aj pre poberateľov starobného alebo výsluhového dôchodku.

Ako funguje kalkulačka nezdaniteľnej časti základu dane

Do našej kalkulačky zadáte vaše hrubé príjmy a zaplatené ročné poistné, alebo ročný základ dane. Kalkulačka vám vypočíta, do akej výšky si môžete nezdaniteľnú časť uplatniť a koľko ušetríte na dani.
Ako sa vypočíta nezdaniteľná časť základu dane 2021 a 2020

Toto zníženie dane si môžete uplatniť v mesačných preddavkoch alebo ročne až pri podaní daňového priznania, prípadne v ročnom zúčtovaní.

Mesačná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka:

2021 2020 2019
375,95 € 367,85 € 328,12 €

Tabuľka: Ročný výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka

  2021 2020 2019
Ak je základ dane nižší alebo rovný 19 936,22 € 19 506,56 € 20 507,00 €
Suma nezdaniteľnej časti je 4 511,43 € 4 414,20 € 3937,35 €
Ak je základ dane vyšší ako 19 936,22 € 19 506,56 € 20 507,00 €
Nezdaniteľná časť sa určí z výpočtu 9 495,486 € - (základ dane / 4) 9 290,84 € - (základ dane / 4) 9 064,094 € - (základ dane / 4)

Podľa novely zákona o dani z príjmov sa nezdaniteľná časť ZD na daňovníka vypočíta nasledovne:

Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane, ktorý:

  • sa rovná alebo je nižší ako 92,8-násobok sumy platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca 21-násobku sumy platného životného minima;
  • je vyšší ako 92,8-násobok platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44, 2-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane.

NČZD na daňovníka sa na rok 2019 vypočítavala nasledovne:

Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane, ktorý:

  • sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca 19, 2-násobku sumy platného životného minima;
  • je vyšší ako 100-násobok platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44, 2-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane.


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 2.5
Hlasované: 44 krát 5 0.5


Súvisiace články: