Priemerná mzda

Vo všeobecnosti sa tento výraz chápe ako aritmetický priemer všetkých miezd na Slovensku. To znamená, že sa do úvahy berú aj mzdy nadštandardne zarábajúcich ľudí. Približne 2 tretiny Slovákov na tento priemer nedosahuje.


Ako sa vyvíja priemerná mesačná mzda

Úroveň priemernej mesačnej mzdy v roku 2019 na Slovensku dosiahla 1 092 eur.

Výška priemernej mzdy sa neustále zvyšuje. Neznamená to však, že sa nutne zvyšuje aj vaša životná úroveň. Tú totiž ovplyvňuje aj inflácia, ktorá znehodnocuje peniaze.

Prečo je dôležité poznať priemernú mzdu

Úroveň priemernej mzdy ovplyvňuje rôzne ukazovatele v hospodárstve. Táto suma je dôležitá napríklad pre:

Tabuľka: Priemerná mesačná mzda v hospodárstve v roku 2019

  Rok 2019 1. štvrťrok 2. štvrťrok 3. štvrťrok 4. štvrťrok
Priemerná mzda 1 092 € 1 023 € 1 101 € 1 068 € 1 177 €

Zdroj: Štatistický úrad SR

Vývoj priemernej mesačnej mzdy od roku 2011 až do roku 2019

V nasledujúcej tabuľke a grafe nájdete údaje o vývoji priemernej mesačnej mzdy od roku 2011 až po súčasnosť.

Priemerná ročná mzda 2011 - 2018

Zdroj: Štatistický úrad SR

Vývoj priemernej mesačnej mzdy podľa Štatistického úradu SR

Rok 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Priemerná mzda 1 092 € 1 013 € 954 € 912 € 883 € 858 € 824 € 805 € 786 €

Zdroj: Štatistický úrad SR

Medián priemernej hrubej mzdy

Priemerná mzda sa na Slovensku vypočítava ako aritmetický priemer všetkých miezd (súčet súm všetkých miezd vydelený ich počtom), preto platí, že takmer dve tretiny Slovákov zarobia menej ako je priemerná mzda.

Ukazovateľ, ktorý presnejšie zobrazí situáciu v hospodárstve je medián. Medián sa určuje ako stred všetkých hodnôt hrubej mzdy, t.j. zoradia sa všetky mzdy od najväčšej po najmenšiu a vyberie sa z nich tá stredná hodnota. Odhaduje sa, že medián priemernej hrubej mzdy je o 70 až 100 eur nižší než priemerná hrubá mzda.

Príklad na výpočet mediánu a priemeru

Piati chlapci majú dúhové guľôčky:

Peter má 8, Ján a Marián 2, Michal a Jozef majú po 1 guľôčke.

Priemerne majú chlapci po 3,2 guľôčky: ((8+2+2+1+1)/5) 

Medián však uvádza 2 guľôčky: zoradíme hodnoty počtu guľôčok: 8,2,2,1,1. Stred predstavuje 2 guľôčky.

Len jeden z chlapcov má výrazne vyšší počet guľôčok a tak je priemer skreslený. Presnejší obraz o situácii nám prináša medián, kedy vieme, že najmenej polovica z chlapcov má rovnako alebo menej ako dve guľôčky.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3
Hlasované: 10 krát 5 0.5


Súvisiace články: