Živnostník

Na Slovensku môžete prevádzkovať živnosti:

 • remeselné,
  • podmienkou prevádzkovania živnosti je odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore,
 • viazané,
  • podmienkou prevádzkovania živnosti je odborná spôsobilosť získaná inak,
 • voľné
  • nie je ustanovená podmienka prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť.

Doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť:

 • výučný list,
 • maturitné vysvedčenie,
 • vysokoškolský diplom,
 • ďalšie doklady a osvedčenia o absolvovaní praxe, o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou Ministerstva vnútra SR a pod.. 

Remeselné živnosti

Odborná spôsobilosť u remeselných živností sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného alebo študijného odboru.

Remeselné živnosti sú živnosti uvedené v prílohe č. 1 živnostenského zákona.

Viazané živnosti

Viazané živnosti sú živnosti uvedené v prílohe č. 2 živnostenského zákona.

Odborná spôsobilosť pre viazané živnosti je upravená osobitnými predpismi jednotlivo pre každú živnosť.

Voľné živnosti

Voľné živnosti sú živnosti, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 1 a 2 a ich označenie nezodpovedá obsahu živností uvedených v týchto prílohách.

Na to, aby ste mohli prevádzkovať túto živnosť stačí, keď splníte všeobecné podmienky. Nemusíte preukazovať odbornú ani inú spôsobilosť.

Ministerstvo vnútra zverejňuje zoznam odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie. Môžete si však zvoliť aj inú živnosť, ktorá nie je uvedená v zozname.


Zoznam predmetov živnosti

Názov súboru Súbor na stiahnutie
Remeselná živnosť
stiahnuť
Viazaná živnosť
stiahnuť
Voľné živnosti
stiahnuť
Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Súvisiace články: