Kraje sú zadĺžené, dva z nich sú blízko hranice 60 percent

20.09.2013 | TS, WebNoviny
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Dlh Trnavského a Trenčianskeho samosprávneho kraja je blízko úrovne 60 percent bežných príjmov predchádzajúceho roka. Ako ďalej...


...informoval Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), kraje sú tak blízko hranice, pri ktorej by podľa zákona už nemali mať možnosť prijať ďalšie úvery. Od roka 2015 bude platiť úprava, podľa ktorej budú pri prekročení limitu platiť aj pokutu vo výške päť percent z dlhu presahujúceho povolenú 60-percentnú hranicu.

"Zadĺženie týchto krajov je varovným signálom, že budú musieť v najbližšom období zlepšiť svoje hospodárenie," konštatuje analytik spolupracujúci s INEKO Matej Tunega.

V rebríčku vyšších územných celkov (VÚC) podľa zadlženosti nasledujú za Trnavským (53,9 percent) a Trenčianskym (49,2 percent) krajom Bratislavský (38,9 percent), Košický (30,5 percent), Žilinský (29,4 percent), Nitriansky (27,7 percent), Prešovský (26,9 percent) a Banskobystrický kraj (25,1 percent).

Podľa INEKO sa nedá vylúčiť, že niektoré samosprávy svoje dlhy skrývajú napríklad tým, že ich prenesú na svoje organizácie, dcérske spoločnosti či iné súkromné spoločnosti, napríklad prostredníctvom PPP projektov alebo tiež cez takzvané dodávateľské úvery.

Popri zákonnom dlhovom kritériu sleduje INEKO aj iné ukazovatele, ktoré vstupujú do hodnotenia celkového finančného zdravia VÚC. Spomedzi všetkých dosiahli najlepšie ohodnotenie Prešovský (+1,84), Nitriansky (+1,65), Bratislavský (+1,23) a Žilinský kraj (+1,10). Keďže dosiahli skóre vyššie ako +1, možno ich označiť ako VÚC s dobrým finančným zdravím. Ďalšie štyri kraje dosiahli síce kladné skóre, no nižšie ako +1, čo ich zaraďuje do kategórie dostatočného finančného zdravia. Hrozí tu nižšia finančná stabilita a potenciálne problémy do budúcnosti, píše Tunega.

V roku 2012 nemali kraje problémy s plnením zákonného kritéria, podľa ktorého by dlhová služba nemala presiahnuť 25 percent skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, vysvetľuje Tunega. Všetky kraje dosiahli hodnoty nižšie ako päť percent. Kompletnú analýzu hospodárenia VÚC možno nájsť na webe INEKO.


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo