Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Od 1. júla sa zvýšil daňový bonus, porastú aj prídavky na deti a rodičovský príspevok

Finance.sk

K prvému júlu 2013 došlo k zvýšeniu životného minima, čím sa hneď aj zvýšila suma júlového daňového bonusu a k začiatku roka 2014 sa tak očakáva zvýšenie prídavkov na deti a rodičovského príspevku.

 
Reklama

Životné minimum vyššie o 1,8 %
Na základe Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o úprave súm životného minima sa sumy životného minima zvýšili nasledovne:

  • Životné minimum plnoletá fyzická osoba 198,09 € (do 30.6.2013 platila suma 194,58 €)
  • Životné minimum ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba 138,19 € (do 30.6.2013 platila suma 135,74 €).
  • Životné minimum dieťa 90,42 € (do 30.6.2013 platila suma 88,82 €).

Daňový bonus 2013
Na základe zvýšenia životného minima sa zvýšila aj mesačná suma daňového bonusu platná už na júl 2013. Daňový bonus na jedno dieťa tak od prvého júla predstavuje sumu 21,41 eur. Pokiaľ si daňový bonus neuplatňujete mesačne ale až na konci roku v daňovom priznaní, bude ročná suma daňového bonusu na jedno dieťa za rok 254,64 eur. Ročný daňový bonus sa skladá z 21,03 eur za každý z prvých šiestich mesiacov roka a z 21,41 eur za každý z mesiacov druhého polroka 2013. Oproti minulému roku predstavuje ročný daňový bonus za rok 2013 sumu vyššiu o 5,40 eur. Daňový bonus za rok 2012 bol vo výške 249,24 eur.

Zvýšenie prídavkov na deti a rodičovského príspevku
Výška prídavkov na deti a rodičovského príspevku sa tiež odvíja od sumy životného minima a jej zvyšovania. Aj keď sa životné minimum zvyšuje k prvému júlu, na prídavkoch na deti a rodičovskom príspevku sa toto zvýšenie prejaví až k prvému januáru 2014. Zo súčasných 23,10 eur by sa prídavok na jedno dieťa mal pohybovať na úrovni 23,52 eur.

Ak ste poberateľom prídavku na dieťa a spĺňate nasledujúce podmienky, môžete si zažiadať o príplatok k prídavku na dieťa:

  • musíte byť poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%,  výsluhového dôchodku, či iného dôchodku uvádzaného v zákone.
  • nemôžete vykonávať zárobkovú činnosť, a ani iná fyzická osoba, ktorá by si na to dieťa mohla uplatniť daňový bonus.

Poznámka: V prípade, že si uplatníte nárok na prídavok a žiadate o príplatok, tak na to dieťa si nemôžete priznať daňový bonus. Rovnako ako prídavok na dieťa, aj príplatok k prídavku sa zvyšuje v závislosti na zmene životného minima. Zmena sa prejaví až k 1. januáru 2014. Príplatok sa zvýši o 20 centov zo súčasných 10,84 eur na 11,04 eur.

Ďalšie zmeny súvisiace so zvýšením životného minima
Podľa toho ako sa mení životné minimum, menia sa aj niektoré štátne sociálne dávky. Bližšie sa o náraste týchto dávok dočítate v článku: Od 1. júla sa zvyšujú štátne sociálne dávky a príspevky o 1,8 %

Ide predovšetkým o príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného minima na osobnú asistenciu, na opatrovanie,  na prepravu, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich s diétnym stravovaním, hygienou alebo opotrebovaním šatstva, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich s prevádzkou motorového vozidla a so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom a podobne. Ak uvažujete o predčasnom starobnom dôchodku, upozorňujeme vás, že  sa od prvého júla 2013  mierne  zvýši aj hranica pre priznanie predčasného starobného dôchodku.  Novo priznaný predčasný starobný dôchodok podľa zákona musí  byť najmenej vo výške 237,80 eur (zvýšenie o 4,30 eur  na úroveň 1,2- násobok životného minima.

 
 
Sdílení a tisk
   
 
Reklama