Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Minimálna mzda 2013

Finance.sk

Aká je úroveň minimálnej mzdy v krajinách európskej dvadsaťsedmičky? Ktorá krajina má najvyššiu minimálnu mzdu? Došlo v porovnaní s predchádzajúcim rokom k nejakým zmenám?

 
Reklama

Aká je minimálna mzda v krajinách EÚ
Právne predpisy stanovujúce minimálnu mzdu zákonom alebo na základe národnej medzisektorovej dohody má v súčasnej dobe 20 krajín z krajín európskej dvadsaťsedmičky. Sú nimi Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko a Spojené kráľovstvo. Európsky štatistický úrad (Eurostat) zverejňuje štatistiku minimálnych miezd dvakrát ročne - k 1. júlu a k 1. januáru.

 

Nasledujúca tabuľka ilustruje rozdielne úrovne minimálnych miezd v krajinách Európskej únie k 1. januáru 2013 a tiež zmenu v porovnaní s predchádzajúcim rokom (situácia k 1. júlu 2012). Uvedené sumy sú v hrubom vyjadrení, t.j. pred odpočítaním dane z príjmu a príspevkov na sociálne zabezpečenie. Výška odpočítaných súm sa v jednotlivých krajinách, samozrejme, líši.

Tabuľka: Minimálna mzda v krajinách Európskej únie (v €)

Krajina Minimálna mzda 2012 Minimálna mzda 2013
Belgicko 1443,54 1501,82
Bulharsko 138,05 158,50
ČR 310,23 312,01
Dánsko --- ---
Nemecko --- ---
Estónsko 290 320
Írsko 1461,85 1461,85
Grécko 876,62 683,76
Španielsko 748,3 752,85
Francúzsko 1398,37 1430,22
Taliansko --- ---
Cyprus -- ---
Lotyšsko 285,92 287,07
Litva 231,7 289,62
Luxembursko 1801,49 1874,19
Maďarsko 295,63 340,55
Malta 679,87 697,42
Holandsko 1446,6 1469,40
Rakúsko --- ---
Poľsko 336,47 376,58
Portugalsko 565,83 565,83
Rumunsko 161,91 157,26
Slovinsko 763,06 783,66
Slovensko 327,2 337,70
Fínsko --- ---
Švédsko -- ---
Spojené kráľovstvo 1201,96 1264,25

Zdroj:Eurostat, ---: údaje nie sú k dispozícii

 

Výška minimálnej mzdy sa v týchto krajinách pohybuje v hrubom vyjadrení od 157,26 eur v Rumunsku do 1874,19 eur v Luxembursku. V porovnaní s júlovými hodnotami došlo k k najvýraznejšiemu poklesu výšky minimálnej mzdy v juhoeurópskom Grécku, a to z 876,62 na 683,76 eur, o niečo málo poklesla aj v Rumunsku, avšak v ostatných krajinách jej výška buď stagnovala, alebo mierne vzrástla.

 

Na základe údajov týkajúcich sa minimálnej mzdy k 1. januáru 2013 môžeme krajiny podľa výšky minimálnej mzdy rozdeliť na tri skupiny:

  • Krajiny s najnižšími minimálnymi mzdami, od 100 do 400 eur za mesiac: Bulharsko, Rumunsko, Litva, Estónsko, Lotyšsko, Maďarsko, Slovensko, Česká republika, Poľsko.
  • Krajiny so strednou úrovňou minimálnych miezd od 550 do 900 eur mesačne: Portugalsko, Malta, Slovinsko, Španielsko a Grécko
  • Krajiny, v ktorých minimálna mzda prekračuje 1000 eur mesačne: Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Holandsko, Belgicko, Írsko a Luxembursko


Ako je na tom Slovensko?

Výška minimálnej mzdy na Slovensku sa príchodom nového roka zvýšila z minuloročných 327,2 eura na 337,7 eura. Ide o nárast o 3,2 %. Minimálna hodinová sadzba tak vzrástla z 1,880 eura na 1,941 eura. Najnižšie zárobky v čistom vyjadrení stúpli začiatkom roka o 9,1 eura na 292,48 eura. Cieľom Ministerstva práce a sociálnych vecí bolo v prípade zvýšenia minimálnej mzdy najmä zachovať podiel medzi mesačnou minimálnou mzdou a priemernou mzdou v roku 2013 na minimálne štyridsaťpercentnej úrovni.

Tabuľka: Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku

Platná od Mesačná Hodinová
1.10.2004 6 500 Sk 37,40 Sk
1.10.2005 6 900 Sk 39,70 Sk
1.10.2006 7 600 Sk 43,70 Sk
1.10.2007 8 100 Sk 46,60 Sk
1.1.2009 295,50 € 1,698 €
1.1.2010 307,70 € 1,768 €
1.1.2011 317,00 € 1,822 €
1.1.2012 327,20 € 1,880 €
1.1.2013 337,70 € 1,941 €

 
 
Sdílení a tisk
   
 
Reklama