Březnový Wasde report 2006/07

09.03.2007 | Martin Urban, Colosseum
Investičné spravodajstvo - BFX


Pšenice Výše osetých ploch pro úrodu sezóny 2006/07 by měla ve Spojených státech dosáhnout 57,3 milionů akrů (nezměněná hodnota oproti minulému měsíci) a výše sklizených ploch 46,8 milionů akrů (také beze změny). Výnos na jeden sklizený...


... akr by měl být 38,7 bušlů, také tato hodnota je stejná jako v minulém měsíci. Odhad produkce je 1,812 miliard bušlů, odhad z minulého měsíce byl totožný. Odhad americké spotřeby nezměněn na hodnotě 2,026 miliard bušlů. Odhad konečných zásob na konci marketingového roku byl 472 milionů bušlů, minulý měsíc bylo toto číslo stejné. Odhad světové produkce pšenice byl v březnovém WASDE reportu upraven směrem nahoru, a to z 592,03 milionů tun na 593,11 mil. tun. Zvýšen byl i odhad světové spotřeby, a sice ze 618,16 na 619,34 mil. tun. Konečné globální zásoby by se v porovnání s únorovým číslem 120,80 milionů tun měly zvýšit na 121,23 mil. tun. Sójové boby Podle aktuálních březnových údajů by se mělo osít ve Spojených státech v sezoně 2006/07 75,5 milionů akrů (předchozí údaj byl taky 75,5 mil.). Projekce výnosu na sklizený akr je 42,7 bušlů (v únoru taky 42,7 bušlů). Odhad produkce je stejný, a to 3,188 miliard bušlů. Odhad americké domácí spotřeby ministerstva je 3,046 miliard bušlů (beze změny). Konečné zásoby na konci marketingového roku by měly dosáhnout 595 milionů bušlů, což je taky stejná hodnota jako v minulém měsíci. Ministerstvo také zveřejnilo odhad světové produkce a poptávky u sojových bobů na sezonu 2006/07. Produkce byla vyprojektována na 229,40 milionů tun, což je nárůst oproti únorovým 228,40 milionům tun. Odhad spotřeby pak podle posledních čísel dosahuje 223,84 miliónů tun, mírně více oproti únorovým 222,78 milionů tun. Konečné globální zásoby na konci marketingového roku by tak měly dosáhnout 57,50 milionů tun, únorový údaj 57,43 milionů tun. Sójový olej Projekce celkové produkce sojového oleje ve Spojených státech zůstala stejná na hodnotě 20,165 miliard liber. Odhad domácí spotřeby zůstal stejný na 20,55 miliard liber. Odhad konečných amerických zásob sojového oleje zaznamenal pokles z 2,689 mld. liber na 2,664 mld. liber. Ze světového pohledu dosahuje březnový odhad produkce výše 35,82 milionů tun, mírně více než naznačoval únorový report. Odhad spotřeby pak byl vyprojektován ministerstvem na 35,94 milionů tun oproti únorovým 35,65 miliónům. Odhad konečných zásob se snížil z 3,32 na 2,71 milionů tun. Sójový šrot Projekce produkce amerického sojového šrotu na sezonu 2006/07 zůstala bez změny 42,421 mil. tun. Odhad spotřeby zůstal stejný, 42,60 milionů tun. Odhad konečných zásob na konci marketingového roku zůstal stejný na rovných 300 tisících tunách. Z globálního hlediska dosahují březnové odhady ministerstva výše 152,97 milionů tun, mírně více oproti únorovému údaji 152,57 milionů tun. Projekce spotřeby se zvýšila, a sice ze 151,25 milionů tun na 151,36 mil. tun. Projekce globálních konečných zásob sojového šrotu tak byla upravena směrem nahoru, z hodnoty 4,57 milionů tun na 4,62 mil. tun. Oves Podle únorové zprávy ministerstva zemědělství by oseté plochy v USA u ovse pro sezonu 2006/07 měly dosáhnout 4,2 milionů akrů , sklizeno by mělo být 1,6 milionů akrů (beze změny.). Při výnosu 59,5 bušlů z jednoho akru by mělo být sklizeno 94 milionů bušlů ovsa, což stejně, jako se předpovídalo před měsícem. Odhad americké spotřeby se také nezměnil a zůstal na 202 mil. bušlů. Ministerstvo u ovse nehýbalo ani s odhadem konečných zásob, které by tak měly zůstat na 49 milionech bušlů. Kukuřice Odhad výše osetých ploch ve Spojených státech byl měl zůstat na hodnotě 78,3 mil. akrů, odhad velikosti sklizených ploch byl taktéž měl zůstat na hodnotě 70,6 mil. akrů. Výnos z jednoho akru zůstal na 149,1 bušlů. Odhad celkové produkce kukuřice zůstal na hodnotě 10,535 mld. bušlů. Projekce americké spotřeby činí 11,760 mld. bušlů, stejně jako v únoru. Odhad konečných zásob je 752 mld. bušlů, únorový údaj byl taky 752 mld. bušlů. Odhad světové produkce kukuřice pro sezónu 2006/07 zaznamenal nárůst z únorových 692,42 milionů tun na 693,15 milionů tun. Odhad globální spotřeby pak ministerstvo nepatrně zvýšilo na 729,75 milionů, oproti dříve uvedeným 728,98 milionům tun. Odhad konečných zásob na konci marketingového roku se celkem mírně snížil z únorového čísla 87,95 na 87,79 milionů tun. Bavlna Podle ministerstva zemědělství dosáhnou osázené plochy ve Spojených státech v sezoně 2006/07 15,27 milionů akrů (v únoru se odhadovalo taky 15,27 mil.), sklidí se pak 12,73 milionů akrů, v únoru ministerstvo odhadovalo taky 12,73 mil. akrů. Odhad výnosu na jeden akr zůstal stejný na 819 librách. Odhad produkce pro rok 2006/07 činí 21,73 milionů žoků, žádná meziměsíční změna. Ministerstvo pak snížilo odhad spotřeby bavlny o 0,5 mil. na 19,50 milionů žoků,. Odhad konečných zásob na konci marketingového roku se z únorového údaje 8,30 milionů žoků zvýšil na 8,80 mil. žoků. Podle dnes zveřejněných údajů by ve světě mělo být sklizeno v této sezóně celkem 116,75 miliónů žoků, více oproti únorové projekci ve výši 116,56 milionů žoků. Údaj o spotřebě pak dosahuje 121,54 milionů žoků (v únoru to bylo 121,35 milionů tun). Odhad konečných zásob byl změněn z únorového čísla 52,92 milionů žoků na 52,38 mil. žoků.


Články zo sekcie: Investičné spravodajstvo - BFXPri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.