Kam môžete investovať s investičným životným poistením

05.09.2013 | Lenka Šenkýřová, Finance.sk
Poistenie - spravodajstvo


Výhodou investičného poistenia ako dlhodobého finančného nástroja je možnosť pravidelne investovať aj pomerne nízke sumy. Zamerali sme sa aj na to, akým spôsobom zhodnocuje vložené prostředky.


Investičné životné poistenie
Rozhodli ste sa uzavrieť investičné životné poistenie? V čom sa líči od kapitálového životného poistenia? Charakter investičného životného poistenia je od kapitálového poistenia značne odlišný, aj keď na prvý pohľad vyzerá identicky. Jeho rozdielnosť spočíva najmä v tom, že vám poisťovňa ponúka možnosť časť svojich prostriedkov zhodnocovať prostredníctvom investovania. Investičné životné poistenie prináša z dlhodobého hľadiska vyšší zisk ako kapitálové poistenie, avšak za možnosť atraktívneho zisku zaplatíte vyšším rizikom. Ak sa na trhoch totiž nedarí, o časť investovaných prostriedkov môžete prísť, na rozdiel od kapitálového životného poistenia, kde máte zhodnotenie síce nižšie, ale garantované.

Investičné životné poistenie je vhodné obvykle pre tých, ktorí:

 • chcú zabezpečiť svojich blízkych v prípade smrti
 • chcú dlhodobo a pravidelne zhodnocovať finančné prostriedky
 • akceptujú vyššiu mieru rizika podľa zvolenej investičnej stratégie
 • chcú voľne nakladať s nasporenými finančnými prostriedkami
 • chcú aktívne ovplyvňovať sporiacu zložku poistenia rôznou voľbou investičnej stratégie

Výhody investičného životného poistenia

 • možnosť meniť nastavenie poistenia a rozsah poistnej ochrany,
 • rozšírenie rozsahu poistnej ochrany formou rôznych pripoistení,
 • možnosť aktívne meniť investičné stratégie počas trvania poistenia,
 • možnosť vkladať a čerpať finančné prostriedky v priebehu trvania poistenia.

Nevýhody investičného životného poistenia

 • nie je garantovaná výška zhodnotenia,
 • nie je garantovaná poistná čiastka pri dožití,
 • poplatková stránka môže byť vyššia, než

Zvolená investičná stratégia ovplyvňuje zhodnotenie
Investičné životné poistenie v sebe kombinuje poistnú ochranu s možnosťou dosiahnuť veľmi zaujímavé zhodnotenie. Umožní vám zvoliť si vlastnú investičnú stratégiu a tým ovplyvňovať výnosnosť sporiacej zložky vášho poistenia. Jednoduchšie povedané, poisťovňa vám negarantuje minimálnu výšku zhodnotenia a všetko riziko spojené s investovaním pripadne na vás. Poistné určené na investovanie je alokované do fondov, ktorých podkladové aktíva tvoria rôzne druhy finančných nástrojov, najmä podielové listy podielových fondov. Zvolíte si z ponuky niekoľko investičných fondov líšiacich sa predpokladaným zhodnotením finančných prostriedkov a odstupňovanou mierou rizika. Miera dosiahnutého zhodnotenia je teda závislá na vami zvolenej investičnej stratégií. Poisťovne spravidla ponúkajú už pripravené investičné stratégie, napríklad:

 • konzervatívnu stratégiu: celá investícia je v prípade tejto stratégie vložená do dlhopisových fondov a fondov peňažného trhu
 • vyváženú stratégiu: dlhopisové fondy v investícii prevládajú (napríklad 70 %), zvyšok je investovaný do zmiešaných a akciových fondov
 • dynamickú stratégiu: v pomere investície môžu prevládať akcie, naopak, menším pomerom je zastúpené investovanie do dlhopisových fondov.

Pokiaľ si z ponuky stratégií nevyberiete, máte spravidla možnosť si zvoliť vlastnú stratégiu z ponuky jednotlivých fondov, ktoré poisťovňa ponúka. Môžete si vybrať napríklad z:

 • Akciových fondov
  Akciové fondy investujú podstatnú časť svojho portfólia do akcií. Vývoj kurzov spravidla kolíše v závislosti na vývoji na akciových troch po celom svete.
 • Dlhopisových fondov
  Dlhopisové fondy vkladajú svoje prostriedky predovšetkým do dlhopisov. Môže sa jednať o štátne dlhopisy, firemné dlhopisy atď.
 • Zmiešaných fondov
  Zmiešané fondy investujú do akcií, dlhopisov a finančných nástrojov peňažného trhu.
 • Peňažných fondov
  Fondy peňažného trhu prinášajú v krátkom období stabilný výnos len pri malom riziku. Aktivita týchto fondov sa sústreďuje predovšetkým na krátkodobé vklady a termínované účty bánk.
 • Nehnuteľnostných fondov
  Nehnuteľnostné fondy nakupujú do svojho majetku budovy. Môže sa jednať o kancelárske, obchodné či logistické nehnuteľnosti
Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasované: 0 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Poistenie - spravodajstvoPri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.