Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Vypočítajte si zamestnaneckú prémiu 2014

000043.jpgNa to, aby vám bola priznaná zamestnanecká prémia, je potrebné splniť množstvo zákonom stanovených podmienok. Odpovedaním na nižšie uvedené otázky tak zistíte, či vôbec máte nárok na jej poskytnutie. V prípade, že áno, zadajte do kalkulátora výšku prijmu, ktorý ste dosiahli v jednotlivých mesiacoch.

O zamestnaneckej prémii sa dozviete viac v našej abecede Všetko o Zamestnaneckej prémii

Kalkulačka: Zamestnanecká prémia v roku 2014

Máte nárok na zamestnaneckú prémiu?
1. Máte príjmy zo závislej činnosti? ano ne
2. Máte aj iné príjmy ako zo závislej činnosti? Napríklad príjmy z prenájmu, podnikania, kapitálové príjmy? ano ne
3. Dosiahli ste v roku 2014 príjmy aj zo zdrojov v zahraničí? ano ne
4. Pracovali ste v roku 2014 aspoň šesť mesiacov? ano ne
5. Príjmy zdaňované zrážkou považujete za definitívne zdanené a zrazenú daň si neodpočítavate od výslednej dane? ano ne
6. Umožnil vám zamestnávateľ používať motorové vozidlo aj na súkromné ciele? ano ne
7. Vlastníte zamestnanecké opcie? ano ne
8. Získali ste cenu alebo výhru zo súťaže, ktorú vyhlásil váš zamestnávateľ? ano ne
9. Vyplatil vám zamestnávateľ podiel na zisku? ano ne
10. Poberali ste k 1.1.2014 starobný, predčasne starobný, výsluhový dôchodok alebo dôchodok zo zahraničnného povinného poistenia rovnakého druhu? Bol vám takýto dôchodok priznaný spätne k 1.1.2012? ano ne
11. Bol vám alebo vášmu zamestnávateľovi poskytnutý príspevok na podporu vášho udržania v zamestnaní (napr. príspevok na preddavok na poistné na zdravotné a sociálne poistenie)? ano ne

Výpočet: Mesačná mzda
Ročný príjem:
Zamestnanecká prémia :
Reklama
Reklama
Reklama