Splácajte menej vďaka konsolidácii pôžičiek!

25.06.2013 | Lenka Šenkýřová, Finance.sk
Úvery a pôžičky - spravodajstvo


Splácate viac pôžičiek naraz a chcete splácať menej či získať nižší úrok? Zlúčte ich do jednej a získajte výhodnejšiu splátku.


Skonsolidujte svoje úvery a zaplatíte nižšiu mesačnú splátku
Ak máte viacero pôžičiek, máte možnosť využiť ponuky bánk na ich konsolidáciu a ušetriť tak desiatky, prípadne stovky eur. Konsolidácia pôžičiek spočíva v optimalizácii vášho úverového zaťaženia (spravidla) prostredníctvom predĺženia doby splatnosti nového úveru v porovnaní so súčasnými úvermi. Pôvodné úvery sú jednorazovo doplatené, teda sú zrušené a nahradené jedným novým.

Čo tým konkrétne získate?
Zlúčením viacerých pôžičiek do jednej získate spravidla buď nižšiu mesačnú splátku, než bol pôvodný súčet jednotlivých splátok, alebo vám banka požičia viac peňazí pri zachovaní súčasného mesačného zaťaženia. Tiež si môžete výrazne znížiť úrokovú sadzbu, obzvlášť, ak máte pôžičky u nebankových spoločností Konsolidáciou svojich pôžičiek si nielenže môžete znížiť vašu mesačnú splátku, prípadne máte k dispozícii viac peňazí,  ale tiež získate väčší prehľad o svojich financiách.

Aké sú výhody zlúčenia pôžičiek?

  • máte možnosť dosiahnuť nižšiu mesačnú splátku, prípadne dodatočnú hotovosť
  • ušetríte na poplatkoch za vedenie úverového účtu, keďže platíte poplatok len za jeden
  • získate väčší prehľad o svojich financiách
  • možnosť získať nižšie úročenie

Modelový príklad zlúčenia viacerých pôžičiek do jednej
Pre lepšiu predstavu, ako konsolidácia pôžičiek v skutočnosti funguje, uvádzame reprezentatívny príklad. Pre konkrétne podmienky musíte osloviť jednotlivé banky.

Príklad: Pán Novák má štyri úverové produkty.

Tabuľka: Úverové produkty pána Nováka

Úver Čiastka (eur) Splatnosť Úroková sadzba   (% p.a.) Mesačná splátka (eur)
Pôžička na automobil 5000 6 rokov 10  37
Úver na vybavenie domácnosti 3500 4 roky 9 87
Úver na kuchyňu 2000 4 roky 11 52
Pôžička na nový počítač 900 4 roky 12 24
Zostatok úverov 11 400 - -

200

Tabuľka: Skonsolidovaný úver pána Nováka

Úver

Čiastka (eur) Splatnosť Úroková sadzba (% p.a.) Mesačná splátka (eur)
Skonsolidovaný úver 11 400 8 rokov 8 160

Výsledok konsolidácie 

Pán Novák by tak našou ilustračnou konsolidáciou úverov získal mesačnú úsporu na splátakch vo výške 40 eur, ktorú môže využiť na zlepšenie rodinného rozpočtu, prípadne ich môže umiestňovať do sporiacich produktov. Pán Novák by tiež získal nižšiu úrokovú sadzbu, avšak za cenu predĺženia splatnosti úverov na 8 rokov.

Na čo si dať pozor
Ešte pred tým, než sa rozhodnete úvery konsolidovať, skontrolujte si úročenie vašich súčasných úverov, mesačné poplatky za ich vedenie a v neposlednom rade podmienkami pre ich jednorazové doplatenie. Zjednodušene povedané, na to, aby sa vám konsolidácia oplatila, náklady spojené s mimoriadnym splatením úverov nesmú prevýšiť úsporu získanú prípadnou konsolidáciou.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasované: 0 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Úvery a pôžičky - spravodajstvo