Kalkulačka: Stravné na služobnej ceste

Aká je výška stravného na služobnej ceste? Viete, že máte nárok na vreckové? Kedy sa vám cestovné diéty krátia? Vypočítajte si to na našej prehľadnej kalkulačke.

Ako sa vypočíta stravné na služobnej ceste?

Na služobnej ceste, ktorá trvá dlhšie ako 5 hodín, máte nárok na cestovné náhrady. Výpočet a sadzby upravuje zákon o cestovných náhradách.

Výšku stravného pomerne výrazne ovplyvní to, kam sa na služobnú cestu chystáte. Ak cestujete do zahraničia, je stravné obvykle vyššie a tiež sa poskytuje v rôznych menách. Jeho výšku si môžete spočítať na našej kalkulačke zahraničného stravného.

Do našej kalkulačky zadajte počet dní pracovnej cesty, počet hodín, prípadne aj stravu, ak vám bola počas služobnej cesty poskytnutá.


hodín
hodín
Poskytnutá strava počas pracovnej cesty
krát
krát
krát


Sadzby stravného na tuzemských pracovných cestách

Výška stravného sa určuje podľa toho, akú dlhú dobu na služobnej ceste strávite:

 • Ak je čas strávený mimo pracovisko kratší ako 5 hodín:
  • nemáte nárok na stravné.
 • Ak ste na služobnej ceste viac ako 5 hodín a menej ako 12 hodín:
  • máte nárok na 5,10 eur
 • Pri pobyte od 12 do 18 hodín:
  • vám patrí 7,60 eur
 • Ak trvá služobná cesta viac ako 18 hodín:
  • dostanete na stravnom 11,60 eur

Krátenie stravného

Čo vám výšku stravného zníži? Ak je vám strava poskytnutá zdarma.

Ak má zamestnanec počas služobnej cesty poskytnuté bezplatné stravovanie, zníži sa jeho stravné:

 • o 2,90 eur za každé poskytnuté raňajky
 • o 4,64 eur za každý poskytnutý obed
 • o 4,06 eur za každú poskytnutú večeru

Zamestnanec, ktorý strávil na služobnej ceste celý deň a boli mu poskytnuté raňajky, obed a večera, tak v rámci stravného nič nezíska.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 19 krát 5 0.5


Súvisiace články: