Mzdová kalkulačka 2020

Zaujíma vás výška vašej čistej mzdy? Môžete si ju vypočítať na našej základnej verzii mzdovej kalkulačky, do ktorej zadáte výšku vašej hrubej mzdy a počet vašich detí, na ktoré sa vzťahuje daňový bonus.

Na Slovensku sa čistá mzda počíta z hrubej mzdy, v ktorej dôležité činitele tvorí daň z príjmu, daňový bonus, nezdaniteľná časť základu dane, sociálne a zdravotné poistenie.

Postup výpočtu čistej mzdy:

Hrubá mzda - odvody sociálneho (9,4 %) a zdravotného (4 %) poistenia = Čiastkový základ dane - nezdaniteľná časť základu dane = Základ dane x 19 % sadzba dane = Daň - daňový bonus

ČISTÁ MZDA = hrubá mzda – odvody – daň upravená o daňový bonus

  • Vyskúšajte si všetky naše užitočné KALKULAČKY
  • Pozrite si aj výpočet čistej mzdy v Českej republike na kalkulačke nášho sesterského webu Finance.czSociálne a zdravotné poistenie

Dôležitým činiteľom pri výpočte čistej mzdy sú aj odvody sociálneho a zdravotného poistenia. Tie sa odvádzajú z hrubej mzdy a platí ich zamestnanec aj zamestnávateľ. Zamestnanec platí zdravotné 4 % a sociálne poistenie 9,4 %, zamestnávateľ 10 % zdravotné a 25,2 % sociálne poistenie. Tabuľka mzdovej kalkulačky vám vyhodnotí aj odpočítanú výšku týchto položiek z vašej mzdy.

Nezdaniteľná časť základu dane

V posledných rokoch sa táto suma stále viac zvyšuje, čo znamená aj vyššiu čistú mzdu.

Zákon umožňuje znížiť si základ dane o:

Daňový bonus na dieťa

Toto daňové zvýhodnenie si môže uplatniť vždy jeden z rodičov na dieťa, respektíve deti, ktoré sú neplnoleté alebo ešte študujúce (vysoká škola, stredná škola). Uplatňuje sa na každé dieťa, vždy tou istou sumou, ktorá je uplatnená pri dani z príjmov. Daňový bonus si rodič môže uplatňovať každý mesiac, alebo raz ročne pri daňovom priznaní.

Superhrubá mzda

Tento výraz nie je pre zamestnanca dôležitý, nakoľko ide o výšku skutočných nákladov zamestnávateľa na zamestnanca.

Výpočet superhrubej mzdy:

Hrubá mzda + odvody na zdravotné (10 %) a sociálne (25,2 %) poistenie zamestnávateľaPomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 156 krát 5 0.5


Súvisiace články: