Minimálna mzda

Minimálna mzda je najnižšia možná mzda, ktorú musí zamestnávateľ vyplatiť zamestnancovi pri plnom pracovnom úväzku.

Minimálnu mzdu pre daný rok uvádzame v tabuľke nižšie. Jej úroveň sa mení podľa nariadenia vlády vždy k začiatku roka. Určuje sa výška mesačnej minimálnej mzdy pre zamestnancov odmeňovaných mesačne ako aj minimálna hodinová sadza.

Minimálna mzda sa vždy uvádza v hrubom. Z tejto hrubej minimálnej mzdy sa odvádzajú dane a poistné na sociálne a zdravotné poistenie.

Ak chcete vedieť, ako by vyzerala výška vašej čistej minimálnej mzdy, využite našu mzdovú kalkulačku: Mzdová kalkulačka

Výšku čistej mzdy ovplyvňujú aj ďalšie položky ako počet detí, uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, prípadne ďalšie odpočítateľné položky.

Inštitút minimálnej mzdy je stanovený zákonom. Určením minimálnej mzdy sa štát snaží zabezpečiť minimálnu úroveň príjmu zamestnanca a bojovať tak s chudobou.

Výška minimálnej mzdy na Slovensku

Platná od: Mesačná Hodinová
1.1.2020 580,00 € 3,333 €
1.1.2019 520,00 € 2,989 €
1.1.2018 480,00 € 2,759 €
1.1.2017 435,00 € 2,500 €
1.1.2016 405,00 € 2,328 €

Stupne náročnosti minimálnej mzdy 

Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré pri náročnejších prácach zvyšujú minimálnu mzdu.  

Pracovné činnosti sú odstupňované v 6 úrovniach podľa náročnosti. Každému stupňu je priradený koeficient minimálnej mzdy a tým sa vynásobuje minimálna mzda. 

Výška minimálnej mzdy podľa pracovného stupňa v roku 2020

Stupeň Koeficient minimálnej mzdy Mesačná minimálna mzda 2020 Mesačná minimálna mzda 2019
1 1,0 580 € 520 €
2 1,2 696 € 624 €
3 1,4 812 € 728 €
4 1,6 928 € 832 €
5 1,8 1 044 € 936 €
6 2,0 1 160 € 1 040 €

Do prvého stupňa náročnosti práce sa radia základné manipulačné alebo prípravné práce. Patrí sem väčšina prác, pri ktorých sa uplatňuje minimálna mzda.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 5 krát 5 0.5


Súvisiace články: