Havarijné poistenie automobilu

Havarijné poistenie je dobrovoľným druhom poistenia, ktoré slúži najmä k náhrade škôd zapríčinených vodičom z vlastnej viny na vlastnom motorovom vozidle.

Havarijné poistenie je určené na krytie rizika škôd vzniknutých pri havárii, krádeží, živelnej udalosti či vandalizmu. 

Pokiaľ budete mať uzavreté havarijné poistenie a budete riadne platiť poistné, poisťovňa vám za splnenie určitých podmienok vyplatí náhradu škody, ktorú na vozidle utrpíte.

Ak motorista kupuje automobil na lízing či úver, uzatvorené havarijné poistenie môže byť dokonca podmienkou.

Príklad na havarijné poistenie

Pán Mrkvička dostal šmyk na primrznutej vozovke a narazil do automobilu pána Nováka. Poškodenie na aute pána Nováka bude uhradené z povinného zmluvného poistenia pána Mrkvičku.Pri zrážke však bolo poškodené aj Mrkvičkove auto. Ak má pán Mrkvička uzatvorené havarijné poistenie, preplatí mu škodu jeho poisťovňa. Ak havarijné poistenie uzatvorené nemá, musí si opraviť automobil na vlastné náklady.

Pani Zelená sa vracala z výletu na horách a cesta bola lemovaná hustým lesným porastom. Naraz jej do cesty skočila srna. Pani Zelená už zrážke nedokázala zabrániť a srna jej tak poničila prednú kapotu a čelné sklo. Ak má pani Zelená uzatvorené havarijné poistenie s pripoistením čelného skla, môže si tieto škody nárokovať u svojej poisťovne.

Správa o nehode alebo tzv. záznam o nehode

sa uplatňuje pri všetkých dopravných nehodách a je platný vo všetkých členských štátoch európskej únie.

Formulár v slovenskom jazyku si  môžete stiahnuť do svojho počítača a vytlačiť.

Poistné riziká v havarijnom poistení

Žiadateľ si môže väčšinou vybrať z nasledujúci štyroch základných poistných rizík, proti ktorým sa môže poistiť, a to:

 • Havária
 • Krádež
 • Zničenie či poškodenie živlom
 • Zásah cudzej osoby (vandalizmus)

Poisťovne ponúkajú rôzne kombinácie uvedených rizík a klient sa môže rozhodnúť, proti ktorým sa chce poistiť. Jednotlivé riziká možno uzatvárať samostatne, zvoliť kombináciu niektorých, alebo uzavrieť kompletné poistenie.

Pripoistenie k havarijnému poisteniu

Okrem základných poistných rizík existujú aj ďalšie vedľajšie riziká, ktoré je možné pripoistiť. Medzi riziká vyžadujúce pripoistenie môžeme zaradiť napr. poistenie:

 • čelného skla
 • batožiny a vecí osobnej potreby
 • úrazu prepravovaných osôb
 • mimoriadnej výbavy
 • pre prípad nákladov za nájom náhradného vozidla, atď.

Medzi štandardnú službu poisťovní k havarijnému poisteniu patria asistenčné služby. Motoristi tak môžu využiť služby medzi ktoré patrí zabezpečenie odťahu vozidla po mechanickej poruche, zabezpečenie náhradného ubytovania, opravy defekt. 

Výška poistného na havarijné poistenie

Cena poistenia, tj. výška poistného, ktoré je poistený povinný v prípade dojednania zmluvy platiť, sa odvíja od niekoľkých faktorov, medzi ne patria:

 • Typ a značka vozidla
 • Obstarávacia cena vozidla
 • Vek vozidla (čím staršie vozidlo, tým lacnejšie poistné)
 • Zvolené riziko poistenia (odcudzenie, havária, živel, kompletná)
 • Zvolená spoluúčasť (čím väčšia spoluúčasť, tým lacnejšie poistné)
 • Rôzne zľavy
 • Spôsob platby
 • Rizikovosť vodičov užívajúcich vozidlo (vodiči s bezškodovým priebehom poistenia majú lacnejšie poistné)

Výška poistného by však nemala byť jedinou podmienkou pri výbere poistenia. Dôležité sú aj limity plnenia, ktoré poisťovňa v prípade poistnej udalosti poskytne. Taktiež je dôležitá kvalita asistenčných služieb, možnosti kombinovať riziká, a pod.

Spoluúčasť, územná platnosť poistenia a plnenie poisťovne

Spoluúčasť predstavuje mieru klienta, ktorou sa zúčastní na vzniknutej škode.  Všeobecne platí: Čím nižšia spoluúčasť, tým drahšie havarijné poistenie.  Obvykle majú klienti na výber z týchto spoluúčastí:

 •  percentuálna miera spoluúčasti s minimálnou čiastkou
  • 10 % , minimálne: 66 eur, 100 eur, 165 eru, 333 eur
  • 5 %, minimálne: 66 eur, 100 eur, 165 eru, 333 eur
  • 2 %, minimálne: 66 eur, 100 eur, 165 eru, 333 eur
 • fixná suma spoluúčasti
 • žiadna spoluúčasť

Poistenie sa zväčša uzatvára pre územie celej Európy. Niektoré poisťovne však poisťujú v základnom poistení len pre územie Slovenska, prípadne Českej republiky. Za poistenie platné pre škody na vozidle vzniknuté na inom území si treba doplatiť.

Odporúčame, aby ste si najmä pred cestou do zahraničia skontrolovali svoju zmluvu.

Poistné plnenie pokryje náklady na opravu poškodeného vozidla po odrátaní spoluúčastí.  Dôležitá je aj hranica, kedy poisťovňa považuje poškodenie automobilu za totálne, teda, kedy sa už neoplatí oprava  vozidla. Čím je táto hranica vyššia, tým je poistenie výhodnejšie pre klienta. 

Rady pri uzatváraní havarijného poistenia

Tipy a rady

 • Vopred sa rozhodnite, pred akými rizikami chcete byť chránení
 • Nepozerajte iba na cenu poistného, ale aj na to, pred čim je vozidlo chránené a aké doplnkové služby k poisteniu prináležia
 • Presvedčte sa, či za platby na štvrť- či polročné splátky nie je prirážka
 • Každá poisťovňa ponúka zľavy za bezškodovosť a uznávajú si ich navzájom
 • Zistite si, aké zľavy poisťovne ponúkajú, zvoľte si pre vás najvýhodnejšie
 • Overte si, koľko opráv poisťovňa prepláca - limity bývajú rôzne, za neobmedzené normohodiny sa zvyčajne platí vyššie poistné
 • Úrazové poistenie a niekedy aj poistenie batožiny sa zvykne uvádzať na jedno sedadlo, podmienkou však býva poistiť všetky


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 2 krát 5 0.5


Súvisiace články: