Cestovné poistenie

V cestovnom poistení si možné poistiť:

 • Poistenie liečebných nákladov
  • V rámci tohto poistenia obvykle poisťovne hradia akútne ošetrenie vrátane predpísaných liekov, hospitalizáciu, prievoz do najbližšej nemocnice, prevoz pacienta do vlasti prípadne telesných pozostatkov do vlasti.
 • Poistenie úrazu – náklady na ošetrenie, až po trvalé následky
  • Z úrazového cestovného poistenia budete čerpať  odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu, alebo v prípade smrti poisteného v dôsledku úrazu.
 • Poistenie batožiny
  • ak vám nebola do 24 hodín (prípadne 48 hodín)  od príletu na miesto určenia  vydaná batožina, máte nárok na nákup nevyhnutných odevov a toaletných potrieb
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Cestovné poistenie zodpovednosti za škodu kryje škody spôsobené na zdraví, živote alebo na majetku tretej osoby. Toto poistenie sa môže vzťahovať aj na náklady spojené so zastupovaním poisteného advokátom, pribratie súdneho znalca alebo náklady kaucie a podobné finančné zábezpeky.
 • Poistenie storno poplatkov
  • V nepredvídanej situácii, ako je náhle ochorenie, kvôli ktorému účastník nemôže nastúpiť na zájazd, si letecká spoločnosť, cestovná kancelária,  poskytovateľ cestovnej služby môže žiadať poplatok, odškodnenie v prípade predčasného návratu, či neskorého nástupu
 • Poistenie nákladov na záchrannú činnosť
  • náklady spojené s vyslobodzovaním, záchranou, pátraním, či prevozom (vrtuľníkom) osoby do zdravotníckeho zariadenia 
 • Poistenie doplnkových asistenčných služeb
  • právna pomoc,  pomoc v prípade straty dokladov, asistenčná pomoc pre prípad náhrady škody na majetku v mieste bydliska počas vašej cesty, asistencia pri predčasnom návrate

Cena cestovného poistenia závisí od:

 • od predmetu poistenia
 • teda proti akým rizikám sa poistíte: liečebných nákladov, batožiny, zodpovednosti za škody, úrazové poistenie a podobne.
 • výšky poistného krytia
  • tzn. na akú sumu sa poistíte, napr. úrazové poistenie až do výšky 5 000 €
 • územná platnosť
  • záleží do akej krajiny sa chystáte vycestovať. Poisťovne niektoré krajiny zvýhodňujú. Rovnaký rozsah poistenia pri vycestovaní do napr. Českej republiky vás tak bude stáť menej ako do Egypta, alebo Latinskej Ameriky.
 • rizikovej skupiny
 • dĺžky pobytu
  • dlhšie pobyty sú obvykle výhodnejšie
 • spôsobu uzatvorenia poistenia
  • v dnešnej dobe máte mnoho možností, ako uzatvoriť životné poistenie, napr. online cez internet, na pobočke, cez sms, niektoré formy uzatvorenia cestovného poistenia. Bližšie sa o možnostiach uzatvorenia poistenia dočítate v kroku: Spôsoby uzatvorenia cestovného poistenia.

Aké sú spôsoby uzatvorenia cestovného poistenia

Veľa ľudí, ktorí sa poisťujú na cesty si uzatvárajú cestovné poistenie klasicky na pobočke. Avšak existujú aj iné spôsoby ako sa môžete poistiť. Existujú totiž rôzne druhy poistenia:

 • celoročné cestovné poistenie
 • cestovné poistenie uzatvorené cez:
  • SMS
  • online cez internet
  • na pobočke
 • individuálne poistenie
 • cestovné poistenie účastníkov zájazdu
 • cestovné poistenie pre študentov

Kde si môžete cestové poistenie uzatvoriť

Okrem poisťovní si cestovné poistenie môžete uzatvoriť aj v komerčných bankách.

Komerčné banky poskytujú buď svoj vlastný produkt ale mnohokrát aj spolupracujú s niektorou z poisťovní.

Okrem banky a poisťovne si môžete uzatvoriť cestovné poistenie aj priamo v cestovnej kancelárii, u ktorej si kupujete zájazd. Cestovky obvykle majú zjednanú spoluprácu len s niektorými poisťovňami a môžu vám ponúknuť výhodnejšie podmienky poistenia avšak nie je tomu tak vždy. Je preto dôležité preskúmať ponuku a zvlášť venovať pozornosť proti akým rizikám a v akom rozsahu (poistné krytie) ste poistení.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5


Súvisiace články: