Cestovné náhrady

Sumy stravného určuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pre časové pásma podľa toho, ako dlho trvá zamestnancova pracovná cesta.

Minimálne však musí tuzemská pracovná cesta trvať zamestnancovi 5 hodín. Podľa toho, koľko času v rámci jedného kalendárneho dňa strávi zamestnanec na pracovnej ceste, patrí mu stravné nasledovne:

Stravné na pracovné cesty na Slovensku

Trvanie pracovnej cesty Stravné
5 až 12 hodín 5,10 eur
nad 12 hodín až 18 hodín 7,60 eur
nad 18 hodín 11,60 eura

Vypočítajte si výšku stravného na našej kalkulačke Kalkulačka: Stravné na služobnej ceste

Opatrenie 309/20016 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného.

Výpočet kráteného stravného

Ak má zamestnanec počas pracovnej cesty čiastočne zabezpečené bezplatné stravovanie, výška stravného sa kráti. O koľko sa kráti stravné je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Ak sú bezplatne poskytnuté stravné sa kráti o
raňajky 25 %
obed 40 %
večera 35 %

Za základ pre výpočet sa však vždy použije stravné poskytované v najdlhšom časovom pásme.

Najvyššia suma stravného sa poskytuje v časovom pásme trvania pracovnej cesty nad 18 hodín. V súčasnosti sa jedná o 10,90 €. Bezplatne poskytnuté jedlo sa tak kráti nasledovne:

Bezplatne poskytnuté: Stravné sa kráti o: Výpočet

Raňajky

2,90 €

11,60 / 100 x 25

Obed

4,64 €

11,60 / 100 x 40

Večera

4,06 €

11,60 / 100 x 35

Raňajky + obed

7,54 €

11,60 / 100 x 65

Raňajky + večera

6,96 €

11,60 / 100 x 60

Večera + obed

8,70 €

11,60 / 100 x 75

Večera + obed + raňajky

11,60 €

11,60 / 100 x 100

Stravné na zahraničnej pracovnej ceste

Časová skupina Stravné
do 6 hodín 25 % zo základnej sadby stravného krajiny, ktorú určuje MF SR
6 až 12 hodín 50 % zo základnej sadzby stravného krajiny, ktorú určuje MF SR
nad 12 hodín Základná sadzba stravného krajiny, ktorú určuje MF SR

O koľko sa zníži zahraničné stravné, ak sú poskytnuté raňajky, obed alebo večera bezplatne:

Ak sú bezplatne poskytnuté stravné sa kráti o
raňajky 25 % zo sumy celodenného stravného
obed 40 % zo sumy celodenného stravného
večera 35 % zo sumy celodenného stravného

Suma stravného sa v niektorých prípadoch môže aj krátiť a to vtedy, ak vám bola poskytnutá bezplatná strava. Pri zahraničnej pracovnej ceste sa stravné kráti o dané percento zo základnej sadzby stravného časovej skupiny nad 12 hodín.

Vypočítajte si výšku zahraničného stravného v na našej kalkulačke Kalkulačka: Stravné na  zahraničnej služobnej ceste

Podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 401/2012 Z.z. sa poskytuje zamestnancom stravné na rok 2018 takto:

Krajina do 6 hodín 6 až 12 hodín nad 12 hodín

Belgicko

11,25 EUR

22,50 EUR

45 EUR

Bielorusko

9,75 EUR

19,50 EUR

39 EUR

Bulharsko

9 EUR

18 EUR

36 EUR

Cyprus

10,25 EUR

20,50 EUR

41 EUR

Česká republika

150 CZK

300 CZK

600 CZK

Čierna Hora

10 EUR

20 EUR

40 EUR

Dánsko

95 DKK

190 DKK

380 DKK

Fínsko

12,50 EUR

25 EUR

50 EUR

Francúzsko

11,25 EUR

22,50 EUR

45 EUR

Poľsko

9,25 EUR

18,50 EUR

37 EUR

Maďarsko

9,75 EUR

19,50 EUR

39 EUR

Ukrajina

9,25 EUR

18,50 EUR

37 EUR

Nemecko

11,25 EUR

22,50 EUR

45 EUR

Taliansko

11,25 EUR

22,50 EUR

45 EUR

Údaje o stravnom v ďalších krajinách nájdete v opatrení Ministerstva financií SR č. 401/2012, ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 22 krát 5 0.5


Súvisiace články: