Barbora Magočová

Barbora Magočová Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Finance.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových vzťahov.

Späť na zoznam autorov

Články autora

Zápočtový list a pracovný posudok – dokedy ich musí zamestnávateľ vydať?

21. 3. 2019

Zápočtový list aj pracovný posudok od vás môže požadovať každý nový zamestnávateľ. Čo by mali tieto dokumenty obsahovať a ako sa brániť pri problémoch s ich vydaním?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a podnikanie

14. 3. 2019

Môže byť spoločný majetok manželov použitý na podnikanie? Majú veritelia právo uspokojovať dlhy speňažením vecí v bezpodielovom spoluvlastníctve? Či už podnikáte vy alebo váš manžel, čítajte ďalej.

Ak chcete manželstvo ukončiť rozvodom, súdu sa nevyhnete. Koľko vás to bude stáť?

7. 3. 2019

Rozpadá sa vám manželstvo? Prinášame komplexný prehľad nákladov spojených s rozvodom; upozorňujeme aj na výdavky, ktoré môžu nastať v špecifických prípadoch.

Ručiteľom sa môžete stať aj bez vášho súhlasu

21. 2. 2019

Čo robiť, ak vám na dvere klope veriteľ a požaduje peniaze z titulu ručenia? Článok vám poradí, či už ste s ručením súhlasili alebo ste sa stali ručiteľom priamo zo zákona.

4 veci, ktoré by ste mali vedieť o pracovnej ceste

14. 2. 2019

Kedy môžete odmietnuť pracovnú cestu? Čo si treba pred pracovnou cestou vždy zabezpečiť? Čítajte a dozviete sa viac.

Ak nevyporiadate majetok po rozvode včas, môžete oň prísť

5. 2. 2019

V súčasnosti sa rozvádza bezmála každé druhé manželstvo. Neoddeliteľnou súčasťou rozvodu sú aj zmeny majetkovej situácie manželov. Aké sú možnosti vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva a na čo si dávať pozor?

Financujete opravy partnerovho domu? Po rozchode sa vám nemusí nič vrátiť

24. 1. 2019

Plánujete hradiť opravy cudzej nehnuteľnosti? Kým dvojica žije spoločne, berie sa to ako investícia do budúcnosti. Ako však riešiť vyporiadanie v prípade rozchodu či rozvodu?

Deti nemožno vylúčiť z dedenia závetom

17. 1. 2019

Vedeli ste, že z dedenia môžete byť vynechaní bez toho, aby poručiteľ spísal akúkoľvek listinu? Čo sa musí urobiť, aby deti nedostali nijaké dedičstvo? Urobte si v tom jasno s naším článkom.

Predkupné právo – musí sa dodržať aj pri darovaní?

10. 1. 2019

Predkupné právo nie je len vecou dohody, treba naň myslieť aj vtedy, keď ste v spoluvlastníckom vzťahu či podnikáte formou spoločnosti s ručením obmedzeným. Aké oprávnenia z neho plynú a čo robiť, ak bolo porušené?

Pracujete nad rámec pracovného času? Nadčasy vám nemusia byť uznané

20. 12. 2018

Ak dokončujete prácu aj po skončení vašej pracovnej zmeny, nemusí ísť ešte o prácu nadčas. Čo musí byť splnené, aby zamestnávateľ nadčasy uznal a na čo máte v prípade nadčasovej práce nárok?

Sused môže vlastniť aj časť vášho pozemku

6. 12. 2018

Nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním vôbec nie je také neobvyklé, ako si možno myslíte. Čítajte, za akých podmienok možno vec vydržať a kedy najčastejšie k vydržaniu dochádza.

Môže darca žiadať vrátenie daru, ak sám prišiel o majetok?

22. 11. 2018

Vedeli ste, že zákon za určitých podmienok umožňuje, aby sa darca domáhal vrátenia daru? Poďte sa s nami pozrieť, v akých prípadoch môže obdarovaný o dar prísť a čo musí darca podniknúť, aby dar naozaj získal späť.

Prechodný a trvalý pobyt v nájomnom byte - aké má úskalia?

19. 11. 2018

Nahlasovanie prechodného alebo trvalého pobytu v nájomnom byte je problémom, ktorý riešia nájomcovia aj prenajímatelia. Čítajte, ako nahlasovanie prebieha a aké má evidencia pobytu riziká pre oboch účastníkov nájomného vzťahu.

Pohľadávka môže zaniknúť aj inak, než zaplatením

8. 11. 2018

Úhrada dlhu nie je jediným spôsobom, ako ho zniesť zo sveta. Rôzne spôsoby vedúce k nevymáhateľnosti peňažnej pohľadávky by mal poznať každý dlžník i veriteľ. Čítajte, aké alternatívy v tomto smere ponúka zákon.

Ako ochrániť veci a majetok pred exekúciou

18. 10. 2018

Exekúcia vášho majetku môže hroziť, aj keď nemáte dlhy. Niekedy postačí, že má vo vašom obydlí evidované miesto trvalého pobytu iný dlžník. Čo robiť, aby ste sa speňaženiu vašich vecí vyhli?

7 zmluvných doložiek, v ktorých by ste sa mali orientovať

4. 10. 2018

Pozrite sa s nami na často používané zmluvné doložky, ktoré môžu byť podľa okolností rizikové, ale aj užitočné. Čo znamenajú a aký majú dopad na vaše práva a povinnosti?

Môžete úspešne vymáhať pohľadávku aj 10 rokov po jej vzniku?

20. 9. 2018

Aj vy máte zafixované, že premlčacia doba pohľadávok trvá 3 roky? Možno vás prekvapí, že v mnohých prípadoch sú dĺžky premlčacích lehôt oveľa kratšie či dlhšie. Čítajte, ktorých situácií sa odchýlky týkajú.

Obmedzuje vás spoluvlastník? Možnosti riešenia sú rôzne

6. 9. 2018

Spory medzi podielovými spoluvlastníkmi riešia súdy na dennom poriadku. Ak sa ani vy neviete dohodnúť, ako spoločnú vec obhospodarovať či speňažiť, poradíme vám, čo s tým.

Vyhodili vás z práce? Ako od zamestnávateľa získať čo najviac peňazí

30. 8. 2018

Jednostranné skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je z pohľadu zamestnanca takmer vždy rozporuplné. Kedy uvažovať nad jeho neplatnosťou a čo robiť, aby ste ochránili svoje nároky?

Odstupné môžete získať, aj keď ho Zákonník práce nepriznáva

2. 8. 2018

Vedeli ste, že na odstupné môžete mať nárok aj nad rámec Zákonníka práce? Aký je rozdiel medzi odstupným a odchodným? Čítajte a zistite, čo vám pri skončení pracovného pomeru náleží.

Na čo si dať pozor v pracovnej zmluve

26. 7. 2018

Zamestnávatelia do pracovných zmlúv často zakotvujú nevýhodné dojednania, ktoré nemusíte akceptovať. Na aké pomyselné nášľapné míny sa treba v pracovnej zmluve sústrediť?

Zamestnanci si výrazne polepšili – budete z výhod ťažiť aj vy?

12. 7. 2018

Od mája tohto roku nastali v úprave práv zamestnancov a povinností zamestnávateľov podstatné zmeny. Poďte sa s nami pozrieť na to, o aké zmeny ide a na to, ako ich môže zamestnávateľ obísť.

Spôsobili ste v práci škodu? Niekedy neplatíte nič, v iných prípadoch všetko

21. 6. 2018

Chyby nerobí len ten, kto nerobí nič; náhrada škody spôsobenej v práci sa preto skôr či neskôr dostane na pretras u každého zamestnávateľa. Nie vždy je však zamestnanec povinný celú škodu aj uhradiť. Ako to teda je?

Chcete si popri práci prilepšiť? Môže to byť v rozpore so zákonom

7. 6. 2018

Ak si chcete vedľa vášho zamestnania privyrobiť, musíte splniť zákonom stanovené podmienky. Zamestnávateľ vás môže za istých okolností v inej zárobkovej činnosti obmedziť, a to aj po skončení pracovného pomeru.

Zmena konateľa v s.r.o. v 3 krokoch

24. 5. 2018

Podnikáte prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným a potrebujete vymeniť konateľa? Čítajte, čo robiť, aby zápis nového konateľa do obchodného registra prebehol bez komplikácií.

Súd rozhodol, že choroba z povolania nemusí vždy vzniknúť v práci

10. 5. 2018

Krajský súd v Banskej Bystrici nedávno vydal rozhodnutie, podľa ktorého sa za choroby z povolania môžu považovať aj stavy, ktoré nevznikli v súvislosti s plnením pracovných povinností. Prípad sa týkal lymskej boreliózy.

Prevod majetku pred exekúciou nie je vždy nepriestrelný krok

26. 4. 2018

Mnohí dlžníci v strachu pred následkami nesplatenia svojich dlhov prevádzajú hodnotnejšie veci na členov rodiny. Je však takéto počínanie účinnou ochranou majetku pred jeho postihnutím v exekučnom konaní?

Zvyšovanie príplatkov za prácu v roku 2018 – niektoré narastú až na 100 %

11. 4. 2018

Od 1. mája 2018 sa menia ustanovenia Zákonníka práce o príplatkoch. Čítajte, čo treba po novom splniť pre vznik nároku na mzdové zvýhodnenie; dozviete sa aj to, ako prebehne zvyšovanie príplatkov v ďalších rokoch.

Ani 3 dni neospravedlnenej absencie nemusia skončiť výpoveďou na hodinu

22. 3. 2018

Podľa ustálenej judikatúry je dlhšia neospravedlnená neprítomnosť v práci pádnym dôvodom pre okamžité skončenie pracovného pomeru. Neplatí to však vždy. Čítajte, kedy vám musí zamestnávateľ absenciu prepáčiť.

GDPR – čo musia plniť malí a strední podnikatelia

8. 3. 2018

Nariadenie týkajúce sa ochrany osobných údajov nadobudne účinnosť 25. 5. 2018. Pravidlá ochrany sa sprísňujú; za porušenia budú padať prísne tresty. Čítajte, čo treba zabezpečiť, aby vám nehrozili vysoké pokuty.

Výživné na dieťa si môžete vypočítať aj sami

22. 2. 2018

V Zákone o rodine by ste presnú čiastku či vzorec pre výpočet výživného na maloleté dieťa hľadali márne. Napriek tomu si však dokážete výšku výživného vďaka judikatúre súdov určiť aj sami. Ukážeme vám, ako na to.

7 zmien, ktoré ovplyvnia podnikateľov v roku 2018

15. 2. 2018

Aj rok 2018 prináša podnikateľom ďalšie nové povinnosti. Novoty sa týkajú nielen podnikania formou obchodnej spoločnosti, ale aj tzv. živnostníkov. Chcete byť v obraze? Prečítajte si článok.

Môže vám zamestnávateľ čítať súkromné e-maily v pracovnej pošte?

25. 1. 2018

Rozvoj technológií zamestnávateľom umožňuje mapovať takmer každú aktivitu zamestnancov. Do akej miery je však zamestnávateľ oprávnený kontrolovať zamestnancov, aby tým neporušil právne predpisy?

4 veci, ktoré by ste mali vedieť o úrokoch z omeškania

11. 1. 2018

Úroky z omeškania sú sankciou za oneskorené zaplatenie peňažnej pohľadávky. Vedeli ste, že ich môžete žiadať aj bez toho, aby ste sa s dlžníkom dohodli na ich výške? Čítajte a dozviete sa oveľa viac.

Hrozí vám výpoveď? Zamestnávateľ vám musí nájsť inú prácu

14. 12. 2017

Vedeli ste, že podľa Zákonníka práce vám zamestnávateľ musí v niektorých prípadoch ponúknuť inú prácu, než pristúpi k výpovedi? Čítajte, kedy a ako musí byť ponuka realizovaná, aby bola výpoveď platná.

Pred notárom podpísali zmluvu o pôžičke, podľa súdu však uzavretá nebola

7. 12. 2017

Máte v ruke písomnú zmluvu o pôžičke, ktorá má všetky náležitosti stanovené Občianskym zákonníkom? Vôbec to nemusí znamenať, že je platná. K úspešnému vymoženiu požičaných peňazí treba viac.

6 výhod, ktoré majú v zamestnaní rodičia malých detí

23. 11. 2017

Zákonník práce garantuje rodičom malých detí osobitné privilégiá, ktoré ostatní zamestnanci nemajú. Poďte sa s nami pozrieť, aké má voči vám zamestnávateľ povinnosti v dobe, keď sú vaši potomkovia ešte v útlom veku.

Aj infarkt môže byť pracovným úrazom

14. 11. 2017

Pracovným úrazom nemusí byť len zlomenina či popálenina. Poďte sa s nami pozrieť, kedy môžete podľa pracovnoprávnych noriem požadovať odškodnenie aj za infarkt myokardu či cievnu mozgovú príhodu.

Rýchle a lacné vymáhanie pohľadávok? Skúste upomínacie konanie

9. 10. 2017

Upomínacie konanie je novou alternatívou súdneho vymáhania peňažných pohľadávok. V akých prípadoch ho môžete využiť a aké výhody tým získate? Poteší už úspora na súdnom poplatku.

Home office vás môže v niektorých situáciách pripraviť o peniaze

26. 9. 2017

Väčšina z nás vníma možnosť práce z domova ako veľkú výhodu. Home office má však aj svoje tienisté stránky, ktoré môžu mať nepríjemné dopady aj na obsah vašej peňaženky. Aké aspekty treba pri domáckej práci zvážiť?

5 výhod, ktoré máte v zamestnaní, ak ste tehotná

14. 9. 2017

Tehotné ženy majú v práci nárok na rôzne úľavy či zvýhodnenia; ich zvláštna ochrana vyplýva už zo základných zásad Zákonníka práce. Čítajte, čo môžete od zamestnávateľa požadovať, ak čakáte dieťatko.

Kedy možno čerpať dovolenku aj bez súhlasu zamestnávateľa

4. 9. 2017

Vedeli ste, že Zákonník práce upravuje prípad, v ktorom môžete čerpať dovolenku bez toho, aby s tým zamestnávateľ vyslovil súhlas? Čítajte a dozviete sa aj to, čo sa stane s dovolenkou, ktorú nestihnete vyčerpať.

Za porušenie pracovnej disciplíny vás zamestnávateľ nemôže vyhodiť

15. 8. 2017

Aspoň nie vždy. Vyhráža sa vám zamestnávateľ výpoveďou pre porušenie pracovnej disciplíny? Čítajte, či má skutočne právo rozviazať s vami pracovný pomer.  

Dovolenku vám zamestnávateľ môže skrátiť kedykoľvek

7. 8. 2017

Vedeli ste, že vám zamestnávateľ môže plánovanú dovolenku zrušiť alebo vás z nej odvolať, aj keď už relaxujete na pláži? Čítajte, akým úskaliam môžete v súvislosti s čerpaním dovolenky čeliť a ako ich riešiť.

Zamestnanec sa zranil na lyžovačke, odškodné musel platiť zamestnávateľ

17. 7. 2017

Pracovným úrazom nie je len zranenie súvisiace s dojednaným druhom práce. Za aké úrazy nesie zodpovednosť zamestnávateľ a ako je to s úrazmi na firemných akciách?

Neplatíte výživné? Na oddlženie zabudnite

11. 7. 2017

Aby ste mohli pomýšľať na úspešný osobný bankrot, musíte oň žiadať s poctivým zámerom. Akému konaniu sa vyhnúť, aby u vás nepoctivý zámer nebol zistený? Aké budú následky, ak ho súd u vás objaví?

Na oddlženie nepotrebujete žiadny príjem

15. 6. 2017

Ak chcete vyhlásiť osobný bankrot a zbaviť sa dlhov, nemusíte mať pravidelný mesačný zárobok. Oddlžiť sa dá aj formou konkurzu. Poďme sa pozrieť na výhody tejto formy oddlženia.

Súd vám môže odpustiť až 70 % dlhov

30. 5. 2017

Ak spĺňate podmienky pre oddlženie formou splátkového kalendára, môžete byť oslobodení od prevažnej väčšiny vašich dlhov. Čítajte, ako táto forma osobného bankrotu funguje. 

Aj premlčanú pohľadávku možno bez problémov vymôcť

11. 5. 2017

Vedeli ste, že uplynutím premlčacej doby pohľadávka nezaniká? Čítajte, ako premlčanie funguje, čo znamená pre dlžníka a veriteľa a aké skutočnosti premlčaciu lehotu predlžujú.

Osobný bankrot už do 15 dní – ako na to

27. 4. 2017

Čo treba urobiť, aby vás súd čo najrýchlejšie zbavil dlhov? Na koho sa obrátiť a aké dokumenty zabezpečiť? Čítajte prehľadný návod, ako dosiahnuť oddlženie.


Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.