Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Vianočný príspevok 2012 dostanú dôchodcovia s dôchodkom do 471,60 €

Finance.sk

V roku 2012 sa hranica dôchodku pre poskytnutie vianočného príspevku posunula o 10 eur a to na 471,60 eur. Dôchodcovia si na Vianoce prilepšia o sumu od 38,68 až do 66,39 eur.

 
Reklama

Výška vianočného príspevku  38,68 až 66,39 eur

Maximálnu výšku  vianočného príspevku 66,39 eur dostanú tí dôchodcovia, ktorých príjem z dôchodku nie je vyšší než životné minimum  pre jednu  plnoletú fyzickú osobu. Mesačne  tak  príjem z dôchodkov nesmie byť vyšší ako 194,58 eur. 

Ak je dôchodok vyšší ako 194,58 eur vypočítava sa výška vianočného príspevku podľa vzorca
VP = 66,39 - 0,10*(D - 194,58)

VP.......vianočný príspevok
D.......suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov
Výšku vianočného príspevku v závislosti od sumy dôchodku zobrazuje nasledujúca tabuľka:

Tabuľka: Vianočný príspevok 2012 v závislosti od výšky dôchodku

Dôchodok (D) Príspevok (VP) Dôchodok (D) Príspevok (VP)
150 € 66,39 € 370 € 48,84 €
195 € 66,34 400 € 45,84 €
245 € 61,34 € 430 € 42,84 €
290 € 56,84 471,60 € 38,68 €
315 € 54,34 € 472 € 0 €


Kto má nárok na vianočný príspevok 2012
Podľa zákona č. 592/2006 o poskytovaní vianočného príspevku  v znení neskorších  predpisov vzniká nárok na príspevok  poberateľom dôchodku:

  • starobného,
  • predčasne starobného,
  • invalidného,
  • pozostalostných dôchodkov,
  • a sociálneho dôchodku.

Kedy sa vianočný príspevok vypláca
Príspevok sa vypláca v decembri 2012, prípadne v januári 2013 spolu s dôchodkom. Nie je potrebné oň žiadať. Bude vyplatený automaticky. Okrem výšky príjmu  z dôchodku, je však nutné, aby boli splnené ešte nasledujúce dve podmienky:

  • dôchodca musí mať nárok na dôchodok aj v decembri 2012
  • príjemca dôchodku musí mať bydlisko na území Slovenskej republiky.

Ak vám dôchodok vypláca Sociálna poisťovňa a druhý dôchodok vám vypláca dôchodkový úrad, vianočný príspevok vám vyplatí tá inštitúcia, ktorá vám vypláca vyšší dôchodok.

Výška dôchodku 471,60 eur
Výška dôchodku, ku ktorému sa poskytuje vianočný príspevok, závisí od výšky priemernej mesačnej mzdy v predchádzajúcom roku.  Maximálna výška dôchodku tak predstavuje 60 % z tejto hodnoty.  60 % priemernej minimálnej mzdy za rok 2011 tak predstavuje 471,60 eur, čo je o 10 eur viac než minulý rok.
Ak ste poberateľom dvoch dôchodkov súčasne, vyplatí sa vám  len jeden  vianočný príspevok. Suma starobného, vdovského alebo vdoveckého dôchodku, či invalidného a vdovského alebo vdoveckého dôchodku sa  sčíta a až tento úhrn (súčet dôchodkov) sa posudzuje pre určenie výšky vášho vianočného príspevku.


Príklad  výšky dôchodku pre poskytnutie vianočného príspevku:
Ak je výška starobného dôchodku 315 eur  a dôchodca zároveň poberá vdovecký  vo výške 150 eur, suma dôchodkov sa sčíta. Predstavuje 465 eur.  Dôchodca tak má nárok na príspevok vo výške 39,34 eur. Keby bol poberateľom  len starobného dôchodku v sume 315 eur, nárokoval by si  54,34 eur. Vianočný príspevok patrí aj dôchodcom, ktorý poberajú čiastočný invalidný dôchodok. Ak je suma, ktorú poberajú, menšia ako 194,58 eur za mesiac, môžu v decembri očakávať celú sumu vianočného príspevku  66, 39 eur.
 

 

 

 
 
Sdílení a tisk
   
 
Reklama