Chystáte sa na hory? Nezabudnite na poistenie

02.07.2018 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Poistenie - spravodajstvo


Ak sa chystáte stráviť voľné dni na Slovenských horách, pribaľte si aj poistenie na hory. „Obyčajné cestovné“ ho nezahŕňa.


Každý milovník hôr vie, že čím sú krajšie, tým sú nevyspytateľnejšie. V jednej chvíli je krásne slnečné počasie, ktoré sa v zapätí môže zmeniť na poriadne mokrú prehánku.  Niekedy stačí len malá chvíľa nepozornosti,  aby sa z krásneho výletu stal nepríjemný zážitok.

Pobyt v našich slovenských horách by sa vám mohol poriadne predražiť. Ak sa vám stane úraz alebo sa zatúlate tak, že budete musieť využiť služieb Horskej záchrannej služby, počítajte s tým, že si tento zásah budete musieť uhradiť z vlastného vrecka.

Podľa Zákona o Horskej záchrannej službe, je osoba nachádzajúca sa v horskej oblasti povinná uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním.

Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti (do 18 rokov veku) a na osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony. Ak je teda nutné zachrániť alebo pátrať po dieťati, nebude horská služba požadovať preplatenie týchto nákladov.  Preto ani nie je nutné uzatvárať cestovné poistenie na hory pre neplnoleté osoby. I keď väčšina poisťovní odporúča toto poistenie všetkým osobám aj deťom, pokiaľ sa jedná o cudzincov.

Všetko o poistení do hôr

Foto: Shutterstock

Koľko stojí poistenie na hory

Poistenie nákladov na zásah horskej služby si môžete zriadiť len na konkrétny počet dní alebo na celý rok.

Získať ho môžete už od 0,30 eura  na deň.  Ročné poistné sa môže pohybovať okolo desiatich eur.

Toto poistenie v priemere kryje náklady až do výšky 20 – 25 tisíc eur.

Horské oblasti, kde pôsobí Horská záchranná služba

 • Malá Fatra,
 • Veľká Fatra,
 • Nízke Tatry,
 • Vysoké Tatry,
 • Západné Tatry,
 • Belianske Tatry,
 • Pieniny,
 • Stredné Beskydy,
 • Slovenský raj

Rozdiel medzi zdravotných ošetrením a technickým zásahom horskej služby

Zásah horskej služby sa skladá zo zdravotného ošetrenia  a technického zásahu.

Všetky úkony spojené so zdravotnou starostlivosťou ako napr. ošetrenie rany, zafixovanie zlomeniny a podobne sú hradené zdravotnou poisťovňou.

Technický zásah si však postihnutý musí uhradiť sám, bez ohľadu na to, či si úraz a následný zásah záchranárov sám zavinil alebo nezavinil.

V rámci technického zásahu by tak po vás horská služba požadovala preplatiť:

 • náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním,
 • náklady na vyhľadávanie a vyslobodzovanie osôb v tiesni,
 • náklady na poskytovanie prvej pomoci osobe v tiesni, s vylúčením nákladov, ktoré je zo zákona povinná hradiť zdravotná poisťovňa (t. j. výkon lekára, lieky),
 • náklady na prepravu k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, prípadne náklady na prepravu priamo do zdravotníckeho zariadenia,
 • v najtragickejšom prípade prevoz telesných pozostatkov.

Vyhnúť sa plateniu týchto nákladov môžete iba tým, že si uzatvoríte poistenie na zásah horskej služby a v prípade, že nastane situácia, kedy takéto služby budete musieť využiť, nebudete musieť riešiť otázku financií.

Horská záchranná služba uvádza na svojich internetových stránkach (www.hzs.sk) povinnosti návštevníkov horských oblastí:

„Povinnosti návštevníka a turistu

 • musí dodržiavať pokyny horskej služby,
 • riadiť sa výstražnými, informačnými a inými zariadeniami súvisiacimi s bezpečnosťou osôb v horskej oblasti,
 • správať sa tak, aby neohrozoval vlastný život, zdravie a majetok alebo život, zdravie a majetok iných osôb,
 • ohlásiť bezodkladne horskej službe poškodenie zdravia alebo nezvestnosť inej osoby v horskej oblasti,
 • pred začatím vychádzky, túry alebo výstupu sa musí zapísať do knihy vychádzok a výstupov,
 • uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú. „

Kde si zjednať poistenie na hory

Poistenie na hory si môžete zjednať vo svojej poisťovni. Poskytujú ho takmer všetky poisťovne  na svojich pobočkách a predajných miestach. Toto poistenie si môžete tiež zjednať on-line, buď ako samostatné poistenie alebo ako súčasť  cestovného poistenia.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 5
Hlasované: 1 krát 5 0.5h