Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Daňové priznanie 2014: daňový bonus 2013 a 2014

Finance.sk

Aký daňový bonus si môžete mesačne uplatňovať v roku 2014? Ako bude vypadať uplatnenie daňového bonusu v daňovom priznaní za rok 2013 v daňovom priznaní v novom roku?

 
Reklama

Daňový bonus 2014
Ak spĺňate podmienky, môžete si v roku 2014 v období od januára do júna uplatniť na jedno dieťa daňový bonus vo výške 21,41 eur mesačne. Výška daňového bonusu sa upravuje každý rok k 1.7. a tak sumy platné od júla 2014 do konca roku 2014 budú známe až v priebehu roku 2014.

Daňový bonus 2013
Daňový bonus roku 2013 sa vypočítava nasledovne:

  • za obdobie január až jún 2013 predstavuje daňový bonus 21,03 eura na jedno dieťa mesačne
  • za obdobie júl až december sumu 21,41 eura mesačne na jedno dieťa.

Suma ročného daňového bonusu tak predstavuje čiastku: 254,64 €

(21,03 x 6) + (21,41 x 6) = 126,18 + 128,46 = 254,64 €

Príklad: Uplatnenie daňového bonusu len v niektorých mesiacoch roku 2013
Manželom Novým sa 6. júna narodil syn Marek. Pán Nový si môže uplatniť daňový bonus na syna už za mesiac jún a jeho daňový bonus za rok 2013 bude vypadať nasledovne:

 


jún 2013: 21,03 €
júl až december 2013: 21,41 x 6 = 128,46 €
daňový bonus jún až december 2013: 149,49 € (21,03 + 128,46)

Tabuľka: Prehľad daňových bonusov v rokoch 2009-2013

Rok Január až jún Júl až december
2013 21,03 € 21,41 €
2012 20,51 € 21,03 €
2011 20,02 € 20,51 €
2010 20,00 € 20,02 €
2009 19,32 € 20,00 €

 

Čítajte viac o daňovom bonuse v sprievodcovi: Daňový bonus 2013, 2014

Kto si môže uplatniť nárok na daňový bonus?


Podľa Zákona o dani z príjmov si môže uplatniť nárok na daňový bonus:

  • Daňovník na každé vyživované dieťa, ktoré s nim žije v domácnosti
  • Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezident SR), alebo daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident SR), ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v roku 2013 tvorí najmenej 90% zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí.
  • Daňovník, ktorý dosiahol v roku 2013 príjmy vo výške najmenej 6-násobku minimálnej mzdy, t.j. 2026,20 eura (6x337,70 €). Tieto príjmy môže daňovník dosiahnuť buď zo závislej činnosti (podľa §5 zákona o dani z príjmov: pracovný pomer, dohoda a pod.) alebo ako príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov).
  • Ak to isté dieťa vyživujú viacerí daňovníci, daňový bonus si uplatní len jeden z nich (napr. manželia – daňový bonus si uplatňuje len jeden)
  • Ak majú daňovníci viac detí, iba jeden z daňovníkov si môže uplatniť daňový bonus na všetky deti. Nie je možné, aby si medzi seba daňovníci deti rozdelili. Môžu si však rozdeliť časť roka a jednu dobu si uplatňuje daňový bonus jeden rodič a druhú časť roku si uplatní daňový bonus na všetky deti druhý rodič
  • Ak sa rodičia nedohodnú na tom, kto si uplatní nárok na daňový bonus, platí, že prednosť má matka, ďalej otec a napokon iná oprávnená osobá

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky nároku na jeho uplatnenie a taktiež za kalendárny mesiac,:
- v ktorom sa dieťa narodilo,
- v ktorom sa začala sústavná príprava dieťaťa na povolanie, 
- v ktorom bolo dieťa osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgán

Uplatnenie daňového bonusu u zamestnávateľa
Zamestnávateľ prizná zamestnancovi daňový bonus za každý kalendárny mesiac, za ktorý jeho zdaniteľný príjem dosiahne aspoň polovicu minimálnej mzdy, v roku 2013 sumu polovice z 337,70 eura, čo je 168,85 eura. Ak v ročnom zúčtovaní, resp. v daňovom priznaní zamestnanec nedosiahne zdaniteľný príjem vo výške najmenej 2026,20 eura (viď vyššie), nárok na už priznaný daňový bonus za mesiace, v ktorých dosiahol zdaniteľný príjem najmenej 168,85 eura mu zostane.

Viac o daňovom bonuse čítajte v sprievodcovi: Všetko o daňovom bonuse


 
 
Sdílení a tisk
   
 
Reklama